Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2002 Hovedresultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2002 Hovedresultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2002 Hovedresultater

2 Hovedtemaer i undersøkelsen Kartlegging av videre studier Kartlegging av arbeidskarriere etter eksamen fra TØH Nåværende arbeidssituasjon –Hvordan de fikk nåværende jobb –Bransjetilknytning –Hovedarbeidsområde –Arbeidssted (geografisk) –Lønnsforhold Utdannelse sett i forhold til nåværende jobb Evaluering av utdannelsen ved TØH –Vurdering av nytten ved ulike fag som inngår i utdannelsen –Evaluering av tilrettelegging av undervisning/studier Interesse for oppstart av alumniforening ved TØH

3 Noen bakgrunnstall 54 uteksaminerte studenter er intervjuet i undersøkelsen Alle ble uteksaminert fra TØH i 2002 Studentene fordeler seg på følgende måte i forhold til hvilken studieretning de gikk 3. studieår ved TØH (antall personer): –Finansiell styring: 13 –Ledelse og økonomisk styring: 13 –Internasjonal forretningsdrift: 6 –IT for økonomer: 7 –Påbyggingsstudium i Revisjonsfag: 14 –Generell bedriftsøkonomi: 1 Når det gjelder videre studier så er fordelingen som følger (antall personer): –33 har studert videre enten ved TØH, andre læresteder i Norge eller i utlandet –21 har ikke studert videre Av de 30 som oppgir at de har studert videre så er fordelingen (antall personer): –25 har gått videre på master –Ingen oppgir PhD/dr.grad –1 oppgir etter- og videreutdanning –4 oppgir annet

4 Generell tilfredshet Spørretekst: Hvor tilfreds er du med utbyttet av studiet ved TØH? Fordeling i prosent: Gjennomsnittlig tilfredshet: 4,9

5 Evaluering av utdannelsen ved TØH Spørretekst: I hvor stor grad har du hatt nytte av følgende fag. Figuren viser nytten (gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5) av hvert fag:

6 Organisering av studier Spørretekst: Hva kan gjøres annerledes ved TØH? Figuren viser grad av viktighet (gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5) for hver påstand:

7 Omdømme og anbefaling av TØH til andre Spørretekst: ”Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale TØH til noen som har planer om å studere økonomi og administrasjon? Prosent Spørretekst: ”Har du anbefalt TØH til noen som skal/skulle studere økonomi og administrasjon? Prosent Spørretekst: ”Hvordan opplever du TØH sitt renommè i arbeidslivet? Prosent Gjennomsnitt: 4,4 Gjennomsnitt: 3,4

8 Videre studier 33 personer oppgir at de har studert videre etter uteksaminasjon fra det treårige økonomistudiet ved TØH. Figuren under viser fordelingen på ulike læresteder Fordeling i prosent: De som har oppgitt at de studerer/har studert videre ble også spurt om hvilken grad de har fått eller er i ferd med å få. Blant disse oppgir 81% (N=25) Mastergrad og 16% (N=5) oppgir andre grader. 1 person oppgir etter- og videreutdanning, mens ingen oppgir PhD/doktorgrad. *Eks: Skatteetatskolen, tilleggsemner i revisjon

9 Kvalifisering til arbeidsmarkedet Personlige egenskaper og utdannelsen fra TØH er de to forholdene som vurderes som viktigst i forhold til kvalifisering til nåværende jobb. I forhold til hvor relevant utdannelsen fra TØH er, så oppgir 56% (30 personer) at utdannelsen er ganske/svært relevant. Det totale gjennomsnittet er 3,8 (på en skala fra 1-5) Tidligere arbeidserfaring og annen utdanning tillegges liten betydning sammenlignet med utdannelsen fra TØH og personlige egenskaper i forhold til kvalifisering til nåværende jobb

10 Lønnsforhold Spørretekst 1: Hva var begynnerlønnen (pr. år) i din første jobb etter uteksaminering fra TØH? Spørretekst 2: Hvordan er lønnsforholdene i din nåværende jobb? Fordeling i prosent (N totalt = 54):

11 Bransje Spørretekst: I hvilken bransje jobber du? Fordeling i prosent (N totalt = 52): Respondentene ble også spurt hvordan de fikk nåværende jobb. Fordelingen er som følger: Studiekontakter: 2% (N=1) Vikarbyrå: 9% (N=5) Søkte direkte: 53% (N=28) Gjennom bekjente: 9% (N=5) Headhuntet: 11% (N=6) Har ikke vært i lønnet arbeid: 4% (N=2) Annet: 11% (N=6) Som tidligere vist er det 33 personer som oppgir at de har studert videre i den aktuelle perioden, men som vi ser av figuren over så er det ingen som oppgir at de er studerende pr. i dag

12 Kommentarer (åpne svar) Det ble totalt gitt 17 åpne tilbakemeldinger. Disse er oppsummert i følgende punkter: –Positive tilbakemeldinger på initiativ og gjennomføring av undersøkelsen –Positive tilbakemeldinger på studiene ved TØH –Viktig med forelesere som har bred erfaring fra arbeidslivet. Dette gir det teoretiske stoffet mer relevans –Økt fokus på markedsføring av TØH overfor næringslivet –Tilby kurs med egne sertifikater (eks. Excel, SAP) –Vanskelig å komme inn i næringslivet. Studiene må knyttes opp mot næringslivet i Trondheim og omegn. Dette vil hjelpe studentene til å selge seg inn/skaffe seg kontakter i næringslivet –Anseelse i næringslivet. TØH sin anseelse versus BI. Oppfatter TØH som mer seriøs (har erfaringer fra begge institusjonene) og mener at dette bør ”annonseres” i større grad enn nå Spørretekst: ”Hvis du har kommentarer til dette spørreskjemaet eller andre tilbakemeldinger til TØH, kan du skrive disse nedenfor:”


Laste ned ppt "Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2002 Hovedresultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google