Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slåtthaug ungdomsskole En skole på høyden.  474 elever – 3 trinn  174 elever på 8.trinn – 12/13  Det opprettes 6 klasser på 8.trinn høsten  Klassene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slåtthaug ungdomsskole En skole på høyden.  474 elever – 3 trinn  174 elever på 8.trinn – 12/13  Det opprettes 6 klasser på 8.trinn høsten  Klassene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slåtthaug ungdomsskole En skole på høyden

2  474 elever – 3 trinn  174 elever på 8.trinn – 12/13  Det opprettes 6 klasser på 8.trinn høsten  Klassene deles i basisgrupper – ca.15 i hver  Hver basisgruppe har sin kontaktlærer Organisering - Slåtthaug

3  Slåtthaug skole - En skole på høyden.  En skole som gir ansvar og stiller krav.  En skole der elevenes kreative evner får utvikle seg.  En skole der læring og trivsel er i fokus.  En skole som er innbydende.  En skole som bygger på et sterkt samarbeid med hjemmene. SKOLENS VERDIGRUNNLAG

4 Elevene er trygge på skolen. Læringsforløpene er effektive og tydelig ledet. Skole og hjem er gode samarbeidspartnere. Det er gode relasjoner mellom elevene. Det er gode relasjoner mellom elever og lærere. Elevene opplever tilhørighet til skolen. Klasserommene er innbydende. Slik ønsker vi at læringsmiljøet vårt skal være:

5

6 Forebygge uønsket elevadferd Fremme trivsel Øke sosial kompetanse Øke fysisk aktivitet Elever er trivselsledere TRIVSELSPROGRAMMET

7  Legger stor vekt på å etablere et godt klassemiljø høsten i 8.klasse  Systematisk arbeid med sosial kompetanse  Planer for å hindre mobbing og annen uønsket adferd, for å fremme trivsel og gode holdninger og for å takle kriser og sorg  Legger stor vekt på elevmedvirkning KLASSEMILJØET

8  Tett samarbeid med barneskolene gjennom hele skoleåret, organisatorisk og faglig  Rådgiverne har møte med kontaktlærerne på barneskolene  Møter om enkeltelever dersom foresatte ønsker det  Informasjonsmøte for elever og foresatte 15.mai - Slåtthaug  Forventninger Overgang barnetrinn- ungdomstrinn

9 Tysk Fransk Spansk Fordypning i engelsk og norsk – Fremmedspråk og fordypning i engelsk og norsk skal være likestilte fag FREMMEDSPRÅK

10 Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig lokalt gitt eksamen etter 10.trinn. Karakteren teller på lik linje med andre fag ved inntak til videregående opplæring. FREMMEDSPRÅK

11 Fra høsten 2012 innføres valgfag på u-trinnet. Gradvis innføring – bare 8.trinn – 12/13 1,5 klokketimer eller 2 ”skoletimer” pr uke Udir har satt opp 8 mulige fag Slåtthaug har valgt 5 av disse – Produksjon for sal og scene – Design og redesign – Forskning i praksis – Teknologi i praksis – Fysisk aktivitet og helse Elevene velger fag i løpet av tidlig høst VALGFAG

12  Skolene bruker arbeidsplaner  Hva er en arbeidsplan?  Oversikt over læringsmål, aktuelt stoff, arbeidsmetoder og vurdering for en periode.  Hvordan brukes en arbeidsplan?  Felles for hele trinnet  Legges ut på ITSL og på hjemmesiden  Gjennomgås med elevene  Det undervises i de emnene som står på arbeidsplanen  Elevene jobber for å nå læringsmålene ARBEIDSMETODER

13  Det veksles mellom følgende metoder:  Gjennomgang av stoff – forelesning  Individuelt arbeid  Arbeid i grupper  Veiledning, muntlig og skriftlig  Muntlige presentasjoner  Skriftlige framstillinger ARBEIDSMETODER

14  Elevene vurderes opp mot kompetansemålene i kunnskapsløftet.  Elevene vurderes med og uten karakter  Vurdering skal også inneholde veiledning om hvordan eleven kan komme videre  Underveisvurdering  Sluttvurdering VURDERING

15 Slåtthaug ønsker elever og foresatte velkommen til en lærerik og god ungdomsskoletid. VELKOMMEN


Laste ned ppt "Slåtthaug ungdomsskole En skole på høyden.  474 elever – 3 trinn  174 elever på 8.trinn – 12/13  Det opprettes 6 klasser på 8.trinn høsten  Klassene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google