Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVU for kryssing av Oslofjorden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVU for kryssing av Oslofjorden"— Utskrift av presentasjonen:

1 KVU for kryssing av Oslofjorden
Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Broneitakk Drøbak

2 Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag
KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport Utrede bru for rv. 23 som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen Broneitakk Drøbak

3 Anbefalinger «Redusere Oslofjorden som barriere»
Utrede en ny fast forbindelse mellom Moss og Horten Gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring Avlaster E18 gjennom Oslo Valg mellom bru og tunnel krever videre utredning På kort sikt flere og mer miljøvennlige ferjer Moss - Horten Forutsetter utbygging av rv. 19 i tunnel gjennom Moss Jernbanekryssing over Oslofjorden kan ikke forsvares samfunnsøkonomisk Broneitakk Drøbak

4 Samlet vurdering Rv. 23 – tunnel eller bru?
Bru gir størst nytte på lang sikt Størst nytte for trafikantene En mer forutsigbar forbindelse Mulighet for sykling og gåing Bru krever en større investering Tunnel med to løp har tilstrekkelig kapasitet og tilfredsstiller krav til sikkerhet Broneitakk Drøbak

5 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen
Ill. Colourbox Broneitakk Drøbak

6 Bru som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen
Rv. 23 – tunnel eller bru? Bru som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen Broneitakk Drøbak

7 Bru over nordre del av Håøya
Rv. 23 – tunnel eller bru? Bru over nordre del av Håøya Broneitakk Drøbak

8 Investeringskostnader
Rv. 23 – bru eller tunnel? Investeringskostnader Langsiktig investeringsbehov E6 Vassum – rv. 23 Krokodden (fire felt motorveg på hele strekningen) Bru koster dobbelt så mye som tunnel Investering i løpet av ti år (hva må gjøres for å oppfylle forskrift om tunnelsikkerhet?) Bru koster nesten fire ganger så mye som tunnel Broneitakk Drøbak

9 Samfunnsøkonomisk analyse
Rv. 23 – tunnel eller bru? Samfunnsøkonomisk analyse 1,2 Beregnet med langsiktige kostnader Vassum – Krokodden. Også med investeringskostnad på 3,4 milliarder kroner har nytt tunnelløp negativ netto nytte. Broneitakk Drøbak

10 Støy Rv. 23 – bru eller tunnel?
Støy avhenger av trafikkmengden, farten, terrenget og bruers høyde over terreng Der vegen går på bru Rød sone over 65 dB < 100 meter på hver side Gul sone over 55 dB > 250 meter på hver side Relativt lett å skjerme støy fra bru Broneitakk Drøbak

11 Framdrift bru og tunnel
Utvidelse av Oslofjordtunnelen Reguleringsplanvedtak på nyåret 2015 Nytt løp kan åpnes 2021 Rehabilitering av dagens løp og åpning av nytt system med to løp 2022 Planlegging og utbygging av bru Reguleringsplan tidligst 2020 Seks år til prosjektering og bygging Viktig å fortsette planlegging av Oslofjordtunnelen Broneitakk Drøbak

12 Støysonekart Rv. 23 – bru eller tunnel? Broneitakk Drøbak 10.02.2015
Broneitakk Drøbak

13 Trafikale virkninger – endringer sammenlignet med Referanse
Rv. 23 – bru eller tunnel? Trafikale virkninger – endringer sammenlignet med Referanse Broneitakk Drøbak


Laste ned ppt "KVU for kryssing av Oslofjorden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google