Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evenstad Vilt- og næringssenter Campus Evenstad Marius Kjønsberg, Simen Pedersen, Olav Berge, Kåre Sandklev, Frode Næstad, Håkon Solvang, Ole Bakmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evenstad Vilt- og næringssenter Campus Evenstad Marius Kjønsberg, Simen Pedersen, Olav Berge, Kåre Sandklev, Frode Næstad, Håkon Solvang, Ole Bakmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evenstad Vilt- og næringssenter Campus Evenstad Marius Kjønsberg, Simen Pedersen, Olav Berge, Kåre Sandklev, Frode Næstad, Håkon Solvang, Ole Bakmann

2 Arbeidsmåte •Evenstad Vilt- og Næringssenter  Tar på seg relevante oppgaver innen skog, vilt, fisk, eiendomsutvikling og naturforvaltning.  Disse oppgaver løses ved å benytte kompetansen til studenter, stipendiater og ansatte på Evenstad. ‒ Forstudier ‒ Forskningsarbeid ‒ Prosjekter ‒ Utredninger ‒ Konsekvensanalyser ‒ Forvaltning- og driftsplaner ‒ Praktiske oppgaver Evenstad Vilt- og næringssenter

3 Effekter •Student  Studenten tilegner seg kunnskap og kompetanse gjennom å jobbe med aktuelle og relevante problemstillinger i næringen. ‒ Tydelig kobling mellom teori og praksis ‒ Tidligere operativ i første jobben ‒ Unik CV •Utdanning  Oppdatert på utvikling og utfordringer  Kontinuerlig kompetanseheving blant ansatte  Nært samarbeid mellom næring, forskning og undervisning •Næringslivet  Næringen har mulighet til å bli kjent med potensielle ansatte, spesifisere og løse aktuelle problemstillinger og «lav-skranke» inngang til forskning. Evenstad Vilt- og næringssenter

4 Eksempler på prosjekter •Eiendomsutvikling  Utmarksbasert opplevelsesturisme Engerdal kommuneskoger (2)  Naturbaserte aktiviteter som ”infrastruktur” i lokalt reiseliv ( Stor-Elvdal kommune) (1)  Utavvægen; Naturkompetanse som komponent i reiselivsprodukt, høystandard reiselivsprodukt •Forvaltningsplan  Forvaltningsplan for Bever (Løten Almenning, Stor-Elvdal Grunneierforening (3)  Driftsplan for rype – (Sølendalen 300.000 daa) ‒ Økologi, forvaltning, næring og total ressurs: jevnere inntekter og høyere tilfredshet Evenstad Vilt- og næringssenter

5 Prosjekter fortsatt •Oppsyn  Småvilt, Løten Almenning ( 8)  Rein, Løten Almenning (6)  Elg, Løten Almenning (4)  Fisk, Glomma fiskeforening (4) •Annet  Beite- og møkktakseringer (B B Oppseth) (2)  ERMG – elgregion – 1 mill daa. (30) ‒ Gjødsling som tiltak for fôrproduksjon ‒ Veikant – areal for økt elgfôr ‒ Inngjerding – metodeutvikling ‒ Taksering – Møkk/kamera (Tetthetsutvikling) ‒ * Bruk av genetiske markører for bedre regional forvaltning av elg ‒ * Bærekraftige kryssende verdikjeder – kvalitetsfuru og elg (Optimering av skog og elg i praksis)  Entreprenørskap i utmark ‒ Overføring og implementering av erfaringer fra inn- og utland ( Jakt – fiske – naturbaserte aktiviteter)  Birkebeinerlandet ‒ Historisk opplevelsessenter i Åmot Evenstad Vilt- og næringssenter

6 Prosjekter fortsatt •Skog  Fuktinnhold i skogsflis –Variasjon mellom Sverige og Norge – hvorfor ? ( Stora Enso) (1)  Uttak av bio-virke som en lønnsom tynningsforberedende aktivitet – metode presentasjon, lønnsomhet ( Johansen skogsdrift) (1)  Folder for flisproduksjon og lagring – i praksis. De 10 viktigste tiltakene for kvalitetssikring av skogsflis ( Stora Enso)  Produksjonsforbedrende til tiltak – skogsdrift (Nortømmer) ‒ Potensiale - planlegging 20 %, Hogst 37 %, Kjøring 10%  Optimering av produksjonsevne på eiendomsnivå (HH Evenstad) ‒ Skogøkologi + økonomi = Forvaltning i fremtiden ‒ Tynning ‒ Gjødsling ‒ Infrastruktur ‒ Hogsttidspunkt m.m. •VRI – Kompetansemegling skogens bioøkonomi Evenstad Vilt- og næringssenter

7 Evenstad Vilt- og Næringssenter  Samarbeid mellom næringslivet og HH Evenstad om forskningen er viktig for oss for å gjøre økologien anvendelig ‒ Vår misjon er å fjerne gapet mellom forsker, utdanning og forvaltning/næringslivet Evenstad Vilt- og næringssenter


Laste ned ppt "Evenstad Vilt- og næringssenter Campus Evenstad Marius Kjønsberg, Simen Pedersen, Olav Berge, Kåre Sandklev, Frode Næstad, Håkon Solvang, Ole Bakmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google