Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt

2 SKI sin plassering i skogbruket Praktisk skogbruk Forskning Det formelle utdannings- systemet Skogbrukets Kursinstitutt Offentlig og privat veiledning

3 Virksomhetsområder

4 Forlagsvirksomhet

5

6

7 Skogbruket I 70-årene - noen skogbruksmessige utfordringer

8

9 Mål for prosjektet Øke effektivitet og lønnsomhet –Rett kompetanse –Sunne og velfungerende foretak Mer attraktiv næring –Beholde arbeidskraft –Bedre rekruttering

10 Målgruppe Skogsentreprenører Skogsmaskinførere Utenlandsk arbeidskraft

11 Prosjektets deltakere MEF Glommen Skog BA Midtnorsk Skogsenter Sønsterud vgs Skog og Landskap FMLA Nord-Trøndelag FMLA Sør-Trøndelag FMLA Hedmark FMLA Oppland I tillegg deltar SB SKOG og AT-skog og Skogplanter Øst (DP4)

12 Løfte kompetansenivå i hele kjeden for å oppnå optimal effektivitet Kurs og veiledning skal gi positiv effekt på bunnlinja Prosjektets ”mantra”

13 Delprosjekter Kartlegging Dokumentasjon og kvalitetssikring av kompetanse Samarbeid og pedagogiske metoder. Utvikling, testing/utprøving av kurs og veiledning

14 Kartlegging Mål: avdekke kompetansebehov Intervju og observasjon 50 av ca 270 entreprenører + «Tilhørende» oppdragsgiver Tilfeldig utvalgte Anonymt

15 Adm. og plan -legging av drifter Skogbruksleder Entreprenør Region Maskinfører (tynning, hovedhogst eller lassbærer) Virkes- utnytting Maskin- kunnskap Arbeids- teknikk Hogstmaskin Kjøreteknikk Lastbærer Arbeidsteknikk Tynning Bruk av digitale verktøy Kategori / fag Skogbrukets miljøstandard (Levende Skog) Sluttspørsmål: Hva er de tre viktigste faktorene du kan påvirke for å øke verdiskapingen for næringen? Administrative spørsmål

16 Administrativ planlegging av drifter Oppfølging av hver drift med etterkalkyle. System for intern informasjonsflyt. Gode rapporteringsrutiner til oppdragsgiver. Ukentlige rapporter om kvantum og sortiment. Økonomievaluering. Miljørapport. Kartfestet elementer. Planer for drift. Planleggingsperspektiv - Hva er mulig (ant uker) Oppdragsportefølje, antall drifter? Logistikk Kjøreplanlegging i forhold til porteføljen

17 Områder med store sprik Administrativ planlegging av drifter Bruk av digitale verktøy Skogbrukets miljøstandard (Levende Skog)

18 Viktige kompetansemiljø for samarbeid Enkeltentreprenører - ressurspersoner MEF Maskinleverandørene Tømmerkjøperne – «bestillersiden» Videregående skoler SL /NHO Mat og Bio Skog og Landskap Sverige – Skogforsk, SMF etc

19 Testing av nye kursområder Kartlegging før og etter tiltak = å se på effekt Nå: RECO – samarbeid med Skogforsk i Sverige Bedriftsutvikling Mulig fortsettelse: Målgruppe: Entreprenør + oppdragsgiver Administrativ planlegging av drifter Digitale verktøy

20 RECO - Rational Efficient Cost Optimization Drivstofføkonomi Maskininnstillinger Avvirkningsplanlegging Arbeidsmetodikk i ulike typer avvirkning Kjøreteknikk Teoridag inne + instruksjon ute + oppfølging

21 RECO i Norge Opplæring høsten 2011 Ole Bertil Reistad Terje Stubberud

22 Bedriftsutvikling Veilednings-/kurstilbud Samarbeid med Skog og Landskap - Forskning Fokus på: Bedriftsøkonomi Investeringsplanlegging Bedriftsutvikling

23 Skogsentreprenører og maskinførere former framtidsskogen Håndterer store verdier Er «utførende» i forhold til bestemmelser og krav Er det praktiske skogbrukets ansikt utad Stor rekrutteringsutfordring Fortjener anerkjennelse for ansvaret de bærer!

24


Laste ned ppt "Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Eva Skagestad, Skogbrukets Kursinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google