Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE NYE 8. TRINN ÅSTVEIT SKOLE 23. April 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE NYE 8. TRINN ÅSTVEIT SKOLE 23. April 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FORELDREMØTE NYE 8. TRINN ÅSTVEIT SKOLE 23. April 2013

3 Åstveit skole Ungdomsskole 8. – 10.trinn 360 elever 4 paralleller
Spesialavdeling

4 Organisasjonskart Åstveit skole
Rektor Ragnhild Kaarstad Avd.leder 8.trinn Thor Inge Senneseth Avd.leder 9.trinn Linda Arnesen Avd.leder 10.trinn Trym Myrseth Avd.leder Tilpasset oppl og spesavd Trine Jansen Kontor /IT/ renhold/kokk Lærere 8.trinn Assistenter Lærere 9.trinn Lærere 10.trinn Lærere spesial avd

5 Skolens forventninger til foreldre
Foresattes engasjement i barnas skolegang er viktig for å skape en god skole. Positive forventninger fra foresatte virker positivt inn på elevens læring. Hva har du lært på skolen i dag? Hjemmearbeid Utviklingssamtaler

6 Overgang fra barneskole til ungdomsskole
Rutiner Sammensetning av elevgrupper Valg av fremmedspråk

7 It – Hjemmesiden https://www. bergen. kommune
Vi oppfordrer alle foresatte til å opprette abonnement. Da får dere melding når det blir lagt ut informasjon som gjelder deres barn.

8 Åstveit skole Kokk - kantine It-ansvarlig i 100 % stilling
1,3 elever pr. maskin Digitale tavler i alle rom It`s learning Lærebøker

9 Psykososialt miljø ”Alle elever i grunnskolen og videregående skoler
har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Opplæringsloven kap 9A.

10 Handlingsplan Skolen har egen handlingsplan som skal fremme det psykososiale miljøet på skolen. (se skolens hjemmeside) Et viktig ledd i arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, er kontinuerlig arbeid med å forebygge og stoppe mobbing ved skolen. Handlingsplanen sikrer at tiltak iverksettes når mobbing avdekkes.

11 Olweusprogrammet Vi er i gang med Olweusprogrammet.
Foreldre og elever er representert i samordningskomiteen.

12 Elevundersøkelse Hver høst blir det gjennomført en elevundersøkelse på alle trinn. Undersøkelsen har vist generelt høy trivsel.

13 Valgfag 1,5 t/u . Vurdering med karakter. Kan velge nytt hvert år.
Design og redesign Teknologi i praksis Forskning i praksis Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene Medier og informasjon

14 Helsesøster. FAU

15 Høstens foreldremøte Onsdag 4.september kl 1800 - 2100 - Basevis
- Felles for alle. Sted: Tertnes Videregående skole


Laste ned ppt "FORELDREMØTE NYE 8. TRINN ÅSTVEIT SKOLE 23. April 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google