Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre for den slagrammede Samarbeid mellom ART – Sykehuset Buskerud og Ergoterapitjenesten i Drammen Kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre for den slagrammede Samarbeid mellom ART – Sykehuset Buskerud og Ergoterapitjenesten i Drammen Kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre for den slagrammede Samarbeid mellom ART – Sykehuset Buskerud og Ergoterapitjenesten i Drammen Kommune

2 Ergoterapeut Karete Holen, ART Vestre Viken HF – Sykehuset Buskerud. Tlf.: 47 67 23 22 Mail: karete.holen@vestreviken.nokarete.holen@vestreviken.no Ergoterapeut Christin Tjømøe Bekkelund, Drammen Kommune. Tlf: 95 29 36 68 Mail: chbekk@drmk.nochbekk@drmk.no

3 Om ART- Sykehuset Buskerud –Opprettet 1.mars-06 –Tverrfaglig: –100% ergoterapeutstilling –50% sykepleier stilling –20% sosionom stilling –Følger opp hjerneslagrammede i utskriving –Samarbeider med alle kommunene som er tilknyttet Sykehuset Buskerud –MÅL: å sikre en sømløs overgang fra sykehus og hjem, samt forebygge reinnleggelser –Hvordan? Ved å bygge kompetanse på forskning, erfaring, brukerkunnskap og brukermedvirkning

4 Prioriteringer ART Prioriterer ”ung alder”, de som faller mellom to stoler, de som ikke har hatt oppfølging av kommunale tjenester Middels alvorlige slag Opprettet spesielt med tanke på å videreformidle kunnskap om kognitive problemer og dysfagi og rehabilitering innen dette Estimert et tall på ca 50 pasienter i året 2009: 107 henviste pasienter

5 Drammen Kommune 62 000 innbyggere 10 ergoterapeuter: 1 leder, 1 på rehab.avd., 1 i Geriatrisk team, 7 jobber ute i kommunen. Er organisert under helsetjenesten, var tidligere under pleie- og omsorg. Jobber med alle brukergrupper og aldersgrupper. Har ingen spesifikk ergoterapeut for barn, men ønsker oss det. Startet i fjor opp med Gruppe i Livsstilsendring for personer med moderat kognitiv svikt.

6 Prioriteringer for samarbeid mellom ART og ergoterapitjenesten i Drammen Hjerneslagrammede Behov for ergoterapi tjeneste fra kommunal ergoterapeut –rehabilitering –trening i daglige aktiviteter –kognitiv trening –tilrettelegging –hjelpemidler

7 Suksessfaktorer i samarbeidet kjennskap til hverandres kunnskaper og hvilke tjenester vi tilbyr avklart forventninger til hverandre i forkant av samarbeid tidlig samarbeid rundt hjemmebesøk planlegger tidlig samarbeidsmøte ved hjemkomst (ansvarsgruppe som følger over tid)

8 Suksessfaktorer forts. En person følger med på hjemmebesøk og overføring – ikke bare en rapport. Utfyller hverandre – sammen ser man nye løsninger. Samarbeidet kommer raskt i gang, da henvendelser fra ART stort sett er 1. pri hos kommune-ergo.

9 Samarbeid rundt kompetanseheving undervisning sammen for annet helsepersonell samarbeid rundt rehabiliteringsnettverk i kommunen trekke det ”kommunale” perspektivet tilbake til sykehuset. undervisning ved Slagforum i sykehuset finner aktuelle kandidater for gruppe i Livsstilsendring i regi av kommunen.

10 Case- tyrkisk dame med slag 34 år Innlagt slagenheten juli-06 henvist ART sept-06 videre rehabilitering ved kurbad fra okt-06. Ny leilighet etter utskriving innebar ny ”hjemmesykepleie-base” og nye samarbeidspartnere

11 ART trekker seg gradvis ut pga god overgang til kommunale tjenester (juni-07) –har da vært med å søke støttekontakt –involvere logoped –søkt psyk.dagsenter og fulgt henne dit –satt henne i kontakt med introduksjonssenteret i kommunen pga norsk opplæring Tilbud om slagforum

12 ADL-trening hjemme; ergo i samarbeid med hj.spl.og fysio. Følger opp tiltak som er iverksatt: følger henne et par ganger til introduksjonsenteret for å komme i gang med norskopplæring Søke og følge opp el. rullestol Ansvarsgruppemøtene ble videreført Manglende motivasjon hos bruker for selvhjulpenhet i ADL Slaggruppe i regi av kulturetaten


Laste ned ppt "Veien videre for den slagrammede Samarbeid mellom ART – Sykehuset Buskerud og Ergoterapitjenesten i Drammen Kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google