Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagstrening i Bydel Sagene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagstrening i Bydel Sagene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagstrening i Bydel Sagene

2 Bakgrunn: Bydelen: Samhandlingsreformen 01. 01
Bakgrunn: Bydelen: Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter. Avklaringsavdeling Budsjett Ergo og fysioterapi: Forebygging Hverdagsrehabilitering. Strategisk forankring en suksessfaktor. Hvordan få gjennomslag?

3 Kjennetegn hverdagsrehabilitering:
Politisk eierskap og vilje Økonomisk støtte God grunnbemanning ergo- og fysioterapi Bred kompetanse hverdagsmestring og rehabilitering Tverrfaglig forpliktende Ergo- og fysio veileder pleie- og hjemmepersonalet; hjemmetrenere Disse forutsetningene manglet vi.

4 Pilotprosjekt: Hverdagstrening
De fleste som søker praktisk bistand får innvilget tjenesten. Antagelse: Dersom det iverksettes tidlig intervenering av ergo-/fysioterapi vil behov for praktisk bistand reduseres/ utsettes/ opphøre Tre uker intensiv oppfølging er tilstrekkelig tid for å oppnå resultater. Inklusjonskriterier: Nye søkere til tjenesten praktisk bistand. Eksklusjonskriterier: Personer med kognitiv svikt Personer med rusproblematikk Personer med psykisk lidelse

5 Mål Effektmål: Bydelen bruker mindre ressurser på p.b., pleie og omsorg. Øker muligheten for å bo hjemme/klare seg selv. Resultatmål Deltagerne i prosjektet opplever økt mestring, innsikt og styrke Økt kunnskap om hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i bydelen blant befolkningen og de ansatte. Heve kompetanse og forbedre samarbeid. Bedre trivsel Innføre hverdagsrehabilitering som modell

6 Tiltak Datainnsamling og drøftinger Motiverende intervju
Kartleggingsverktøy: COPM TUG Berg balansetest (4 av 20 ulike tester) Andre? Metode: Kartlegging ved start og avslutning Oppgaverelatert trening- utfra COPM og søknad om p.b Trene styrke, balanse, utholdenhet.

7 Informasjon til søkere: Nytt tilbud til deg som søker helse- og omsorgstjenester Ergoterapeutene og fysioterapeutene i Bydel Sagene har nå et treningstilbud til deg som søker bistand fra bydelen. Tilbudet dreier seg om trening og veiledning hjemme hos deg. Tilbudet er gratis og vil vare i 3 uker. Trening gir bedre helse Trening kan bremse det aldersbestemte funksjonsfallet og hjelpe deg til å opprettholde dine evner til å klare hverdagens oppgaver. Helsegevinsten ved trening er stor, og øker jo eldre man blir. Trening gir økt selvhjulpenhet Husarbeid stiller krav til balanse, muskelstyrke, utholdenhet og koordinering for å nevne noe. At husarbeidet er blitt tyngre å utføre kan skyldes at en eller flere av disse funksjonene er blitt svekket. Vi vurderer om det er mulig å trene disse funksjonene slik at arbeidet blir lettere. Praktiske råd og hjelpemidler Vi har ofte innarbeidede rutiner og teknikker for hvordan vi utfører husarbeid. Disse rutinene var kanskje lettere å gjennomføre før, men er kanskje ikke like hensiktsmessige i dag. Vi kan gi deg råd om hvordan du kan endre arbeidsteknikk og/eller bruke hjelpemidler slik at arbeidet blir lettere for deg. Egeninnsats Å oppnå forandring i sin livssituasjon stiller krav til egeninnsats. Vi vil gjerne veilede og støtte deg på denne veien. Tar du utfordringen? Tenk over om dette er noe for deg. Vi kontakter deg om et par uker for samtale. Hilsen ergoterapeutene og fysioterapeutene i Sagene TF /

8

9 Gjennomføring Startet planleggingen sep. 2012 Første bruker: 23.01.13
Fysio: 8 hb / 14 timer Ergo: 5 hb / 9,5 t. Resultat: Framgang på alle kartleggingsskjemaene Takket nei til praktisk bistand. 14 personer er forespurt: 6 takket nei, 8 ikke aktuelle av andre grunner Flere navn på lista

10 Hverdagen i Bydel Sagene
innbyggere 2500 kommunale boliger Menn i Sagene har Norges lavest forventede levealder med 68 år. (I Bydel Vestre Aker er den 80,4 år.) På Sagene var snittlønna i 1997 under kroner, mens Vinderen var på topp med Andel mottagere av sosialhjelp på Sagene er 7,4 prosent av befolkningen, mens det tilsvarende tall på Vinderen er 2,1. Livsstilsykdommer, KOLS, alkoholisme, hjertesvikt, sirkulasjonssvikt…. Nok av ufordringer!

11 Litteratur: Litteratur: COPM. Norsk utgave. Oversatt av Ingvild Kjeken
Litteratur: Litteratur: COPM. Norsk utgave. Oversatt av Ingvild Kjeken ”Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering”. Rapport fra prosjektgruppe ”Hverdagsrehabilitering i Norge” Ivarsson, B.H. (2010): Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren. Stockholm: Gothia forlag Innovasjon i omsorg. NOU 2011: Sundsli, Kari m.fl.: Ability for self-care in urban living older people in Southern Norway ”Rehabilitering på riktig sted.” av Kjetil Hegge. Ergoterapeuten nr Tuntland, Hanne: En innføring i ADL. Teori og intervensjon. 2.utgave ”Undersøkelse om rehabilitering i kommunene- erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø”. Rapport av Rambøll på vegne av Helsedirektoratet Vik, Kjersti: Aktivitet og deltagelse for eldre. Ergoterapeuten nr Aasebø, Kathrine: Oppgaverelatert trening Ergoterapeuten nr


Laste ned ppt "Hverdagstrening i Bydel Sagene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google