Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional kompetanseutvikling i tilknytning til DMS – erfaringer fra Midt-Troms og planer for videreutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional kompetanseutvikling i tilknytning til DMS – erfaringer fra Midt-Troms og planer for videreutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional kompetanseutvikling i tilknytning til DMS – erfaringer fra Midt-Troms og planer for videreutvikling

2 Høgskolen i Tromsø Avdeling for helsefag Avdeling for lærerutdanning Avdeling for kunstfag Avdeling for ingeniør og økonomifag

3 Grunnutdanning helsefag Bioingeniør 72 studenter Ergoterapeut 72 studenter Fysioterapeut 78 studenter Deltids fysioterapeut 12 studenter Radiograf 90 studenter Sykepleier 270 studenter Desentralisert sykepleie 60 studenter Tannpleier 24 studenter Fysisk aktivitet og helse 14 studenter

4 Tverrfaglige videreutdanninger og videreutdanninger for sykepleiere Helsesøster Jordmor Psykisk helsearbeid Aldring og eldreomsorg /Demens og alderspsykiatri Relasjon og nettverksarbeid Pedagogisk veiledning Rusproblematikk

5 Videreutdanninger som gjennomføres på oppdrag for Helse Nord/UNN Anestesisykepleie (90 sp) Operasjonssykepleie (90 sp) Intensivsykepleie (90 sp) Barnesykepleie (90 sp) Kreftsykepleie (60 sp) Akuttsykepleie (30 sp) Lindrende behandling (15 sp)

6 S atsingsområder Kvalitetsreformen inkl praksisstudiene Samarbeidskompetanse Nord-norsk profil Desentralisering, fjernundervisning, fleksible opplegg Samarbeidet med UiTø Samlokalisering, sammenslåing, mastergrader

7 Erfaringer med DSU  Rekrutterte studenter som var etablert  Gode eksamensresultat  Høy gjennomføringsprosent  Rekrutteringen lokalt ble styrket  Lærte mye om desentralisering og fjernundervisning.

8 Nye erfaringer Innholdet i studiet fikk en ny dimensjon Mer fokus på den lokale helsetjenesten Økt samhandling mellom regionen og høgskolen og innad i regionen Nye praksisarenaer for studentene med fokus på samhandling mellom tjenestenivåene

9 Nye tilbud Videreutdanning av sykepleiere i akuttmottak også for prehospital tjeneste? Videreutdanning av radiografer i angiografi og intervensjon Nettbasert fysioterapeututdanning

10 Salangen-prosjektet Basert på lokal kontakt Bestilling til høgskolen 20 pleiere tiilbud om skolering i demensomsorg Fleksibel organisering Knyttet til egen arbeidsplass

11 10 kommuner 34 000 innbyggere 10 000 km² 1,5 – 3 timer til sykehus 2 helseforetak 3 sykehus 1 militært sykehus Kompetanse- og utviklingsaktører DMS Midt-Troms

12

13 NSTFAGOPPLÆR. KONTORET LHLUNNKROKEN UNDERVISN. SYKEHJEM NORDBORG VGS. PEDAGOGISK SENTER OGTHØGSKOLEN I TROMSØ LÆRINGS-OG MESTRINGS SENTER NORSK SYKEPLEIER FORBUND KOMMUNAL KOMPETANSE Lærings- senter AOFUNIVERSITET I TROMSØ KOMM. OPPLÆRINGS KONTOR HØGSKOLEN I HARSTAD FOLKE UNIVERSITET OPUSSTUDIESENT. FINNSNES MIDT I NORDEN MENTAL HELSEFORSVARETS SKOLESENT. UTVIKLINGS SENTERET HÅLOGAL.HF

14 SA-DO Kompetanseheving og nettverksarbeid for pleie- og omsorgstjenesten innen områdene: Saksbehandling og dokumentasjon Forvaltning og informasjon DMS Midt-Troms

15 SA-DO Grunnleggende kompetanseheving + eksamen = Videreutdanning i saksbehandling og dokumentasjon for PLO- tjenesten, 15 stp.

16 SA-DO Hovedmål Øke kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten gjennom kompetanseheving på SA og DO Settes i stand til å gjøre gode prioriteringer Ivareta rettsikkerhet Delmål Etablere et interkommunalt kompetansenettverk Opprette en interkommunal nettbasert kompetansebank

17 SA-DO Kompetansebank (nettbasert) Imøtekomme behovet for samhandling mellom kommunene i det daglige Redskap for læring, oppdatering og veiledning Kompetanseoversikt i regionen Diskusjonsforum Læringsarena Metodesamling

18 En samarbeidspartner som forstår den kommunale helse-og sosialtjenesten er oppdatert på sentrale føringer og satsingsområder kjenner helse-og sosialforvaltningens oppbygging og arbeidsmetoder kjenner kompetanse-og utviklingsaktører En koordinator, samordner og en som bestiller på vegne av En veileder i plan-og utviklingsarbeid Et ”hjerte” i DMS DMS Midt-Troms

19 Nasjonal rolle?SpesialistpoliklinikkInterreg Desentralisert sengepost LØKTA  Dialyse Administrasjon og organisering Offentlig lege Sa-Do Akuttmed.Team Hospitering Veiledn.av turnusk Fysiske rammer


Laste ned ppt "Regional kompetanseutvikling i tilknytning til DMS – erfaringer fra Midt-Troms og planer for videreutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google