Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Virksomhet Samfunnshelse og integrering – etablert 01.01.2015 Avdelinger: o Integrering og migrasjonshelse o Seniorsentrene o Opptrening og rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Virksomhet Samfunnshelse og integrering – etablert 01.01.2015 Avdelinger: o Integrering og migrasjonshelse o Seniorsentrene o Opptrening og rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 1. Virksomhet Samfunnshelse og integrering – etablert 01.01.2015 Avdelinger: o Integrering og migrasjonshelse o Seniorsentrene o Opptrening og rehabilitering o Helsetjenester o Administrasjon (f.o.m. 01.04.2016)

2 1. Virksomhet Hvis vi vil forbedre framtiden, må vi forstyrre nåtiden. Cathrine Booth Helse og omsorgskomiteen 10. februar 2016

3 1. Virksomhet – målgrupper og tjenester > >-> >- Fastlegene Fysioterapeutene Legevakten Trygghetsalarmene

4 1. Virksomhet – personal og kompetanse Antall årsverk, kommunalt ansatte: 80 Antall private fastlegehjemler: 43 Antall avtalehjemler private fysioterapeuter: 35,4 ( den nye lyses ut nå) Antall avtale-leger, helsestasjon for ungdom: 3 deltidsstillinger Høy fagkompetanse: Lege, legespesialist og bachelornivå med videreutdanning. Masterutdanning pågår. Strategisk kompetansestyring: Utarbeider stillingsprofil før utlysning, benytter kompetansepyramiden og stillingsprofilene til videreutvikling av kompetanse.

5 2. Tjeneste og kvalitetsutvikling Aktuelle temaplaner: Strategi 2020 Omsorgstjenester for eldre Demensomsorgen Psykisk helse og rus Bekjempelse av vold i nære relasjoner Handlingsplan for bekjempelse av fattigdom Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne Fokusområder fra planene: - Robuste tjenester - Aktiv/ deltagende bruker og pårørende rolle - Forebygging og tidlig innsats - Ivaretakelse av brukere med store og sammensatte behov

6 2. Tjeneste og kvalitetsutvikling Prosjekter/ arbeidsgrupper o Implementere ny organisasjonsmodell o Hverdagsrehabilitering o Fremtidig organisering av seniorsentrene o Samlokalisering fastlege og øvrige kommunale helsetjenester (oppstart april) o Oppsøkertjenesten – fra særfaglig til tverrfaglig tjeneste o Dagrehabiliteringen – kvalitet og effektivitet i tjenesten

7 2. Tjeneste og kvalitetsutvikling Kvalitetsarbeid: Etikk – Det gjennomføres etisk refleksjonsgrupper i alle avdelingene og ledergruppen. FoU-modell/ læringssløyfer, dokumentasjon og herunder bruk av Asker Dialogen er satsningsområder inneværende år. Kommunikasjon – Hvordan bygge omdømme innad og utad!

8 3. Resultater og status Medarbeiderundersøkelsen 2015 Ledelse – strategi: snitt 4,7 Medarbeiderskap, kollegasamarbeid og organisasjonskultur: snitt 5,1 Innhold i jobben og kompetanse: snitt 4,95 Medvirkning og medbestemmelse: 4,5 Arbeidsforhold og arbeidsoppgaver: 4,3 Etisk refleksjon: 5,2

9 3. Resultater og status Brukerundersøkelsen 2015 Integrering og migrasjonshelse:  Innhold og kvalitet: snitt 4,5  Brukermedvirkning: 4,2  Service og tilgjengelighet: 4,6 Seniorsentrene:  Innhold og kvalitet: 5,3  Brukermedvirkning: 5,2  Service og tilgjengelighet: 5,5  Fysisk miljø: 5,2  Brukertilfredshet: 5,5

10 3. Resultater og status Opptrening og rehabilitering  Innhold og kvalitet: 5,1  Brukermedvirkning: 5.3  Service og tilgjengelighet: 5,1  Helhet i tjenesten: 5,4  Brukertilfredshet: 5,4 Helsetjenester – vaksinasjon  Brukermedvirkning: 5,9  Service og tilgjengelighet: 5,6  Brukertilfredshet: 5,8


Laste ned ppt "1. Virksomhet Samfunnshelse og integrering – etablert 01.01.2015 Avdelinger: o Integrering og migrasjonshelse o Seniorsentrene o Opptrening og rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google