Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunale barnehager

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunale barnehager"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunale barnehager
Organisering av barnehagenen i områder: Fjell/Konnerud Strømsø Bragernes Fjell Bikkjestykket Aronsløkka Fjellhagen Austadgata førskole Bacheparken Jordbrekkskogen Brannposten Dalegårdsveien Konnerud Danvik Dampsentralen midl. Solhaugen Marienlyst Dampsentralen Svensedammen Lilleløkka St.Hansberget Parktunet Nordbylunden Sørbyløkka Gulskogen Åssiden Virksomhetsleder Britt Halden Kvernberg Anne Hofstad Dahl Anne Gjemmestad Nilsen

2 Drammen kommunale barnehager
Ledelsen og merkantilt personale for de tre virksomhetene er samlokalisert. Adresse blir Gamle kirkeplass 7. Fordelene er at samlokalisering gir helhetstenkning (jfr. evalueringen av foretaket) felles satsing på kvalitet i innholdet felles satsing på kompetanse felles utnyttelse av menneskelige ressurser likeverdig tjenestetilbud

3 Drammen kommunale barnehager - varige verdier
KVALITET Pedagogisk innhold Felles faglig plattform Formålet Kjerneverdiene Samspill og kommunikasjon – Utviklingsstøttende kommunikasjon EN er EN og 2 = 2 VEILEDER Tospråklig opplæring i barnehagen Miljøfyrtårn Planleggingsverktøy – FEMIA

4 Drammen kommunale barnehager
KVALITET - Kompetanseutvikling Kollegaveiledere ( Marte Meo ) Veiledning av nyutdanna og nytilsatte førskolelærere God ledelse – lederopplæring for pedagogiske ledere Fysisk aktivitet og kosthold Vold i nære relasjoner Gledesprosjekt - NAV Helsefremmende arbeid – HR-seksjonen

5 Drammen kommunale barnehager
Veien videre – satsinger Likeverd og likestilling – gutt eller jente, gjør vi en forskjell? - flere menn i barnehagene Handlingsplan for Mangfold og inkludering - gjennomføre tiltak Kompetanseheving for assistenter /BUA Norges beste skole – starte med IKT Sikkerhetsopplæring – ny databasert opplæring

6 Drammen kommunale barnehager
Brukerundersøkelsen ( 0.1 under snitt land) - medvirkning og fysisk miljø Medarbeiderundersøkelsen (0.3 over snitt land) - høy tilstedeværelse - holde sykefraværet på et lavt nivå

7 Drammen kommunale barnehager
Drammen 200 år! Forankre alt pedagogisk arbeide i forhold til Drammens 200 års jubileum Planleggingsdag for ansatte 10. januar med foredrag om Drammen som oppstart på året. Barnehagene utarbeider en informasjonsfolder i samarbeid med foreldrene Barnehagene lager en historie om barnehagen sin. Historiene formidles til barn, ansatte og foreldre. Historiene samles i et hefte. Barnehagene deltar i jubileumsstafetten sammen med de private barnehagene Utarbeide en ide liste over aktiviteter Sommerfest erstattes med jubileumsfest. Jubileumskake bakes, se side 59 i Oppskriftsboka. Barnehagene informerer om bursdagsfesten på torget 19.juni Gjøre seg kjent med bydelens 200 års sted Felles samling for ansatte som avslutning på jubileumsåret.


Laste ned ppt "Drammen kommunale barnehager"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google