Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune Tema for dagen; Hvordan bør og kan Midtre Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune Tema for dagen; Hvordan bør og kan Midtre Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune Tema for dagen; Hvordan bør og kan Midtre Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for å sikre innbyggerne helhetlige helsetjenester

2 Helsearbeiderperspektivet Samhandling – muligheter og utfordringer sett fra en helsearbeiders ståsted ”Hvordan skape engasjement og involvering slik at vi i samkommunen kan lykkes med innføringen av samhandlingsreformen ?”

3 To viktige perspektiv St.meld. nr 47 Samhandlingsreformen Brukerperspektivet Det samfunnsøkonomiske perspektivet

4 Muligheter og utfordringer Snu perspektivet fra pålegg til mulighet Forutsetning: Nye oppgaver tilføres nødvendige ressurser Nye oppgaver fører til økt rekruttering? – å jobbe i kommunehelsetjenesten blir mer attraktivt Nødvendig for å møte framtidens utfordringer

5 Muligheter og utfordringer I alle kommunene er det dyktige fagfolk med mye kompetanse og erfaring Anerkjenne eksisterende kompetanse, og legge til rette for kompetanseøkning ut fra framtidige behov

6 Utfordringer Informasjon / kommunikasjon Holdninger Jobbe smartere/ tenke nytt Behov for oppgave-/rolleavklaring Gi slipp på oppgaver Deltidsstillinger Kompetanseheving

7 NAV 3 fagområder, 2 forvaltningsnivå Krav om samarbeidsavtale mellom stat og kommune Krav om samarbeid på tvers av fagområdene Forventning om effektivisering Et bedret tilbud til brukeren; en dør inn

8 NAV- tanker i ettertid Store forventninger – fra stat, kommune og fra brukere Kulturforskjeller: toppstyrte retn.linjer i staten,  kommunal sjølråderett Mange prosjektgrupper- mye arbeid og tid nedlagt Mange av forslagene ble ikke fulgt opp  stor frustrasjon Mye bestemt på forhånd? Mye kritikk – media, brukere, samarbeidspartnere

9 NAV tanker i ettertid … -Viktig å gi mulighet til delaktighet og involvering av ”fotfolket” -Viktig med god og tidlig informasjon -Viktig med rolleavklaringer -Gi rett opplæring til rett tid -Begynn med det man kan, lær mer etter hvert -Gi aksept for at alle kan noe som er ”sitt” -Gi tilbakemelding til ”fotfolket” om forslag som ikke lar seg gjennomføre

10 NAV- tanker i ettertid ”Vi har fått til mer samhandling på tvers” ”Vi skjønner mer av det de andre holder på med” ”Vi har erkjent at vi ikke kan alt om alt, og at det heller ikke er noe mål” ” Ei dør inn for brukeren oppleves bra”

11 Oppsummert Holdninger Informasjonsutveksling Kunnskapsdeling Kompetansebygging Rolle- og oppgaveavklaring Nytenkning

12

13


Laste ned ppt "Helhetlige helsetjenester i Midtre-Namdal samkommune Tema for dagen; Hvordan bør og kan Midtre Namdal samkommune samhandle internt og med omverden for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google