Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning Historien om oss. SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Vi tok noe som var basert på en sunn,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning Historien om oss. SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Vi tok noe som var basert på en sunn,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning Historien om oss

2 SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Vi tok noe som var basert på en sunn, fornuftig strategi og som samtidig var godt utprøvd med gode systemer og hadde svært kravstore eiere og tilbudte dette til kunder. Bankens egen pensjonskasse og finansportefølje dannet malen for de første porteføljene. På godt og vondt investerer du sammen med banken og dens ansatte. Vi kan ikke garantere at fortidens gode resultater gjentas i fremtiden. Men vi kan garantere at om vi gjør noe dumt, er vår smerte proporsjonal med din. SR-Forvaltning AS Vår virksomhet er basert på at verdiorientert grunntenkning og langsiktighet gir gode muligheter ved å ta del i bedrifters verdiskapning Vår målsetning er å levere et godt risikojustert resultat til våre kunder og passer for alle som har midler til langsiktig forvaltning Forvaltning

3 SR-Forvaltning AS forvalter porteføljer for SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse, samt porteføljer for ca. 3400 eksterne kunder. Den eksterne kundebasen består av pensjonskasser, offentlige institusjoner, bedriftskunder og formuende privatpersoner. Porteføljenes størrelse varierer fra ca 0,5 til 300 mill kr. Total forvaltningskapital pr. 01.01.2015 er ca 9,3 mrd. kr, hvorav ca. 1,2 mrd. kr er forvaltning for SpareBank 1 SR-Banks pensjonskasse. SR-Forvaltning AS SR-Forvaltning sin målsetting er å være et lokalt alternativ med høy kompetanse innen området finansforvaltning. Virksomheten er basert på konservativ grunntenkning og langsiktighet. Ulike porteføljemodeller danner utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte investors forvaltning. Målet er å levere et godt risikojustert resultat til den enkelte investor. Litt om oss Målsetting Forvaltning

4 Investeringsfilosofi for SR-Forvaltning Uavhengig av indeks og størrelse Investerer i enkeltselskaper, uavhengig av markeder Risikojustert avkastning Prising, de beste kan bli for dyre! Sterk og forutsigbar ledelse Grundig gjennomgang av balansen Markedsposisjon Utbytte Faktorer som vektlegges Gjennom valg av aktivaklasser Reallokering i henhold til mandat Kontinuerlig evaluering av porteføljeinvesteringene Risikostyring Aktive valg Forvaltning

5 Forvaltningsteamet i SR-Forvaltning Dag Sønsterud Porteføljeforvalter Forvalter og ansvarlig for SR-Forvaltning og SR-Banks finansporteføljer fra 1998. 28 års erfaring fra økonomi/finans. Siviløkonom og AFA. Bjarne Jåtten Meling Trond Tjensvold Porteføljeforvalter 17 års erfaring fra finans Master of Science Finance Helge H. Helgø Daglig leder /porteføljeforvalter 18 års erfaring fra økonomi og finans Siviløkonom og er autorisert porteføljeforvalter Investeringsdirektør 22 års erfaring fra økonomi/finans MBA, AFA, Renteanalytiker Forvaltning av aksjer: Vår strategi er å investere i utvalgte selskap ut fra fundamentale økonomiske forhold. Vår filosofi er verdiorientert aktiv forvaltning. Forvaltning av rentepapirer: Vi søker å ta ’akseptabel’ kredittrisiko for å oppnå god risikojustert avkastning. Investeringer foretas i obligasjoner, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Forvaltning

6 Vår strategi går ut på å investere i utvalgte selskap uavhengig av vekting i indeks, men ut fra fundamentale økonomiske forhold. Vi investerer typisk i selskaper med god balanse, god kontantstrøm og god utbytteevne (verdiorientert aktiv forvaltning). Om vår forvaltning Investeringer foretas i obligasjoner utstedt av industriselskap, ordinære bankobligasjoner, boligkredittselskaper, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Vi søker å ta ’akseptabel’ kredittrisiko for å oppnå god risikojustert avkastning. Vi plasserer også midler i pengemarkedsfond og bankinnskudd. Rentemarkedet vil bidra til å redusere svingningene, og derved redusere risikoen. Forvaltning av aksjer Forvaltning av rentepapirer / rentefond Forvaltning

7 Ulike porteføljemodeller danner utgangspunkt for oppbygning og tilpasning av den enkelte kundes forvaltning. Skreddersydde investeringsløsninger gjennom utarbeidelse av investeringsstrategi Aktiv forvaltning og oppfølging med kontinuerlig overvåking av porteføljer Web / måneds /skatte- og regnskapsrapportering Ubetaling eller reinvestering av renter og utbytter SR-Forvaltnings produkter og tjenester: 3 fond med ulike risiko og avkastningsmuligheter Samme forvaltning i en enkel og kjent innpakning Våre investeringer er basert på markedssyn / geografi / sektor Valg om utbetaling eller reinvestering av renter og utbytte Diskresjonær forvaltning Fond Forvaltning


Laste ned ppt "Forvaltning Historien om oss. SR-Forvaltning ble etablert for å tilby kundene noe mer enn det som fantes i markedet. Vi tok noe som var basert på en sunn,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google