Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelseslandskap –Spørrende, utforskende tilnærming –Risikofylt, uforutsigbart utfall –Invitasjon, ikke et påbud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelseslandskap –Spørrende, utforskende tilnærming –Risikofylt, uforutsigbart utfall –Invitasjon, ikke et påbud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelseslandskap –Spørrende, utforskende tilnærming –Risikofylt, uforutsigbart utfall –Invitasjon, ikke et påbud

2 Starten på en tur inn i et undersøkelseslandskap En tur inn i et undersøkelseslandskap vil kunne starte slik: Læreren har funnet et fenomen som kan fungere som et undersøkelses- landskap for eksempel: Hvordan lage noe kulerundt fra noe som er flatt? Elevene ser nøyere på fenomenet og begynner å undersøke Elev: Har vi noen gjenstander eller ting som sette oss på sporet? Elev: Men kan det være slik at.... Elev: Ja, men hva skjer hvis.... Elev: Og hvis... Lærer: Hvorfor det, tro? Elev: Ja, hvorfor det, kan det være slik at.... Elev: Men her stemmer ikke akkurat det, kanskje det må være slik at...... Elev: Kan det være riktig da, se på dette eksemplet.... Elev: Se her, hvis jeg gjør slik, så blir resultatet....

3 Å gjenoppdage eller gjenoppfinne matematikk Realistisk matematikkundervisning (RME) Guided reinvention Gjenoppdage (gjenoppfinne) dreier seg mer om matematisering (prosessen) enn matematikk (det ferdige produktet) Vertikal og horisontal matematisering Realistisk for studentene (ikke nødvendigvis nytteperspektivet)

4 Guided reinvention Treffers (1991), har formulert 5 aspekter ved guided reinvention: Å velge utgangspunkt som for studentene er så konkrete at det kan gjenkjennes i deres «verden» Å støtte overgangen fra uformelle og kontekstavhengige løsninger til preformelle og til slutt formelle løsningsmetoder og begreper Å stille studentene overfor opplegg som utfordrer deres refleksjon over egne og andres metoder, og som provoserer dem til å tenke framover Å etablere muligheter for sosial interaksjon mellom studentene Ulike faglige områder (både matematiske og ikke-matematiske) må helt fra starten flettes inn i hverandre

5 Lærerrollen i åpne opplegg - noen spørsmål Hva må til for at et åpent undervisningsopplegg i matematikk skal være vellykket? Hvordan bør læreren veilede i et slikt åpent undervisningsopplegg? På hvilke måter kan man vurdere læringen i slike undervisningsopplegg (som et prosjekt i skolen og som et prosjekt med lærerstudenter)?

6 Lærerroller i matematikk Allviterrollen Formidlerrollen Fasitrollen Rollen som korrigerer Sensorrollen Rollen som overvåker Veilederrollen Stillasrollen Inspiratorrollen Rollen som den dristige Andre roller

7 Veilederrollen Å gi studentene råd og tips uten å gi løsningen på problemet Studentene må få tenketid Ikke presentere ferdige løsninger, i alle fall ikke for tidlig Stimulere til utforsking og utprøving Unngå å standardisere matematikken og derved underbygge oppfatningen av at å lære matematikk er et spørsmål om å lære seg regneteknikker.

8 Stillasrollen Støtte studentene i deres virksomheter for utvikling av kunnskap Ulike former for stillas –andre personer –medstudenter –ulike hjelpemidler som tegning, illustrasjon eller konkretisering Et stillas fungerer som hjelp slik at studentene oppnår kunnskap de ikke ville maktet uten denne hjelpen Studentenes egne behov for støtte, ikke lærerens behov for å gi støtte Men læreren må også selv vurdere om og når det må gis støtte, og når det ikke bør gis mer støtte

9 Inspiratorrollen Omlegging fra tradisjonell til mer eksperimenterende og undersøkende undervisning, der problemløsning er sentralt Forutsetninger for å kunne være inspirator –fagkunnskaper og faglig engasjement –trygghet i faget Å kunne stille spørsmål og undre seg Læringssyn og lærerens holdning til studentene

10 Rollen som den dristige Å tørre å bevege seg bort fra det “trygge og sikre” Unngå at oppgaveløsning blir rutine og ritualer Å tørre å la matematikkbøkene ligge i ranslene noen dager Å ta i bruk ulike arbeidsmåter og tenke «annerledes» i faget Viktig påminning: –Dersom du ikke tør å mislykkes, vil du heller ikke lykkes

11 Og høyt svever ballongen

12 Eller kanskje det går slik

13 Luftballongen steg rett til værs og tok retning mot Sør- Afrika. Men før den nådde så langt, gikk den tom for rødsprit. Så vi har i den senere tid fått høre at vår luftballong måtte nødlande i Italia. Nødlandingen var ikke en like stor suksess som oppsendingen. Ballongen deiste i bakken, tok fyr og brant opp. Snipp snapp snute, så var ballongprosjektet ute. Luftballongen steg rett til værs og tok retning mot Sør- Afrika. Men før den nådde så langt, gikk den tom for rødsprit. Så vi har i den senere tid fått høre at vår luftballong måtte nødlande i Italia. Nødlandingen var ikke en like stor suksess som oppsendingen. Ballongen deiste i bakken, tok fyr og brant opp. Snipp snapp snute, så var ballongprosjektet ute.


Laste ned ppt "Undersøkelseslandskap –Spørrende, utforskende tilnærming –Risikofylt, uforutsigbart utfall –Invitasjon, ikke et påbud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google