Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelsamstemming ved Psykiatrisk klinikk Anne Slungård og Nils Håvard Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelsamstemming ved Psykiatrisk klinikk Anne Slungård og Nils Håvard Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelsamstemming ved Psykiatrisk klinikk Anne Slungård og Nils Håvard Dahl

2 Definisjon Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk Legemiddelgjennomgang: I tillegg vurdere indikasjoner, effekt, bivirkninger og interaksjoner.

3 Prosjektorganisering Prosjekteier: Klinikkleder Kathinka Meirik Prosjektansvarlig: Nils Håvard Dahl Prosjektleder: Arne Okkenhaug Ass prosjektleder Ingun Haug Arbeidsgruppe: Torbjørn Moe, Sara G. Selvik, Elin Ward, Gaute Nilsen, Carl Nokkve Bernhardt Styringsgruppe: Elisabeth B. Romuld, Arvid Fikseaunet, Pål Brørs, Kristian Børstad, Anne Slungård Referansegruppe: Blant annet Ann Margareth Haugen, Marja Kos og praksiskonsulentene Svenn Morten Iversen og Børge Winther

4 Hovedmål Sikre opptak og oppfølging av legemiddelanamnese ved innleggelse og senest ved tredje konsultasjon i poliklinikk Sikre at samstemt legemiddelliste følger epikrisen Gi pasienten og fastlege samstemt legemiddelliste ved utskriving og oppdatert legemiddelliste etter poliklinisk konsultasjon(er) hvor legemiddelbehandling har blitt endret.

5 Hjelpemiddel E-resept Kjernejournal Sjekkliste Signert, samstemt liste fra fastlegen

6 Pilot Akuttavdelinger i Levanger og Namsos Allmennpsykiatrisk poliklinikk Levanger

7 Implementering Relativt uproblematisk i akuttavdelinger. Fulgt opp med kontinuerlig internkontroll Større utfordring i poliklinikk pga liten andel leger blant mange behandlere og langt høyere antall pasienter per lege (2015: 300 nye pasienter, en lege) Avtale med praksiskonsulenter om at pasientene skal be om signert og samstemt LiB-liste like før første konsultasjon i poliklinikk.

8 Grønn huskeliste OPPTAK AV LEGEMIDDELANAMNESE – HUSKELISTE Legemidler som - tas fast (styrke/dose, form, depot, doseringsintervall) - tas ved behov (faktisk bruk) - nettopp er seponert/startet (f. eks antibiotika) - har gitt bivirkninger/allergier – Hvilken reaksjon? CAVE? Brukes legemidlene som forskrevet? Stemmer legemidlene med diagnosene? Er dagens dose tatt? Etterspør legemidler som pasient ofte utelater: Faste legemidler som tas sjeldnere enn daglig (f. eks inj.) Insulin Inhalasjonsmedisiner Øyedråper Reseptfrie legemidler P-piller og andre hormonpreparater Potensmidler Hudpreparater (kremer, salver, plaster) Naturmidler/kosttilskudd/vitaminer Informasjonskilder: Pasient/pårørende Kjernejournal/Journal – tidligere epikrise Medbrakte legemidler/resepter/eResept/dosett/multidose/apotek Brev fra fastlege/annen lege Fastlege/sykehjem/hjemmetjeneste Dokumentasjon i innkomstjournal Legemidler i bruk (LIB), hvem har tatt anamnesen, når og hvilke kilder? Dersom LIB er ufullstendig, må dette dokumenteres i journal slik at man får samstemt legemiddellisten på ett senere tidspunkt. OPPTAK AV LEGEMIDDELANAMNESE – HUSKELISTE Legemidler som - tas fast (styrke/dose, form, depot, doseringsintervall) - tas ved behov (faktisk bruk) - nettopp er seponert/startet (f. eks antibiotika) - har gitt bivirkninger/allergier – Hvilken reaksjon? CAVE? Brukes legemidlene som forskrevet? Stemmer legemidlene med diagnosene? Er dagens dose tatt? Etterspør legemidler som pasient ofte utelater: Faste legemidler som tas sjeldnere enn daglig (f. eks inj.) Insulin Inhalasjonsmedisiner Øyedråper Reseptfrie legemidler P-piller og andre hormonpreparater Potensmidler Hudpreparater (kremer, salver, plaster) Naturmidler/kosttilskudd/vitaminer Informasjonskilder: Pasient/pårørende Kjernejournal/Journal – tidligere epikrise Medbrakte legemidler/resepter/eResept/dosett/multidose/apotek Brev fra fastlege/annen lege Fastlege/sykehjem/hjemmetjeneste Dokumentasjon i innkomstjournal Legemidler i bruk (LIB), hvem har tatt anamnesen, når og hvilke kilder? Dersom LIB er ufullstendig, må dette dokumenteres i journal slik at man får samstemt legemiddellisten på ett senere tidspunkt.

9 Veien videre Før sommeren: Alle sengeposter inkl. ARA og RKSF Etter ferien: Allmennpoliklinikker inkl. ARA Senhøsten: Spesialpoliklinikker: HAVO, alderspsykiatri, RKSF, psykose NA.

10 Hjelp på veien - internt Ressurspersoner fra pilotene Detaljerte oppskrifter i ppt eller word

11 Hjelp på veien - ext Innspill direkte fra samarbeidspartnere Innspill fra eller via Praksiskonsulentene

12 Verdi Kvalitetsforbedring Bedret pasientsikkerhet Bedre ressursutnyttelse Enklere liv for fastlegene Enklere liv for kommunene Enklere liv for sykehuset Helsetjenesten i NT: Bedret omdømme, økt pasienttilfredshet.

13 anne.slungard@hnt.no nils.h.dahl@hnt.no anne.slungard@hnt.no nils.h.dahl@hnt.no Spørsmål, innspill, klager, gode forslag, hjelp sendes anne.slungard@hnt.no nils.h.dahl@hnt.no anne.slungard@hnt.no nils.h.dahl@hnt.no


Laste ned ppt "Legemiddelsamstemming ved Psykiatrisk klinikk Anne Slungård og Nils Håvard Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google