Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE NYE 8. TRINN Å STVEIT S KOLE 23. April 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE NYE 8. TRINN Å STVEIT S KOLE 23. April 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FORELDREMØTE NYE 8. TRINN Å STVEIT S KOLE 23. April 2013

3 Å stveit skole Ungdomsskole 8. – 10.trinn Ungdomsskole 8. – 10.trinn 360 elever 360 elever 4 paralleller 4 paralleller Spesialavdeling Spesialavdeling

4 Organisasjonskart Åstveit skole Rektor Ragnhild Kaarstad Avd.leder 8.trinn Thor Inge Senneseth Avd.leder 9.trinn Linda Arnesen Avd.leder 10.trinn Trym Myrseth Avd.leder Tilpasset oppl og spesavd Trine Jansen K ontor /IT/ renhold/kokk Lærere 8.trinn Assistenter Lærere 9.trinn Assistenter Lærere 10.trinn Assistenter Lærere spesial avd Assistenter

5 Skolens forventninger til foreldre Foresattes engasjement i barnas skolegang er viktig for å skape en god skole. Positive forventninger fra foresatte virker positivt inn på elevens læring. Hva har du lært på skolen i dag? Hva har du lært på skolen i dag? Hjemmearbeid Utviklingssamtaler

6 Overgang fra barneskole til ungdomsskole Rutiner Sammensetning av elevgrupper Valg av fremmedspråk

7 It – Hjemmesiden https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/astveit-skole Vi oppfordrer alle foresatte til å opprette abonnement. Da får dere melding når det blir lagt ut informasjon som gjelder deres barn. Vi oppfordrer alle foresatte til å opprette abonnement. Da får dere melding når det blir lagt ut informasjon som gjelder deres barn.

8 Å stveit skole Kokk - kantine Kokk - kantine It-ansvarlig i 100 % stilling It-ansvarlig i 100 % stilling 1,3 elever pr. maskin 1,3 elever pr. maskin Digitale tavler i alle rom Digitale tavler i alle rom It`s learning It`s learning Lærebøker Lærebøker

9 Psykososialt miljø ”Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Opplæringsloven kap 9A.

10 Handlingsplan Skolen har egen handlingsplan som skal fremme det psykososiale miljøet på skolen. (se skolens hjemmeside) Skolen har egen handlingsplan som skal fremme det psykososiale miljøet på skolen. (se skolens hjemmeside) Et viktig ledd i arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, er kontinuerlig arbeid med å forebygge og stoppe mobbing ved skolen. Et viktig ledd i arbeidet med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, er kontinuerlig arbeid med å forebygge og stoppe mobbing ved skolen. Handlingsplanen sikrer at tiltak iverksettes når mobbing avdekkes. Handlingsplanen sikrer at tiltak iverksettes når mobbing avdekkes.

11 Olweusprogrammet Vi er i gang med Olweusprogrammet. Foreldre og elever er representert i samordningskomiteen.

12 Elevundersøkelse Hver høst blir det gjennomført en elevundersøkelse på alle trinn. Hver høst blir det gjennomført en elevundersøkelse på alle trinn. Undersøkelsen har vist generelt høy trivsel. Undersøkelsen har vist generelt høy trivsel.

13 Valgfag - - 1,5 t/u. Vurdering med karakter. - - Kan velge nytt hvert år. - - Design og redesign - - Teknologi i praksis - - Forskning i praksis - - Fysisk aktivitet og helse - - Produksjon for sal og scene - - Medier og informasjon

14 Helsesøster. Helsesøster. FAU FAU

15 Høstens foreldremøte Onsdag 4.september kl 1800 - 2100 - Basevis - Felles for alle. Sted: Tertnes Videregående skole


Laste ned ppt "FORELDREMØTE NYE 8. TRINN Å STVEIT S KOLE 23. April 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google