Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KVU for kryssing av Oslofjorden 11.02.2015 Statens vegvesen Region øst Broneitakk Drøbak 10.02.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KVU for kryssing av Oslofjorden 11.02.2015 Statens vegvesen Region øst Broneitakk Drøbak 10.02.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 KVU for kryssing av Oslofjorden 11.02.2015 Statens vegvesen Region øst Broneitakk Drøbak 10.02.2015

2 Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag KVU for kryssing av Oslofjorden 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015 ● Utrede konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport ● Utrede bru for rv. 23 som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen

3 Anbefalinger ● Utrede en ny fast forbindelse mellom Moss og Horten Gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring Avlaster E18 gjennom Oslo Valg mellom bru og tunnel krever videre utredning ● På kort sikt flere og mer miljøvennlige ferjer Moss - Horten Forutsetter utbygging av rv. 19 i tunnel gjennom Moss ● Jernbanekryssing over Oslofjorden kan ikke forsvares samfunnsøkonomisk «Redusere Oslofjorden som barriere» 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

4 Samlet vurdering ● Bru gir størst nytte på lang sikt Størst nytte for trafikantene En mer forutsigbar forbindelse Mulighet for sykling og gåing ● Bru krever en større investering ● Tunnel med to løp har tilstrekkelig kapasitet og tilfredsstiller krav til sikkerhet Rv. 23 – tunnel eller bru? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

5 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen – bru som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015 Ill. Colourbox

6 Bru som alternativ til utvidelse av Oslofjordtunnelen Rv. 23 – tunnel eller bru? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

7 Bru over nordre del av Håøya Rv. 23 – tunnel eller bru? Broneitakk Drøbak 10.02.2015 11.02.2015

8 Investeringskostnader ● Langsiktig investeringsbehov E6 Vassum – rv. 23 Krokodden (fire felt motorveg på hele strekningen)  Bru koster dobbelt så mye som tunnel ● Investering i løpet av ti år (hva må gjøres for å oppfylle forskrift om tunnelsikkerhet?)  Bru koster nesten fire ganger så mye som tunnel Rv. 23 – bru eller tunnel? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

9 Samfunnsøkonomisk analyse Rv. 23 – tunnel eller bru? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015 Beregnet med langsiktige kostnader Vassum – Krokodden. Også med investeringskostnad på 3,4 milliarder kroner har nytt tunnelløp negativ netto nytte. 1,2

10 Støy ● Støy avhenger av trafikkmengden, farten, terrenget og bruers høyde over terreng ● Der vegen går på bru  Rød sone over 65 dB < 100 meter på hver side  Gul sone over 55 dB > 250 meter på hver side ● Relativt lett å skjerme støy fra bru Rv. 23 – bru eller tunnel? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

11 Framdrift bru og tunnel ● Utvidelse av Oslofjordtunnelen  Reguleringsplanvedtak på nyåret 2015  Nytt løp kan åpnes 2021  Rehabilitering av dagens løp og åpning av nytt system med to løp 2022 ● Planlegging og utbygging av bru  Reguleringsplan tidligst 2020  Seks år til prosjektering og bygging ● Viktig å fortsette planlegging av Oslofjordtunnelen 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

12 Støysonekart Rv. 23 – bru eller tunnel? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015

13 Trafikale virkninger – endringer sammenlignet med Referanse Rv. 23 – bru eller tunnel? 11.02.2015 Broneitakk Drøbak 10.02.2015


Laste ned ppt "KVU for kryssing av Oslofjorden 11.02.2015 Statens vegvesen Region øst Broneitakk Drøbak 10.02.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google