Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederdialog 8. – 10. juni. Samlingens innhold Status: Hvor er vi? Hvor langt er vi kommet? Hva er særlig viktige utfordringer fremover? Refleksjon: Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederdialog 8. – 10. juni. Samlingens innhold Status: Hvor er vi? Hvor langt er vi kommet? Hva er særlig viktige utfordringer fremover? Refleksjon: Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederdialog 8. – 10. juni

2 Samlingens innhold Status: Hvor er vi? Hvor langt er vi kommet? Hva er særlig viktige utfordringer fremover? Refleksjon: Hvordan omstillinger utfordrer lederskapet Hva gjør du?

3 Oppdraget Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune 1. januar 2017 legges Sandefjord, Andebu og Stokke kommune ned. En helt ny kommune etableres, med et velkjent navn – Sandefjord.

4 Suksesskriterier for endringsprosesser Tydelige mål Klare ambisjoner Vilje og engasjement

5 Målene Hverdagen enklere Nærhet til tjenester Effektivitet og gevinster Regional konkurransekraft Samfunns- og tettstedsutvikling Arbeidsplasser Aktivt lokaldemokrati Næringsliv Kapasitet Kompetanse Medvirkning Lokal identitet

6 Nye Sandefjord Grunnlag for endring og forbedring Krav om effektiviserings- gevinst Det beste fra de tre

7 Vi bygger noe nytt! Løsningen er ikke gitt på forhånd

8 Problemstillinger og fokusområder Organisasjonsstruktur Ledelse/ ledere Omstillingsavtale Samarbeidsstrukturer Organisasjonskultur Fullmakter/ delegeringsreglement Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Overordnet arbeidsgiverstrategi

9 Prosess Nytt organisasjonskart 1: Mål for kommunalområdet Sammenfatte eksisterende mål Utarbeide en målstruktur 2: Forslag organisasjonskart Involvere/ medvirkning Vurdere 3: Beslutning organisasjonskart 4: Innplassering nye ledere Struktur fra hovedprosjekt benyttes Stillingsprofiler 5: Igangsette delprosjekt Mandat Fremdrift Deltakere

10 Organisasjonskartet – nye Sandefjord

11 Aktivitet Prosjektgrupper og –planer på mange nivåer Stabs- støtte og fellesfunksjoner Organisering av tjenester og virksomheter Felles kultur - bli kjent

12 Kompleksiteten og volumet En kommune er en svært kompleks organisasjon! Alt henger sammen med alt… NAV IKT-løsninger Beredskap Prostier Seilingstider Organisering Fjernarkiv Ledergruppe Matrikkel Brukere Eldreråd Nytt budsjett Gevinster Pluss 157 avtaler unntatt IKT Pluss ansatte som skal ha nye arbeidsavtaler Kl § 23 nr 2

13 Det går ikke an å ikke rekke det! Tydelige mål Klare ambisjoner Vilje og engasjement Tørre å gå videre selv om vi ikke har alle fakta Ta beslutninger selv om beslutningsgrunnlaget kan være mangelfullt Rom for å gjøre feil og revurdere Bevissthet og risikovurderinger

14 Fremad – i alle retninger 1.1.161.1.17

15 Viktige utfordringer Lokalisering: Utarbeide kriterier De som samhandler tett må sitte sammen Fremdrift Organisering Etablere nye linjer, mens de gamle fortsatt er intakte Ledelse: Kommunikasjon Toleranse for usikkerhet

16 Lokalisering Det nedsettes en prosjektgruppe før sommerferien, som skal innhente behov fra det enkelte kommunalområdet. Den videre lokaliseringsprosessen gjennomføres etter følgende punkter: 1.Hvem bør være samlokalisert/ skal sitte sammen for å oppnå a.Tilgjengelighet for brukere b.Faglig sammenhengende tjenester, også mellom og på tvers av kommunalområdene 2.Areal/kontorplassbehov 3.Hvor skal man sitte Fremdriftsplan for hele prosessen vil bli presentert etter sommerferien.

17 Klare roller og ansvar Mellom prosjektleder og dagens rådmenn Mellom administrativt og folkevalgt nivå Mellom dagens ledere og nye ledere Mellom ledelse og tillitsvalgte Faste møter prosjektleder – hovedtillitsvalgte Faste møter prosjektleder – rådmenn

18 Fremdriftsplan «Det haster» Involvering Medvirkning Prosesser Legitimitet Oppslutning Resultat Nye Sandefjord kommune

19

20 Refleksjon Bruk fem minutter med den du sitter ved siden av: Hvordan kan vi skape lyst til undring, ikke krav om ferdigtygde svar «Hvordan gjør de det der?» «Hvordan finne gode løsninger?» Hva gjør du?

21 Tanker om omstilling Hva ser en som betrakter en omstilling utenfra? Søker jeg støtte fra min leder? Hvordan håndterer jeg usikkerhet om driften? Hva ser en som er midt oppe i omstillingen selv? Søker jeg støtte fra medarbeiderne mine? Hvordan håndterer jeg min egen usikkerhet? Hvordan være en tydelig leder når mange rammer er utydelige?

22 Tips og råd: Hvordan kommunisere tydelighet og trygghet (selv om mye er usikkert)? Gode tips til prosjektledelsen: Gode tips til oss ledere:

23 Ord og handling

24 Inspirasjon: Dansk problemløsning


Laste ned ppt "Lederdialog 8. – 10. juni. Samlingens innhold Status: Hvor er vi? Hvor langt er vi kommet? Hva er særlig viktige utfordringer fremover? Refleksjon: Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google