Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:421 1. Kjønn N Denne undersøkelsen31 1Mann 2Kvinne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:421 1. Kjønn N Denne undersøkelsen31 1Mann 2Kvinne."— Utskrift av presentasjonen:

1 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:421 1. Kjønn N Denne undersøkelsen31 1Mann 2Kvinne

2 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:422 5. Hvilken studieretning gikk du på masterstudiet? N Denne undersøkelsen31 1Bedriftøkonomisk analyse 2Strategi, organisasjon og ledelse 3Markedsføring

3 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:423 7. Besvares av de som har fått jobb. Hva var begynnerlønnen (pr.år) i din første jobb etter uteksaminering fra TØH? N Denne undersøkelsen30 1Mindre enn 250 000 2Kr 250 000 - kr 299 999 3Kr 300 000 - kr 349 999 4Kr 350 000 - kr 399 999 5Kr 400 000 - kr 449 999 6Kr 450 000 eller høyere

4 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:424 10. Hvordan fikk du din nåværende jobb? N Denne undersøkelsen30 1Studiekontakter 2Vikarbyrå 3Søkte direkte på jobben 4Gjennom bekjente 5Headhuntet 6Annet

5 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:425 12. I hvilken bransje jobber du? N Denne undersøkelsen30 1Bank/finans/forsikring 2Konsulent/rådgivende virksomhet 3Data 4Media 5Varehandel 6Skole undervisning/forskning 7Helsevesen 8Annen offentlig virksomhet 9Bygg/anlegg 10Telekommunikasjon 11Annen servicevirksomhet 12Olje/offshore 13Annen industri

6 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:426 13. Hva er ditt hovedarbeidsområde? Kryss av for maks to alternativer N Denne undersøkelsen30 1Økonomi/finans 2Regnskap/revisjon 3Markedsføring/salg 4Strategi/organisasjonsu tvikling 5Logistikk/innkjøp 6Forskning/undervisning 7IT 8Prosjektmedarbeider/pr osjektleder 9Forretningsutvikling 10HMS 11Ledelse 12Produksjon 13Tjeneste- og serviceytelse 14Kontor og administrasjon 15Annet

7 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:427 14. Hvor i Norge/verden arbeider du? N Denne undersøkelsen30 1Nord-Norge 2Trondheim 3Midt-Norge utenfor Trondheim 4Oslo 5Østlandet utenfor Oslo 6Sørlandet 7Vestlandet 8Utlandet

8 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:428 16. Hva er din nåværende brutto årslønn? N Denne undersøkelsen30 1Mindre enn 250 000 2Kr 250 000 - Kr 299 999 3Kr 300 000 - Kr 349 999 4Kr 350 000 - Kr 399 999 5Kr 400 000 - Kr 449 999 6Kr 450 000 eller høyere

9 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:429 17. Hva var det som i hovedsak gjorde deg kvalifisert til nåværende jobb? N Utdannelsen ved TØH30 Personlige egenskaper30 Tidligere arbeidserfaring28 Annen utdanning29 Annet25

10 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4210 18. Hvor relevant er utdanningen fra TØH i forhold til din nåværende jobb? N Utdanningen fra TØH30

11 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4211 19. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Generelle fag N Bedriftsøkonomiens teoretiske fundament31 Kvantitativ og kvalitativ metode31

12 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4212 20. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Fag fra Bedriftsøkonomisk analyse N Skatter, foretaksstrategi og restrukturering19 Finansieringsteori18 Økonomistyring21 Beslutningsanalyse og selskapsfinansiering18 Kapitalmarkeder og usikkerhet18 Makroøkonomi og finansmarkeder14 Empirisk finans11 Risikostyring13

13 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4213 21. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Fag fra Strategi, organisasjon og ledelse N Organisasjon og ledelse18 Ledelse og ledelsesteorier15 Strategi15 Kunnskapsledelse12 IKT drevet endring8 Endringsprosesser i komplekse organisasjoner 13 Utviklingsledelse og planlagt endring8 Samfunnsmessige rammebetingelser8

14 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4214 22. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Fag fra Markedsføring N Markedsorientering og forbrukerforståelse11 Markedsforståelse og markedspåvirkning8 Kulturforståelse og internasjonal markedsføring 6 Culture and ethics in multinational organizations 6 Logistikkledelse13 Bedriftsrelasjoner og industrielle nettverk11 Merkevareledelse11 Kommunikasjon11

15 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4215 23. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Integrasjonsfag N Multivariat analyse med bruk av LISREL12 Dynamisk og balansert målstyring14 Industriell organisasjon og strategi13 Prosjektledelse19

16 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4216 25. Fag tatt ved NTNU eller andre norske eller utenlandske institusjoner N Fag 117 Fag 213 Fag 311 Fag 44 Fag 53

17 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4217 28. Hvilke av de fagene du hadde på TØH har du hatt nytte av/tror du at du vil få nytte av i arbeidslivet? Masteroppgaven N Masteroppgaven31

18 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4218 29. Hva kan gjøres annerledes ved TØH? N Mer praktisk innretning av studiene31 Flere oppgaver/prosjekt skrevet for bedrifter31 Mer gruppearbeid og diskusjoner31 Flere studentpresentasjoner i klassen31 Flere innleveringer med evaluering31 Flere forelesninger30

19 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4219 30. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med utbyttet av studiet på TØH? N Utbyttet av studiet på TØH31

20 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4220 31. Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale TØH til noen som har planer om å studere økonomi og administrasjon? N Anbefale TØH til andre31

21 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4221 32. Har du anbefalt TØH til noen som skal /skulle studere økonomi og administrasjon? N Denne undersøkelsen31 1Ja 2Nei 3Husker ikke

22 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4222 33. Hvordan opplever du TØH sitt rennome i arbeidslivet? N TØH's rennome31

23 05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:4223 34. Er du interessert i at TØH oppretter en alumniforening? N Denne undersøkelsen31 1Ja 2Nei 3Vet ikke


Laste ned ppt "05.12.2008 09:49 www.questback.com Karriere - master 10:421 1. Kjønn N Denne undersøkelsen31 1Mann 2Kvinne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google