Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum voksenpsykiatri Et samarbeidsforum mellom Mental Helse Nord-Trøndelag og Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum voksenpsykiatri Et samarbeidsforum mellom Mental Helse Nord-Trøndelag og Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum voksenpsykiatri Et samarbeidsforum mellom Mental Helse Nord-Trøndelag og Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF

2 Bakgrunn for og etablering av Brukerforum voksenpsykiatri Et gjensidig ønske fra Mental Helse Nord-Trøndelag og psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF Brukerforumet ble etablert i et fellesmøte 19. november 2007.

3 Hensikt / målsetting  Være et supplement til det eksisterende Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag  Være et supplement til lokale og nasjonale brukerundersøkelser  Være et forum for gjensidig informasjon, dialog og direkte tilbakemelding på aktuelle tema  Gjennom et likeverdig samarbeid med og deltagelse fra brukerne, bedre behandlingstilbudene innen voksenpsykiatrien i Nord-Trøndelag  Være åpen for at ”VEIEN BLIR TIL MENS VI GÅR”

4 Deltakere  4 faste brukerrepresentanter (med faste vara) fra hvert av de geografiske områder, der psykiatrisk klinikk har avdelinger (DPS Kolvereid, DPS Stjørdal, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger)  4 faste representanter fra psykiatrisk klinikk (1 fra DPS Kolvereid/Sykehuset Namsos, 1 fra Sykehuset Levanger, 1 fra DPS Stjørdal og klinikkleder)

5 Arbeidsform  4 møter pr. år  Aktuelle saker meldes Mental Helse v/Tonje Almenning eller psykiatrisk klinikk v/Hilde Ranheim  Almenning og Ranheim forbereder møtene i fellesskap, og sakliste blir sendt ut senest 1 uke før møtet  Psykiatrisk klinikk har hatt ansvar for praktisk tilrettelegging, utsending av sakliste og skriving av referat  Representantene fra Mental Helse får dekket reiseutgifter, evt. tap av inntekt og møtegodtgjørelse i tråd med HNT’s retningslinjer

6 Viktige erfaringer?  Faste representanter over tid  Bli kjent  Bygge opp tillit og trygghet  Åpenhet og ærlighet  Synliggjøre brukerne, og at deres meninger tas på alvor  En utfordring å synliggjøre Brukerforum voksenpsykiatri overfor brukere som ikke er medlemmer av Mental Helse, og innad i helseforetaket

7 Stikkord fra 2 års evaluering november 2010  Ikke lengre ”oss” og ”dem”.  Behandlet et mangfold av saker med trykk på enkelte viktige saker.  Forslag fra brukerrepresentantene har gitt konkrete resultater i praksis.  Viktig med vekt på dialog og ydmykhet, der dialogen er viktigst.  Viktig at klinikkleder deltar.  Spesielle saker og konklusjoner utheves i referatene.  Andre ansatte i psykiatrisk klinikk inviteres inn i møtene.

8 Konklusjon 2010 og handlingsplan 2011 Konklusjon:  Brukerforum for voksenpsykiatri videreføres.  4 møter pr. år. Tidsramme økes fra 2 til 3 timer. Handlingsplan 2011:  Ordning der brukerrepresentanter er tilstede i avdelingene?  Referat fra klinikkråd sendes brukerrepresentantene.  Aktuelle prosjektbeskrivelser gjøres tilgjengelig på internett.  Brukerrepresentantene får tilsendt ”Freskmeldinga”.  Brukerrepresentanter inviteres inn i aktuelle møter.  Innføring av elektronisk tilbakemelding fra pasienter.  Vurdere om og evt. hvordan 1. linjetjenesten kan bli en del av dette samarbeidet?


Laste ned ppt "Brukerforum voksenpsykiatri Et samarbeidsforum mellom Mental Helse Nord-Trøndelag og Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google