Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstart oppstart. Hva er matematikk for små barn? Barn er opptatt av og nysgjerrige på det meste, også på matematikk. Størrelser, alder, former, tall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstart oppstart. Hva er matematikk for små barn? Barn er opptatt av og nysgjerrige på det meste, også på matematikk. Størrelser, alder, former, tall."— Utskrift av presentasjonen:

1 oppstart oppstart

2 Hva er matematikk for små barn? Barn er opptatt av og nysgjerrige på det meste, også på matematikk. Størrelser, alder, former, tall og telling er en del av barnas hverdag lenge før skolestart. Ved å skape rom for og støtte barnas interesse og nysgjerrighet overfor matematikk kan vi voksne gi barna et godt grunnlag og en god start for videre matematisk utvikling. Barn er opptatt av og nysgjerrige på det meste, også på matematikk. Størrelser, alder, former, tall og telling er en del av barnas hverdag lenge før skolestart. Ved å skape rom for og støtte barnas interesse og nysgjerrighet overfor matematikk kan vi voksne gi barna et godt grunnlag og en god start for videre matematisk utvikling.

3 Hva er egentlig matematikk? Matematikk er et fag som er i stadig forandring. Faget har fått sin språkdrakt gjennom en lang historisk utvikling. Matematikk er et fag som er i stadig forandring. Faget har fått sin språkdrakt gjennom en lang historisk utvikling. Matematikk er en naturlig del av barns hverdag. Matematikk er en naturlig del av barns hverdag. Dette er ikke alltid like innlysende. Dette er ikke alltid like innlysende.

4 Hva sier rammeplanen? Gjennom praktiske erfaringer og refleksjoner bevisstgjøres studenten på hva matematikk er, og hvordan det er mulig å jobbe med dette som en integrert del av barnehagens hverdag. Gjennom praktiske erfaringer og refleksjoner bevisstgjøres studenten på hva matematikk er, og hvordan det er mulig å jobbe med dette som en integrert del av barnehagens hverdag.

5 Lekens betydning. Lek er drivkraften i utviklingen av barnas matematikk. Lek er drivkraften i utviklingen av barnas matematikk. Barna bruker sine begreper i leken, og leken utvider forståelsen. Barna bruker sine begreper i leken, og leken utvider forståelsen. I arbeidet med matematikk i barnehagen må derfor barnas lek stå sentralt. I arbeidet med matematikk i barnehagen må derfor barnas lek stå sentralt. Barnas egne matematiske tanker og egne forestillinger må respekteres. Barnas egne matematiske tanker og egne forestillinger må respekteres.

6 Hva viser tidligere erfaringer? Erfaring viser at engasjement fra barnets nære voksenpersoner har positiv effekt på barnets utvikling uansett hvilken matematisk bakgrunn den voksne har. Erfaring viser at engasjement fra barnets nære voksenpersoner har positiv effekt på barnets utvikling uansett hvilken matematisk bakgrunn den voksne har.

7 De første månedene Det nyfødte barnet bombarderes av en enorm mengde syns- og opplevelsesinntrykk. Det nyfødte barnet bombarderes av en enorm mengde syns- og opplevelsesinntrykk. Mange av disse er knyttet til rom og form, og er viktige i barnets matematiske utvikling. Mange av disse er knyttet til rom og form, og er viktige i barnets matematiske utvikling. Det lille barnet har en fantastisk evne til å tilpasse seg den nye tilværelsen. Det lille barnet har en fantastisk evne til å tilpasse seg den nye tilværelsen.

8 De fleste matematiske erfaringer barnet får den første tiden, kommer naturlig gjennom omsorg og oppmerksomhet. Når barnet flyttes rundt og får delta i det som skjer i hjemmet, ser barnet verden fra ulike perspektiver. Slik utvikler barnet forståelse av det tredimensjonale rom og seg selv i forhold til rommet. De fleste matematiske erfaringer barnet får den første tiden, kommer naturlig gjennom omsorg og oppmerksomhet. Når barnet flyttes rundt og får delta i det som skjer i hjemmet, ser barnet verden fra ulike perspektiver. Slik utvikler barnet forståelse av det tredimensjonale rom og seg selv i forhold til rommet.

9 Størrelser og former endrer seg. Mor ser annerledes ut når hun sees fra siden, hunden virker større helt nær ansiktet enn fra fars arm osv. Størrelser og former endrer seg. Mor ser annerledes ut når hun sees fra siden, hunden virker større helt nær ansiktet enn fra fars arm osv. Tidlig ser en også at grunnlaget for senere forståelse av målinger er til stede allerede i spedbarnsalderen. Tidlig ser en også at grunnlaget for senere forståelse av målinger er til stede allerede i spedbarnsalderen.

10 Når barnet begynner å vise interesse for sin egen kropp, begynner de fleste foreldre instinktivt å stimulere barnets antallsutvikling. Når barnet begynner å vise interesse for sin egen kropp, begynner de fleste foreldre instinktivt å stimulere barnets antallsutvikling. Dette skjer vanligvis ved at man leker tå- og fingerregler der en berører én finger for hvert navn mens man for eksempel sier:“Tommeltott, Slikkepott, Langemann, Gullbrand og lille Petter Spillemann”. Dette skjer vanligvis ved at man leker tå- og fingerregler der en berører én finger for hvert navn mens man for eksempel sier:“Tommeltott, Slikkepott, Langemann, Gullbrand og lille Petter Spillemann”.

