Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum voksenpsykiatri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum voksenpsykiatri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum voksenpsykiatri
Et samarbeidsforum mellom Mental Helse Nord-Trøndelag og Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF

2 Bakgrunn for og etablering av Brukerforum voksenpsykiatri
Et gjensidig ønske fra Mental Helse Nord-Trøndelag og psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF Brukerforumet ble etablert i et fellesmøte 19. november 2007.

3 Hensikt / målsetting Være et supplement til det eksisterende Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag Være et supplement til lokale og nasjonale brukerundersøkelser Være et forum for gjensidig informasjon, dialog og direkte tilbakemelding på aktuelle tema Gjennom et likeverdig samarbeid med og deltagelse fra brukerne, bedre behandlingstilbudene innen voksenpsykiatrien i Nord-Trøndelag Være åpen for at ”VEIEN BLIR TIL MENS VI GÅR”

4 Deltakere 4 faste brukerrepresentanter (med faste vara) fra hvert av de geografiske områder, der psykiatrisk klinikk har avdelinger (DPS Kolvereid, DPS Stjørdal, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger) 4 faste representanter fra psykiatrisk klinikk (1 fra DPS Kolvereid/Sykehuset Namsos, 1 fra Sykehuset Levanger, 1 fra DPS Stjørdal og klinikkleder)

5 Arbeidsform 4 møter pr. år
Aktuelle saker meldes Mental Helse v/Tonje Almenning eller psykiatrisk klinikk v/Hilde Ranheim Almenning og Ranheim forbereder møtene i fellesskap, og sakliste blir sendt ut senest 1 uke før møtet Psykiatrisk klinikk har hatt ansvar for praktisk tilrettelegging, utsending av sakliste og skriving av referat Representantene fra Mental Helse får dekket reiseutgifter, evt. tap av inntekt og møtegodtgjørelse i tråd med HNT’s retningslinjer

6 Viktige erfaringer? Faste representanter over tid Bli kjent
Bygge opp tillit og trygghet Åpenhet og ærlighet Synliggjøre brukerne, og at deres meninger tas på alvor En utfordring å synliggjøre Brukerforum voksenpsykiatri overfor brukere som ikke er medlemmer av Mental Helse, og innad i helseforetaket

7 Stikkord fra 2 års evaluering november 2010
Ikke lengre ”oss” og ”dem”. Behandlet et mangfold av saker med trykk på enkelte viktige saker. Forslag fra brukerrepresentantene har gitt konkrete resultater i praksis. Viktig med vekt på dialog og ydmykhet, der dialogen er viktigst. Viktig at klinikkleder deltar. Spesielle saker og konklusjoner utheves i referatene. Andre ansatte i psykiatrisk klinikk inviteres inn i møtene.

8 Konklusjon 2010 og handlingsplan 2011
Brukerforum for voksenpsykiatri videreføres. 4 møter pr. år. Tidsramme økes fra 2 til 3 timer. Handlingsplan 2011: Ordning der brukerrepresentanter er tilstede i avdelingene? Referat fra klinikkråd sendes brukerrepresentantene. Aktuelle prosjektbeskrivelser gjøres tilgjengelig på internett. Brukerrepresentantene får tilsendt ”Freskmeldinga”. Brukerrepresentanter inviteres inn i aktuelle møter. Innføring av elektronisk tilbakemelding fra pasienter. Vurdere om og evt. hvordan 1. linjetjenesten kan bli en del av dette samarbeidet?


Laste ned ppt "Brukerforum voksenpsykiatri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google