Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykkelplanlegging Bypakke Kristiansund Bente Kjøll Øverbø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykkelplanlegging Bypakke Kristiansund Bente Kjøll Øverbø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykkelplanlegging Bypakke Kristiansund Bente Kjøll Øverbø
Bente Kjøll Øverbø Sykkelkontakt Vegavdeling Møre og Romsdal

2 Kristiansund kommune, Statens vegvesen og M&R fylkeskommune
Planarbeid i Kristiansund Kristiansund kommune, Statens vegvesen og M&R fylkeskommune Maren fra Kristiansund kommune skal etterpå snakke om planlegging av sentrumsplanen. ?? Jeg skal snakke om Bypakkearbeidet i Kristiansund, fordi jeg (kanskje) har vært mest borti det av oss to  Men nå ser jeg at Astri er Her  Jeg har deltatt i reguleringsplanarbeid på riksvegen som fagperson på syklende og gående (fra vegvesenet), og har en veiledende rolle gjennom Vegvesenets sektoransvar (i å koordinerearbeidet med Nasjonal sykkelstrategi) Bypakkearbeidet i Kristiansund er et samarbeid mellom kommune, stat og fylke. Fylkeskommunen er blant annet sterkt inne angående kollektivplanlegging og vegeiere.

3 Rv. 70 – aktuelle parseller for planlegging
Bypakke Kristiansund Rv. 70 – aktuelle parseller for planlegging Jeg vil starte med å snakke litt overordnet om Bypakken i Kristiansund. Bypakken var (i utgangspunktet) forbedring av innfartsvegen / riksvegen, men blir (med rette) mer og mer et byutviklingsprosjekt; der oppgradering av kollektivtilbud, forbedring av forholdene for gående og syklende og generell bedring av trafikksikkerheten får mer betydning. Kartet viser riksveg 70 som snor seg gjennom hele Kristiansund sentrum. De innringede delstrekningene planlegges nå i første omgang i Bypakkesammenheng, dette blir store utbyggingsprosjekt. Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

4 Hovedmål Bypakke Kristiansund
Framkommeligheten for næringstrafikken blir meget god, og tilbudet for reisende med miljøvennlige transportformer (sykkel, gange og kollektiv) blir så attraktive at persontrafikkveksten tas på disse transportformene (framkommelighet, trafikksikkerhet og kapasitet) ?? Det store spørsmålet som ofte blir stilt; er om ikke personbiltrafikken også bare vil vokse når vegnettet blir bygd ut? Det antas at noe personbiltrafikk vil avta ved innføring av bompenger. ?? Utviklingen kommer antagelig an på hvem det ekstra kjørefeltet i hver retning blir forbeholdt – kollektiv, samkjøring…

5 Sykkeltiltak Bypakke Kristiansund Realisere sykkelplanen.
Noen tiltak er «enklere og rimeligere» (skilting, holdningsskapende arbeid, fjerne P-plasser, økt vinterdrift, mm.) mens andre er store ombyggingstiltak. Alle tiltak virker sammen. Antatt investeringsbehov for å realisere sykkelplanen og dermed nå 8% sykkelandel, er på ca. 200 millioner. Alt dette (Bypakkefinansieringen) forutsetter godkjennelse av Stortinget.

6 Temaplan sykkel (høringsversjonen av plankartet)
Bypakke Kristiansund Temaplan sykkel (høringsversjonen av plankartet) Dette er plankartet i sykkelplanen for Kristiansund by. Denne har vært til høring og vil kanskje bli godkjent i år? ??Forklare kartet En del av hovednettet ligger på kommunalt vegnett. Det antas at det ikke behøves behøves store ombyggingstiltak (relativt) , men for eksempel skilting og trafikkregulering (ikke stiplede linjer), dekkeutbedringer.. ?? Kanskje dette kan planlegges og konkretiseres gjennom et framtidig handlingsplanarbeid? Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

7 Gjennom Bypakken vil blant annet gang- og sykkeltilbudet langs Rv 70 forbedres…
Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

8 Sykkelveg med fortau Bypakke Kristiansund
… med sykkelveg med fortau (bilde fra Trondheim) Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

9 Krysningspunkt av Riksveg 70
Bypakke Kristiansund Krysningspunkt av Riksveg 70 Viktig å redusere barriereeffekten av den framtidige 4-felts innfartsvegen. Det er store forbedringspotensialer ved dagens situasjon, her er noen bilder fra underganger og broer over riksveg 70: Bildet er fra Frei (skoleundergang) Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

10 Bypakke Kristiansund I Gomabakken
Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

11 Bypakke Kristiansund Ved Melkvika på Nordlandet
Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

12 Bypakke Kristiansund og manglende forbindelser! (Ved Omsundet mellom Nordlandet og Frei) Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen

13 Vågen inngår i tidlige Bypakketiltak (på grunn av at den avlaster riksvegtrafikken av syklende),
men denne skal nå Maren snakke om … Presentasjonstittel endres i "Topptekst og bunntekst" i menyen under "Sett inn"-fanen


Laste ned ppt "Sykkelplanlegging Bypakke Kristiansund Bente Kjøll Øverbø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google