11 Når barnet nærmer seg toårsalderen

12 Krabbe- og stabbealderen Idet barnet starter å forflytte seg alene, øker erfaringsverdenen. Avstander både i horisontal og vertikal retning skal utforskes. Idet barnet starter å forflytte seg alene, øker erfaringsverdenen. Avstander både i horisontal og vertikal retning skal utforskes. Det er i denne alderen grunnleggende forståelse for lengder og dybder legges. Det er i denne alderen grunnleggende forståelse for lengder og dybder legges.

13 Hjelpe-til-alderen Når barnet nærmer seg toårsalderen vil det gjerne “hjelpe til” med matlaging, rydding, rengjøring osv. Når barnet nærmer seg toårsalderen vil det gjerne “hjelpe til” med matlaging, rydding, rengjøring osv. Dette gir et glimrende utgangspunkt for samtaler og samhandling knyttet til matematikken. Dette gir et glimrende utgangspunkt for samtaler og samhandling knyttet til matematikken.

14 Tellingens gullalder Mange 3–4 åringer har lært å ramse opp tall – kanskje til tre, fem eller ti – men det betyr ikke at de forstår hva tallene representerer. Mange 3–4 åringer har lært å ramse opp tall – kanskje til tre, fem eller ti – men det betyr ikke at de forstår hva tallene representerer. Til å begynne med oppfattes telleramsen som en regel, på lik linje med for eksempel “elle melle deg fortelle”. Til å begynne med oppfattes telleramsen som en regel, på lik linje med for eksempel “elle melle deg fortelle”. Selv om tallene sies i en bestemt rekkefølge, betyr det ikke nødvendigvis at barnet forbinder en telleramse med “hvor mange”. Selv om tallene sies i en bestemt rekkefølge, betyr det ikke nødvendigvis at barnet forbinder en telleramse med “hvor mange”.

15 Når barnet oppdager at telleramsen henger sammen med det å peke mens det sier tallordene, oppstår det ofte hektisk telleaktivitet. Når barnet oppdager at telleramsen henger sammen med det å peke mens det sier tallordene, oppstår det ofte hektisk telleaktivitet.

16 Lesing og matematikk Vi vet at å lese for barna legger et godt grunnlag for lese-utviklingen, men det er også sentralt for matematikkutviklingen. Vi vet at å lese for barna legger et godt grunnlag for lese-utviklingen, men det er også sentralt for matematikkutviklingen. Mange barnebøker åpner for samtaler om telling, størrelser og former, og eventyrene står i en særklasse. Mange barnebøker åpner for samtaler om telling, størrelser og former, og eventyrene står i en særklasse.

17 Vi har eventyr som De tre små griser, Gullhår og de tre bjørnene, De tre bukkene Bruse og Sjuende far i huset, bare for å nevne noen. Vi har eventyr som De tre små griser, Gullhår og de tre bjørnene, De tre bukkene Bruse og Sjuende far i huset, bare for å nevne noen. Typisk for eventyrene er også at ting gjentar seg, gjerne tre ganger og i rekkefølge (første grisen, andre grisen osv.). Typisk for eventyrene er også at ting gjentar seg, gjerne tre ganger og i rekkefølge (første grisen, andre grisen osv.).

18 Ved å stoppe opp og telle alle bukkene, spørre barnet om hvor mange bjørner det bor i huset, osv., settes fokus også på telling og antallsforståelse. Kanskje kan barnet vise med fingrene hvor mange det var, og kanskje kan dere finne tre plastdyr som kan være bukkene. Ved å stoppe opp og telle alle bukkene, spørre barnet om hvor mange bjørner det bor i huset, osv., settes fokus også på telling og antallsforståelse. Kanskje kan barnet vise med fingrene hvor mange det var, og kanskje kan dere finne tre plastdyr som kan være bukkene.

19 Også andre matematiske begreper, som for eksempel størrelser og forhold mellom størrelser, er sentrale i eventyrene: den lille bukken Bruse, den mellomste bukken osv. Også andre matematiske begreper, som for eksempel størrelser og forhold mellom størrelser, er sentrale i eventyrene: den lille bukken Bruse, den mellomste bukken osv.

20 Å følge barnets utvikling er et spennende eventyr i seg selv! Å følge barnets utvikling er et spennende eventyr i seg selv! Som voksne kan vi legge til rette for og inspirere til læring, men det er barnet selv som skal lære. All fokus på matematikk må være på barnets premisser og oppleves lystbetont. Lykke til inn i barnas matematikkverden! Som voksne kan vi legge til rette for og inspirere til læring, men det er barnet selv som skal lære. All fokus på matematikk må være på barnets premisser og oppleves lystbetont. Lykke til inn i barnas matematikkverden!

21 slutt. slutt.


Laste ned ppt "Oppstart oppstart. Hva er matematikk for små barn? Barn er opptatt av og nysgjerrige på det meste, også på matematikk. Størrelser, alder, former, tall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google