Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eldre og ernæring Sigurd Evensen Avdeling for geriatri / INM Høsten 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eldre og ernæring Sigurd Evensen Avdeling for geriatri / INM Høsten 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eldre og ernæring Sigurd Evensen Avdeling for geriatri / INM Høsten 2015

2 2

3 3 Disposisjon Definisjoner Betydning av underernæring Omfang av problemet Identifikasjon og utredning Håndtering og tiltak Reernæringssyndrom

4 4 Definisjoner Moderat underernæring Minst ett av –Ufrivillig vekttap > 10% siste 3-6 mnd / 5% siste 2 mnd –BMI 70 år) –BMI 70 år) hvis 5% vekttap siste 6 mnd –Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke Alvorlig underernæring Minst ett av –Ufrivillig vekttap > 15% siste 3-6 mnd / 5% siste mnd –BMI 70 år) –BMI 70 år) hvis 5% vekttap siste 3 mnd –Matinntak < en firedel av beregnet behov siste uke

5 5 Grunnleggende behov 30 (+) kcal/kg kroppsvekt pr døgn 30 (+) ml/kg kroppsvekt pr døgn 1,5 (+) g protein/kg kroppsvekt pr døgn Eksempel 1: Kvinne 50 kg bør spise drøyt 1500 kcal, drikke drøyt 1500 ml og få i seg ca 75 g protein daglig Eksempel 2: Mann 95 kg bør spise ca 3000 kcal, drikke ca 3 liter og få i seg ca 150 g protein pr dag

6 6 Underernæring og kroppen Hjertets pumpefunksjon reduseres Respirasjonsmuskulaturen svekkes Redusert immunforsvar Apati og depresjon Flere komplikasjoner Forlenget sykehusopphold Økt bruk av hjemmetjenester Økt dødelighet

7 7 Omfang 20-50% av alle innlagte pasienter er i ernæringsmessig risiko Gjentatte punktprevalsensstudier på Haukeland –29 % i ernæringsmessig risiko –40 % av de over 80 år i ernæringsmessig risiko Oslo: 39% av kirurgiske pasienter var underernærte Oslo: 60% av pasienter > 70 år i en medisinsk avdeling var i ernæringsmessig risiko

8 8 Risikogrupper Eldre, særlig eldre med demens Enslige Funksjonshemmede Psykiatriske langtidspasienter Rusmisbrukere Pasienter med kronisk sykdom –Hjertesvikt –KOLS –Kreft –Nyresvikt

9 9 Diagnostikk Høyde og vekt ! Regne ut BMI

10 10 NB! 1p ekstra hvis alder > 70 år >3p : ernæringsmessig risiko

11 11 Utredning Anamnese Grundig klinisk undersøkelse Blodprøver (Hb med indekser, lpk, tpk, Na, K, Krea, Ca, Albumin, Mg, Fosfat, Ferritin, INR, ALAT, GT, ALP, TSH, T4, CRP, glukose, HbA1c hos diabetikere) Ja Suspekt på sykdom? Videre medisinsk utredning Medikamentgjennomgang Kostregistrering Nei

12 12 Medikamenter En lang rekke medikamenter kan bidra til underernæring ved å gi gastrointestinalt ubehag –Metformin –Acetylsalisylsyre –Osteoporosemidler –SSRI –Kolinesterasehemmere –Opioider –NSAIDs Ta bort det du kan

13 13 Kostregistrering 85 år gammel enslig mann, mulig dement, ingen offentlig hjelp. BMI 17, vekt 62 kg. Kostregistrering: –Dag 1: 2860 kcal –Dag 2: 3380 kcal Diagnose? 90 år gammel kvinne. Vekttap 10 kg på ett år. BMI 18, vekt 55 kg Kostregistrering –Dag 1: 930 kcal –Dag 2: 1210 kcal Diagnose?

14 14 Når pasienten ikke spiser Medikamenter? Tannstatus? Deprimert? Lav terskel for gastroskopi –Soppøsofagitt, svær refluks, hiatushernie –Ulcussykdom –Kreft i spiserør/magesekk

15 15 Intervensjon Ernæringstrappen

16 16 Reernæringssyndrom Komplikasjoner som oppstår på grunn av væske- og elektrolyttskift ved reernæring av underernærte pasienter. Klinisk –Hjertesvikt –Perifere ødemer Biokjemisk –Hypofosfatemi –Hypokalemi –Hypomagnesemi –Tiaminmangel

17 17 Patofysiologi Kroppens fosfatlagre er uttømt pga sult Inntak av karbohydrater frigjør insulin som stimulerer produksjon av ATP Grunnet fosfatmangel lages ikke tilstrekkelig ATP. Dette gir vevshypoksi og organsvikt (hjertesvikt, respirasjonssvikt) Insulin gir renal Na-absorbsjon og væskeretensjon Et utsultet/atrofisk hjerte takler ikke væskeretensjon Hjertesvikt Elektrolyttforstyrrelser gir arytmi Thiaminmangel gir generelt redusert cellemetabolisme. Bidrar til reernæringssyndromet. Obs Wernicke-Korsakoff…

18 18 Forebygge reernæringssyndrom Risikopasienter –Svært lav BMI –Store biokjemiske avvik Gi Tiamin og elektrolytter før oppstart ernæring –Tiamin 200 mg x 2 iv i to dager, så 100 mg x im/iv daglig i 5 dager –Korrigere kalium (40 mmol pr liter Ringer/NaCl) –Korrigere magnesium (0,5 mmol/kg/døgn i ½ - 1L glukose / NaCl) –Korrigere fosfat (Monokaliumfosfat 1mmol/ml, 0,3mmol/kg over 6 timer i ½ - 1L glukose / NaCl, OBS kaliuminnhold!) Start forsiktig med ernæring (10kcal/kg/døgn) Klinisk monitorering mtp hjertesvikt Kalium, fosfat, magnesium daglig de første dagene

19 19 Hva er alvorlig? Alt i mmol/L Fra Diakonhjemmets elektrolyttveileder Vurder iv behandling ved moderate/alvorlige forstyrrelser og hvis pasienten ikke spiser

20 20 Hva kan blandes? Greit å holde seg til glukose eller NaCl i denne situasjonen Fra Diakonhjemmets elektrolyttveileder

21 21 Take home message Høyde, vekt, BMI! Vanlig medisinsk utredning hvis tegn til sykdom gjennom anamnese, klinisk undersøkelse og blodprøver Medikamentgjennomgang Finn ut om folk spiser Sørg for at eldre pasienter får mat Tenk på reernæringssyndrom. Tiamin, fosfat, kalium, magnesium


Laste ned ppt "1 Eldre og ernæring Sigurd Evensen Avdeling for geriatri / INM Høsten 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google