Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uttesting av tynningsmetoder og planmetodikk egnet for Nord- Trønderske forhold Presentasjon på vårsamling Heia den 11. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uttesting av tynningsmetoder og planmetodikk egnet for Nord- Trønderske forhold Presentasjon på vårsamling Heia den 11. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uttesting av tynningsmetoder og planmetodikk egnet for Nord- Trønderske forhold Presentasjon på vårsamling Heia den 11. april 2013

2  Namdalen og Nord-Trøndelag -har mye skog i tynningsmoden alder, andelen øker  Industrien trenger mer lokalt råstoff  Mange utfordringer – bratt og ulendt terreng preget av fuktig klima og dårlig bæreevne (begrenset andel maskinterreng og sårbar i forhold til årstid)  Store arealer forblir utynnet etter drift og ressurser «går tapt»  Små enheter – store flyttekostnader  Mye å hente på bedre planlegging, både innen det enkelte driftsoppdrag og oppdragsporteføljer  Hittil utfordrende å holde tynningsentreprenører i stabil drift Bakgrunn

3  Øke andelen areal og volum fra tynning i vanskelig terreng – og derved øke råstofftilgangen til industrien  Redusere logistikkostnader gjennom større volumuttak pr maskinflytt (flere m3 pr flyttet km)  Bidra til å styrke generell driftskompetanse i tynning  Bidra til mer kontinuerlig drift og stimulere til etablering av stabile tynningsentreprenører  Utnytte skogsmarkens totale produksjonsevne, volum- og kvalitetstilvekst og CO2-opptak, og samtidig øke biologisk mangfold på større andel av skogarealene ved overholdelse av produksjonsskogen til den oppnår hogstmodenhet (Hogstklasse V) Overordnet formål med prosjektet

4  Teste ut /utvikle tynningsmetode og arbeidsteknikk ved bruk av motormanuell felling og innvinsjing i konvensjonell tynningsdrift med elementer av vanskelig / bratt / bæresvakt terreng  Foreta tidsstudier og kostnadsanalyser (kostnadsbildet)  Avdekke effektiviseringspotensialer på teknikk, utrustning og valg av hjelpemidler.  Skaffe grunnlag for å beskrive bedre planmetodikk for tynningsdrifter  Underlag for implementering av nyvunnet kunnskap i praktisk drift og stønadsordninger Hva ønsket vi å gjøre (delmål)

5  Data fra testen er under bearbeiding og analyse av masterstudent ved UMB (Masteroppgave)  Med det utstyr og ressurser vi valgte/hadde tilgang til, synes prestasjonsnivå og kostnadsbilde i utgangspunktet å være på linje med vår mest pessimistiske hypotese  Middeldimensjonen i uttaket gir større utslag på prestasjoner enn ventet – de minste dimensjonene slår voldsomt ut  Tidlig tynning i H.kl. III ???  Lågtynning i H.kl. III ?  Tynning i bestand uten tidligere ungskogpleie - IKKE !!  Positiv overraskelse: Avdekket uventet store effektiviseringspotensialer på maskinvalg, utstyr og hjelpemidler – og ikke minst på arbeidsteknikk og øvde mannskaper  Flertrehåndtering av vinsjet virke (vinterdrift) – viktig faktor  Skader på gjenstående skog: Nesten ikke observert !  Store drifter / evt tett gruppert, med mye «bufferterreng» (maskinterreng) en stor fordel for å få flyt i arbeidet.  Kvalifisert forhåndsplanlegging (og pakking) av drifts- og stikkveger tilpasset terreng og metodevalg vil være en suksessfaktor. Observasjoner så langt


Laste ned ppt "Uttesting av tynningsmetoder og planmetodikk egnet for Nord- Trønderske forhold Presentasjon på vårsamling Heia den 11. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google