Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evenstad Vilt- og næringssenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evenstad Vilt- og næringssenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evenstad Vilt- og næringssenter
Campus Evenstad Marius Kjønsberg, Simen Pedersen, Olav Berge, Kåre Sandklev, Frode Næstad, Håkon Solvang, Ole Bakmann

2 Arbeidsmåte Evenstad Vilt- og Næringssenter
Tar på seg relevante oppgaver innen skog, vilt, fisk, eiendomsutvikling og naturforvaltning. Disse oppgaver løses ved å benytte kompetansen til studenter, stipendiater og ansatte på Evenstad. Forstudier Forskningsarbeid Prosjekter Utredninger Konsekvensanalyser Forvaltning- og driftsplaner Praktiske oppgaver Evenstad Vilt- og næringssenter

3 Effekter Student Studenten tilegner seg kunnskap og kompetanse gjennom å jobbe med aktuelle og relevante problemstillinger i næringen. Tydelig kobling mellom teori og praksis Tidligere operativ i første jobben Unik CV Utdanning Oppdatert på utvikling og utfordringer Kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte Nært samarbeid mellom næring, forskning og undervisning Næringslivet Næringen har mulighet til å bli kjent med potensielle ansatte, spesifisere og løse aktuelle problemstillinger og «lav-skranke» inngang til forskning. Evenstad Vilt- og næringssenter

4 Eksempler på prosjekter
Eiendomsutvikling Utmarksbasert opplevelsesturisme Engerdal kommuneskoger (2) Naturbaserte aktiviteter som ”infrastruktur” i lokalt reiseliv ( Stor-Elvdal kommune) (1) Utavvægen; Naturkompetanse som komponent i reiselivsprodukt, høystandard reiselivsprodukt Forvaltningsplan Forvaltningsplan for Bever (Løten Almenning, Stor-Elvdal Grunneierforening (3) Driftsplan for rype – (Sølendalen daa) Økologi, forvaltning, næring og total ressurs: jevnere inntekter og høyere tilfredshet Evenstad Vilt- og næringssenter

5 Prosjekter fortsatt Oppsyn Annet Entreprenørskap i utmark
Småvilt, Løten Almenning ( 8) Rein, Løten Almenning (6) Elg, Løten Almenning (4) Fisk, Glomma fiskeforening (4) Annet Beite- og møkktakseringer (B B Oppseth) (2) ERMG – elgregion – 1 mill daa. (30) Gjødsling som tiltak for fôrproduksjon Veikant – areal for økt elgfôr Inngjerding – metodeutvikling Taksering – Møkk/kamera (Tetthetsutvikling) *Bruk av genetiske markører for bedre regional forvaltning av elg *Bærekraftige kryssende verdikjeder – kvalitetsfuru og elg (Optimering av skog og elg i praksis) Entreprenørskap i utmark Overføring og implementering av erfaringer fra inn- og utland ( Jakt – fiske – naturbaserte aktiviteter) Birkebeinerlandet Historisk opplevelsessenter i Åmot Evenstad Vilt- og næringssenter

6 Prosjekter fortsatt Skog VRI – Kompetansemegling skogens bioøkonomi
Fuktinnhold i skogsflis –Variasjon mellom Sverige og Norge – hvorfor ? ( Stora Enso) (1) Uttak av bio-virke som en lønnsom tynningsforberedende aktivitet – metode presentasjon, lønnsomhet ( Johansen skogsdrift) (1) Folder for flisproduksjon og lagring – i praksis. De 10 viktigste tiltakene for kvalitetssikring av skogsflis ( Stora Enso) Produksjonsforbedrende til tiltak – skogsdrift (Nortømmer) Potensiale - planlegging 20 %, Hogst 37 %, Kjøring 10% Optimering av produksjonsevne på eiendomsnivå (HH Evenstad) Skogøkologi + økonomi = Forvaltning i fremtiden Tynning Gjødsling Infrastruktur Hogsttidspunkt m.m. VRI – Kompetansemegling skogens bioøkonomi Evenstad Vilt- og næringssenter

7 Evenstad Vilt- og Næringssenter
Samarbeid mellom næringslivet og HH Evenstad om forskningen er viktig for oss for å gjøre økologien anvendelig Vår misjon er å fjerne gapet mellom forsker, utdanning og forvaltning/næringslivet Evenstad Vilt- og næringssenter


Laste ned ppt "Evenstad Vilt- og næringssenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google