Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2003 Hovedresultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2003 Hovedresultater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2003 Hovedresultater

2 Hovedtemaer i undersøkelsen Kartlegging av videre studier Kartlegging av arbeidskarriere etter eksamen fra TØH Nåværende arbeidssituasjon –Hvordan de fikk nåværende jobb –Bransjetilknytning –Hovedarbeidsområde –Arbeidssted (geografisk) –Lønnsforhold Utdannelse sett i forhold til nåværende jobb Evaluering av utdannelsen ved TØH –Vurdering av nytten ved ulike fag som inngår i utdannelsen –Evaluering av tilrettelegging av undervisning/studier Interesse for oppstart av alumniforening ved TØH

3 Noen bakgrunnstall 72 uteksaminerte studenter er intervjuet i undersøkelsen Alle ble uteksaminert fra bachelorstudiet ved TØH i 2003 Studentene fordeler seg på følgende måte i forhold til hvilken studieretning de gikk 3. studieår ved TØH (antall personer): –Finansiell styring: 18 –Regnskap og skatt: 5 –Organisasjon og ledelse: 11 –Samfunnsøkonomi: 3 –Generell bedriftsøkonomi: 3 –Revisjon: 18 Når det gjelder hovedbeskjeftigelse høsten 2003 så er fordelingen som følger: –36% studerte videre –43% yrkesaktive –7% arbeidssøker –14% oppgir annen hovedbeskjeftigelse Fordeling på høyeste fullførte utdanning (høsten 2005): –¾ har bachelor som høyeste fullførte utdanning –20% har master som høyeste fullførte utdanning –5% annen har annen utdanning som høyeste fullførte

4 Generell tilfredshet med utbyttet av studiet ved TØH Gjennomsnittlig tilfredshet: 2003: 3,7 2002: 3,9

5 Generell tilfredshet Spørretekst: Hvor tilfreds er du med utbyttet av studiet ved TØH? Fordeling i prosent: Gjennomsnittlig tilfredshet: 2003: 3,7 2002: 3,9

6 Karriere etter uteksaminering med en bachelorgrad i øk.adm eller revisjonsfag i 2003

7 Ventetid og begynnerlønn. Yrkesaktive i 2003 Kjikvadrattesten viser ingen samvariasjon mellom studieretning og ventetid (kjikvadratverdi 27,759 ved 20 frihetsgrader) Gjennomsnittlig ventetid er 2,7 måneder Innen en periode på inntil 3 måneder er ¾ av studentene som avsluttet studiene i 2003 over i yrkesaktivitet (fast jobb deltid, vikariat etc). Kjikvadrattesten viser ingen samvariasjon mellom studieretning og begynnerlønn (kjikvadratverdi 19,923 ved 20 frihetsgrader) Ventetid fra uteksaminering fra TØH til ansettelse i første jobb (2003) Begynnerlønn i første jobb

8 Videre studier 32 personer oppgir at de har studert videre etter uteksaminasjon fra det treårige økonomistudiet ved TØH. Figuren under viser fordelingen på ulike læresteder sammenlignet med fordelingen blant studentene i 2002 Fordeling i prosent: De som har oppgitt at de studerer/har studert videre ble også spurt om hvilken grad de har fått eller er i ferd med å få. Blant disse oppgir 75% (81% i 2002) mastergrad og 16% (16% i 2002) oppgir andre grader. 9% oppgir etter- og videreutdanning, mens ingen oppgir PhD/doktorgrad.

9 Nåværende arbeidssituasjon

10 Spørretekst: ”Er du for tiden yrkesaktiv?” Prosent Spørretekst: ”Hvordan fikk du nåværende jobb?” Prosent Spørretekst: ”I hvilken bransje jobber du?” Prosent Spørretekst: ”Hvor i Norge/verden jobber du?” Prosent

11 Evaluering av utdannelsen ved TØH

12 Spørretekst: I hvor stor grad har du hatt nytte av følgende fag. Figuren viser nytten (gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5) av hvert fag:

13 Organisering av studier Spørretekst: Hva kan gjøres annerledes ved TØH? Figuren viser grad av viktighet (gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5) for hver påstand:

14 Kvalifisering til arbeidsmarkedet Personlige egenskaper og utdannelsen fra TØH er de to forholdene som vurderes som viktigst i forhold til kvalifisering til nåværende jobb. I forhold til hvor relevant utdannelsen fra TØH er, så oppgir 52% (56% i 2002) at utdannelsen er ganske/svært relevant. Det totale gjennomsnittet er 3,6 (3,8 i 2002) på en skala fra 1-5. Tidligere arbeidserfaring og annen utdanning tillegges liten betydning sammenlignet med utdannelsen fra TØH og personlige egenskaper i forhold til kvalifisering til nåværende jobb Spørretekst: Hva var det i hovedsak som gjorde deg kvalifisert til nåværende jobb? Svar avgitt på en skala fra 1 til 5 (liten til stor betydning) Kull 2002Kull 2003 NGj.snittStd.avvikNGj.snittStd.avvik Utdannelsen ved TØH493,90,949553,81,177 Personlige egenskaper484,20,734554,20,650 Tidligere arbeidserfaring443,01,391553,71,109 Annen utdanning442,51,470522,21,329 Annet142,11,610102,51,958 TØH relevant i jobben493,81,066563,61,233

15 Omdømme og markedsføring av TØH Interesse for alumniforening

16 Omdømme og anbefaling av TØH til andre Spørretekst: ”Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale TØH til noen som har planer om å studere økonomi og administrasjon? Prosent Spørretekst: ”Har du anbefalt TØH til noen som skal/skulle studere økonomi og administrasjon? Prosent Spørretekst: ”Hvordan opplever du TØH sitt renommè i arbeidslivet? Prosent Gjennomsnitt 2003: 4,0 Gjennomsnitt 2002: 4,4 Kull 2003: Kull 2002: Gjennomsnitt 2003: 3,2 Gjennomsnitt 2002: 3,4 Av de studentene som har tatt videregående skole i Midt-Norge oppgir 67% at de har anbefalt TØH til andre, tilsvarende andel blant studenter med videregående fra andre regioner er 44%.

17 Interesse for alumniforening

18 Åpne svar

19 Kommentarer (åpne svar) Spørretekst: ”Hvis du har kommentarer til dette spørreskjemaet eller andre tilbakemeldinger til TØH, kan du skrive disse nedenfor:” Svarene er oppsummert i følgende punkter: –Flott initiativ med en slik undersøkelse –Mer karriereveiledning, spesielt siste året –For dårlig oppfølging ifht innmelding i alumniforening –Savner bedre kontakt mellom næringslivet og TØH. Foreslår bedriftspresentasjon på linje med det som arrangeres på NTNU, Gløshaugen. Viktig for studentenes muligheter for å knytte kontakter i næringslivet –For lite framtidsrettet utdannelse, mange av forleserne var akterutseilt –Det hadde vært glimrende med en praksisperiode i det private eller det offentlige. Hadde differensiert TØH fra andre skoler –Er fornøyd med oppholdet på TØH både faglig og sosialt. Det må gjøres mer kjent i næringslivet at TØH har en masterutdannelse –Stå på !


Laste ned ppt "Karriereundersøkelse TØH Kull uteksaminert i 2003 Hovedresultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google