Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.08.2011 13:56 Karriere - master 08 -14:23-14:301 1. Kjønn 1Mann 2Kvinne N Denne undersøkelsen21.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.08.2011 13:56 Karriere - master 08 -14:23-14:301 1. Kjønn 1Mann 2Kvinne N Denne undersøkelsen21."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:301 1. Kjønn 1Mann 2Kvinne N Denne undersøkelsen21

2 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:302 4. Hvor tok du Bachelorgrad? 1TØH 2BI 3Høgskolen i Nord Trøndelag 4Høgskolen i Bodø 5Høgskolen i Alta 6Høgskolen i Oslo 7Høgskolen i Bergen 8Høgskolen i Stavanger 9Høgskolen i Buskerud 10Høgskolen i Vestfold 11Høgskolen i Narvik 12Høgskolen i Ålesund 13Andre 14Utlandet N Denne undersøkelsen22

3 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:303 5. Hvilken studieretning gikk du på masterstudiet? 1Bedriftøkonomisk analyse 2Strategi, organisasjon og ledelse 3Markedsføring N Denne undersøkelsen22

4 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:304 7. Besvares av de som har fått jobb. Hva var begynnerlønnen (pr.år) i din første jobb etter uteksaminering fra TØH? 1Mindre enn 250 000 2Kr 250 000 - kr 299 999 3Kr 300 000 - kr 349 999 4Kr 350 000 - kr 399 999 5Kr 400 000 - kr 449 999 6Kr 450 000 eller høyere N Denne undersøkelsen22

5 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:305 8. Hvor fleksibel har du vært i forhold til hvor du søker/ har søkt jobb? 1Har søkt på stillinger i min kommune/hjemby 2Har søkt stillinger uavhengig av hvor i landet de er 3Har søkt stillinger over hele verden 4Ikke søkt stillinger N Denne undersøkelsen21

6 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:306 9. Er du for tiden yrkesaktiv? 1Ja 2Nei N Denne undersøkelsen22

7 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:307 10. Hvordan fikk du din nåværende jobb? 1Studiekontakter 2Vikarbyrå 3Søkte direkte på jobben 4Gjennom bekjente 5Headhuntet 6Annet N Denne undersøkelsen22

8 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:308 12. I hvilken bransje jobber du? 1Bank/finans/forsikrin g 2Konsulent/rådgivend e virksomhet 3Data 4Media 5Varehandel 6Skole undervisning/forskni ng 7Helsevesen 8Annen offentlig virksomhet 9Bygg/anlegg 10Telekommunikasjon 11Annen servicevirksomhet 12Olje/offshore 13Annen industri N Denne undersøkelsen22

9 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:309 13. Hva er ditt hovedarbeidsområde? Kryss av for maks to alternativer 1Økonomi/finans 2Regnskap/revisjon 3Markedsføring/salg 4Strategi/organisasjo nsutvikling 5Logistikk/innkjøp 6Forskning/undervisni ng 7IT 8Prosjektmedarbeider /prosjektleder 9Forretningsutvikling 10HMS 11Ledelse 12Produksjon 13Tjeneste- og serviceytelse 14Kontor og administrasjon 15Annet N Denne undersøkelsen22

10 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3010 14. Hvor i Norge/verden arbeider du? 1Nord-Norge 2Trondheim 3Midt-Norge utenfor Trondheim 4Oslo 5Østlandet utenfor Oslo 6Sørlandet 7Vestlandet 8Utlandet N Denne undersøkelsen22

11 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3011 16. Hva er din nåværende brutto årslønn? 1Mindre enn 250 000 2Kr 250 000 - Kr 299 999 3Kr 300 000 - Kr 349 999 4Kr 350 000 - Kr 399 999 5Kr 400 000 - Kr 449 999 6Kr 450 000 eller høyere N Denne undersøkelsen22

12 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3012 17. Hva var det som i hovedsak gjorde deg kvalifisert til nåværende jobb? 1Utdannelsen ved TØH 2Personlige egenskaper 3Tidligere arbeidserfaring 4Annen utdanning 5Annet N Utdannelsen ved TØH22 Personlige egenskaper22 Tidligere arbeidserfaring22 Annen utdanning21 Annet17

13 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3013 17.1 Utdannelsen ved TØH 1Liten betydning 1 22 33 44 5Stor betydning 5 N Denne undersøkelsen22

14 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3014 17.2 Personlige egenskaper 1Liten betydning 1 22 33 44 5Stor betydning 5 N Denne undersøkelsen22

15 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3015 17.3 Tidligere arbeidserfaring 1Liten betydning 1 22 33 44 5Stor betydning 5 N Denne undersøkelsen22

16 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3016 17.4 Annen utdanning 1Liten betydning 1 22 33 44 5Stor betydning 5 N Denne undersøkelsen21

17 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3017 17.5 Annet 1Liten betydning 1 22 33 44 5Stor betydning 5 N Denne undersøkelsen17

