Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering – lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering – lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering – lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg

2 Litt om Bodø kommune Ca 50 000 innbyggere Hjemmetjenesten – 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring med å arbeide med rehabilitering; Rehabiliteringsavdeling(døgnplasser) 15 rom + 1 treningsleilighet. Rehabiliteringssenteret 21,5 årsverk ergo og fysioterapeuter, syn og hørselskontakt samt Frisklivssentral Bestiller-utførermodell - Tildelingskontor

3 Hvorfor Hverdagsrehabilitering? Demografisk utvikling - samhandlingsreformen Vedtaksvekst – økonomiske utfordringer Erkjennelse av at endringer MÅ til – mer forebygging og rehabilitering i omsorgen! Fredericiamodellen – positive resultat

4 Sitat fra Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av ”eldrebølgen” Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag

5 Hverdagsrehabilitering: Tverrfaglig, systematisk innsats som ytes i innbyggerens eget hjem eller nærmiljø * Hensikt: å utvikle, gjenvinne, behold eller forebygge reduksjon i funksjonsnivå Tidsavgrenset Målrettet – brukers mål

6 Hverdagsrehabilitering: Første spørsmål: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» Fra brukermedvirkning til brukerstyring Mestring av hverdagsaktiviteter Bidrar til økt selvhjulpenhet i dagliglivets gjøremål – «være aktiv i eget liv »

7 «Å arbeide med hendene på ryggen» Ofte brukt begrep Kunsten er å vite når du skal «stå med hendene på ryggen», når du skal gi hjelp og på hvilken måte du skal gi hjelp. Ressursfokus: Hva klarer du å gjøre selv

8 Et eksempel: Ergoterapeut Liv og målperson Liv

9 Tverrfagligteam: Terapeutene: Kartlegge rehabiliteringspotensial og lage rehabiliteringsplan med utgangspunkt i målpersons målsettinger Sykepleier: Kontakt opp mot hjemmetjenesten. Kartlegging ernæring, medisin og hjelp opp mot fastlegen Veilede Hjemmetrenere Evaluere og registrere endringer

10 Hjemmetrenere: Ansatte(fagarbeidere) i hjemmetjenesten, som arbeider med Hverdagsrehabilitering/opptrening istedenfor kompenserende pleie. Fokus på ressurser og mestring ”Gi hjelp til selvhjelp»

11 Hefte som kan bestilles på: www.lex.no/medlexwww.lex.no/medlex

12 Busstrening

13 Inklusjonskriterier: Primært innbyggere som søker hjelp for første gang, samt brukere som søker om mer hjelp Bor hjemme Har rehabiliteringspotensial Motivert/blir motivert

14 Suksesskriterier: * Innbyggernes livskvalitet og tilfredshet øker * Medarbeiderne er tilfredse med den nye måten og arbeide på- rekruttering * Bedre kommuneøkonomi

15 Magny 83 år: Fra 12 timer i uka til 30 min i måneden

16 «Jeg har fått livet mitt tilbake» Daglig spasertur Naboene: «Har ikke sett ho ute på flere år» Gjenopptatt kontakten med gamle venninner Ordner søppel, klesvask og medisiner selv «Dusjer når det passer meg» Ny motivasjon

17

18

19 Etter snart 3 år med praktiske erfaringer og gode resultat: Prosjektet implementert i drift i Rehabiliteringssenteret Hverdagsrehabilitering gis i alle hjemmetjenestesoner Økt fokus på hverdagsmestring i hele omsorgstjenesten Økt fokus på frivillig innsats Satsingsområde i kommune plan 2014-2016

20 Tverrfaglig team – utvikling:

21 Følgeforskningsprosjekt: Regi av Universitetet i Nordland Midler Fondsregionen Nord Norge 2,5 mill Fra 01.09.13 – 31.08.2017 «Å hoppe etter Fredericia blir resultatet like bra?» Fokus : « 3 vinn» Opplever målpersonene økt trivsel og livskvalitet? Trives ansatte med den nye måten å arbeide på? Bedre kommune økonomi?

22 Besøk av helseministeren den 8. april 2015

23 Takk for meg med dikt av Berit Schaub: Hjelper du meg fordi du tror jeg ikke kan, JEG KAN Men på en annen måte enn du. Hjelper du meg fordi du tror jeg ikke vil, JEG VIL Men ikke det samme som deg Hjelper du meg fordi du tror jeg ikke vet JEG VET Men kanskje noe annet enn deg Hjelper du meg fordi du tror jeg ikke kan snakke JEG SNAKKER Men på en annen måte enn deg Hjelper du meg til å bli fri Fri fra min innlærte hjelpesløshet Da kan vi endelig hjelpe hverandre


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering – lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google