18 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3018 18. Hvor relevant er utdanningen fra TØH i forhold til din nåværende jobb? 1Utdanningen fra TØH N 22

19 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3019 18.1 Utdanningen fra TØH 1Lite relevant 1 22 33 44 5Meget relevant 5 N Denne undersøkelsen22

20 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3020 19. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Generelle fag 1Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament 2Kvantitativ og kvalitativ metode N Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament22 Kvantitativ og kvalitativ metode22

21 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3021 19.1 Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament 1Ikke nyttig 1 22 33 44 5Svært nyttig 5 N Denne undersøkelsen22

22 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3022 19.2 Kvantitativ og kvalitativ metode 1Ikke nyttig 1 22 33 44 5Svært nyttig 5 N Denne undersøkelsen22

23 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3023 20. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Fag fra Bedriftsøkonomisk analyse 1Skatter, foretaksstrategi og restrukturering 2Finansieringsteori 3Økonomistyring 4Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering 5Kapitalmarkeder og usikkerhet 6Makroøkonomi og finansmarkeder 7Empirisk finans 8Risikostyring N Skatter, foretaksstrategi og restrukturering15 Finansieringsteori15 Økonomistyring15 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering15 Kapitalmarkeder og usikkerhet15 Makroøkonomi og finansmarkeder14 Empirisk finans13 Risikostyring14

24 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3024 21. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Fag fra Strategi, organisasjon og ledelse 1Organisasjon og ledelse 2Ledelse og ledelsesteorier 3Strategi 4Kunnskapsledelse 5IKT drevet endring 6Endringsprosesser i komplekse organisasjoner 7Utviklingsledelse og planlagt endring 8Samfunnsmessige rammebetingelser N Organisasjon og ledelse13 Ledelse og ledelsesteorier13 Strategi13 Kunnskapsledelse11 IKT drevet endring12 Endringsprosesser i komplekse organisasjoner 14 Utviklingsledelse og planlagt endring10 Samfunnsmessige rammebetingelser10

25 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3025 22. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Fag fra Markedsføring 1Markedsorientering og forbrukerforståelse 2Markedsforståelse og markedspåvirkning 3Kulturforståelse og internasjonal markedsføring 4Culture and ethics in multinational organizations 5Logistikkledelse 6Bedriftsrelasjoner og industrielle nettverk 7Merkevareledelse 8Kommunikasjon N Markedsorientering og forbrukerforståelse11 Markedsforståelse og markedspåvirkning10 Kulturforståelse og internasjonal markedsføring 9 Culture and ethics in multinational organizations 9 Logistikkledelse11 Bedriftsrelasjoner og industrielle nettverk12 Merkevareledelse10 Kommunikasjon11

26 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3026 23. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Integrasjonsfag 1Multivariat analyse med bruk av LISREL 2Dynamisk og balansert målstyring 3Industriell organisasjon og strategi 4Prosjektledelse N Multivariat analyse med bruk av LISREL14 Dynamisk og balansert målstyring11 Industriell organisasjon og strategi11 Prosjektledelse10

27 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3027 25. Fag tatt ved NTNU eller andre norske eller utenlandske institusjoner 1Fag 1 2Fag 2 3Fag 3 4Fag 4 5Fag 5 N Fag 18 Fag 28 Fag 37 Fag 44 Fag 52

28 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3028 29. Hva kan gjøres annerledes ved TØH? 1Mer praktisk innretning av studiene 2Flere oppgaver/prosjekt skrevet for bedrifter 3Mer gruppearbeid og diskusjoner 4Flere studentpresentasjon er i klassen 5Flere innleveringer med evaluering 6Flere forelesninger N Mer praktisk innretning av studiene21 Flere oppgaver/prosjekt skrevet for bedrifter21 Mer gruppearbeid og diskusjoner21 Flere studentpresentasjoner i klassen20 Flere innleveringer med evaluering21 Flere forelesninger21

29 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3029 31. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale TØH til noen som har planer om å studere økonomi og administrasjon? 1Anbefale TØH til andre N 22

30 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3030 31.1 Anbefale TØH til andre 1Svært usannsynlig 1 22 33 44 5Svært sannsynlig N Denne undersøkelsen22

31 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3031 32. Har du anbefalt TØH til noen som skal /skulle studere økonomi og administrasjon? 1Ja 2Nei 3Husker ikke N Denne undersøkelsen21

32 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3032 33. Hvordan opplever du TØH sitt rennome i arbeidslivet? 1TØH's rennome N 22

33 18.08.2011 13:56 www.questback.com Karriere - master 08 -14:23-14:3033 33.1 TØH's rennome 1Meget svakt 1 22 33 44 5Meget sterkt 5 N Denne undersøkelsen22


Laste ned ppt "18.08.2011 13:56 Karriere - master 08 -14:23-14:301 1. Kjønn 1Mann 2Kvinne N Denne undersøkelsen21."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google