Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsprosjekt felles tjenester – Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Orientering for Sosial- og barnevernsavdelingene 9. desember 2005 på Huset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsprosjekt felles tjenester – Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Orientering for Sosial- og barnevernsavdelingene 9. desember 2005 på Huset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsprosjekt felles tjenester – Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Orientering for Sosial- og barnevernsavdelingene 9. desember 2005 på Huset mot havet

2 Bakgrunn Lang forhistorie Lang forhistorie Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte 8.-9. november 2004 på Gratangsfjellet hotell Arbeidsordre fra felles formannskapsmøte 8.-9. november 2004 på Gratangsfjellet hotell Felles formuleringer i Handlingsplanen 2005-08. Felles formuleringer i Handlingsplanen 2005-08. Definert prosjekt på tre områder Definert prosjekt på tre områder Barnevern Barnevern IKT drift IKT drift Økonomi Økonomi Søkt Fylkesmannen om finansiering Søkt Fylkesmannen om finansiering

3 Prosjektene realiseres Fylkesmannen finansierer med tkr 550 Fylkesmannen finansierer med tkr 550 Prosjektene organiseres Prosjektene organiseres Engasjement som prosjektleder lyses ut Engasjement som prosjektleder lyses ut Severinsen kompetanse engasjert for 12 mnd Severinsen kompetanse engasjert for 12 mnd Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell 7.-8. november 2005 Startsamling (Kick-off) på Gratangsfjellet hotell 7.-8. november 2005

4 Begrunnelser felles tjenester Kommunene er hver for seg er for små til å ivareta barnevernsfunksjonen på en tilfredsstillende måte i forhold til brukernes behov. Kommunene er hver for seg er for små til å ivareta barnevernsfunksjonen på en tilfredsstillende måte i forhold til brukernes behov. Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse habilitet habilitet roller roller Utnytte de samlede resursene og kompetansen i de tre kommunene og etablere et større faglig miljø for å kunne gi et bedre tilbud til brukerne. Utnytte de samlede resursene og kompetansen i de tre kommunene og etablere et større faglig miljø for å kunne gi et bedre tilbud til brukerne.

5 Prosjekt Avgrenset i tid og ressursbruk Avgrenset i tid og ressursbruk Klare mål Klare mål Avgrensede oppgaver Avgrensede oppgaver Avgrenset organisasjon Avgrenset organisasjon Prosjektplan Prosjektplan Kommunikasjon Kommunikasjon www.se-ko.no www.se-ko.no www.se-ko.no Kommunewebene Kommunewebene

6 Mål Felles barneverntjeneste der bemanning og kompetanse utnyttes og utvikles felles for de tre kommunene Felles barneverntjeneste der bemanning og kompetanse utnyttes og utvikles felles for de tre kommunene Utstrakt samarbeid mellom barnevern- tjenesten og skole, barnehager og helse mv. i den enkelte kommune Utstrakt samarbeid mellom barnevern- tjenesten og skole, barnehager og helse mv. i den enkelte kommune

7 Prosjektplan

8 Organisering Styringsgruppa (Rådmennene) Prosjektgruppe Barnevern Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe IKT IKT-ansvarlige+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektgruppe Økonomi Enhetslederne+Ansatterepr. Lokale grupper Prosjektleder

9 Rollene Styringsgruppa Styringsgruppa Prosjektgruppene Prosjektgruppene Prosjektleder Prosjektleder Interne faggrupper Interne faggrupper i hver enkelt kommune i hver enkelt kommune felles innenfor de enkelte fagfeltene felles innenfor de enkelte fagfeltene

10 Bred prosess Utstrakt samarbeid mellom barneverntjenesten og skole, barnehager og helse mv i den enkelte kommune Utstrakt samarbeid mellom barneverntjenesten og skole, barnehager og helse mv i den enkelte kommune Involvering av mange personer Involvering av mange personer

11 Milepæler barnevern Utarbeide mandat og prosjektplan i samarbeid med de berørte Utarbeide mandat og prosjektplan i samarbeid med de berørte Kartlegge situasjonen i de tre kommunene Kartlegge situasjonen i de tre kommunene Analysere ulike former for samarbeidsmodeller Analysere ulike former for samarbeidsmodeller Involvere samarbeidsgrupper og brukere/pårørende i prosessen Involvere samarbeidsgrupper og brukere/pårørende i prosessen Iverksetting Iverksetting Evaluering, avslutning og rapportering Evaluering, avslutning og rapportering

12 Milepæler IKT Utarbeide mandat og prosjektplan Utarbeide mandat og prosjektplan Kartlegge situasjonen i de tre kommunene Kartlegge situasjonen i de tre kommunene Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan Implementering inkludert opplæring Implementering inkludert opplæring Avslutning og rapportering Avslutning og rapportering

13 Milepæler økonomi Utarbeide mandat og prosjektplan for hovedprosjekt og delprosjekter Utarbeide mandat og prosjektplan for hovedprosjekt og delprosjekter Kartlegge situasjonen i de tre kommunene Kartlegge situasjonen i de tre kommunene Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan Opplegg for digitalisering av fakturerings- funksjonen Opplegg for digitalisering av fakturerings- funksjonen Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan Implementering inkludert opplæring Implementering inkludert opplæring Dokumentere arbeidet i en prosjektrapport Dokumentere arbeidet i en prosjektrapport Avslutning Avslutning

14 Fallgruver Mangelfull kommunikasjon Mangelfull kommunikasjon Manglende prioritering Manglende prioritering Utydelige og urealistiske mål Utydelige og urealistiske mål Urealistiske ressursammer Urealistiske ressursammer Konkurransen med daglige gjøremål Konkurransen med daglige gjøremål Manglende ydmykhet i prosessene Manglende ydmykhet i prosessene Manglende åpenhet Manglende åpenhet Manglende homogenitet og likeverdighet Manglende homogenitet og likeverdighet

15 Andre forhold Ibestad kommune er invitert med i prosjektet Ibestad kommune er invitert med i prosjektet ”Look to” Nord-Troms barnevern og IKT ”Look to” Nord-Troms barnevern og IKT Kommunene invitert med i KS effektiviseringsnettverk sitt prosjekt innen barnevern Kommunene invitert med i KS effektiviseringsnettverk sitt prosjekt innen barnevern Mange kommuner har gått opp denne løypa før Mange kommuner har gått opp denne løypa før

16 Konsekvenser Modernisering av arbeidsoppgavene Modernisering av arbeidsoppgavene Bedre tjenester Bedre tjenester Bedre styringsinstrument gir mindre frustrasjon Bedre styringsinstrument gir mindre frustrasjon Større fagmiljø Større fagmiljø Bedre innsikt Bedre innsikt Muligheter for fordypning Muligheter for fordypning Mindre sårbarhet Mindre sårbarhet Bedre muligheter for faglig utvikling Bedre muligheter for faglig utvikling Ingen målsatt reduksjon i ressurstilgang Ingen målsatt reduksjon i ressurstilgang Men likevel ingen fredning Men likevel ingen fredning Ny arbeidsplass? Ny arbeidsplass? Kanskje, men ingen flytting? Kanskje, men ingen flytting?

17 Kultur for samarbeid Å samarbeide er en kompleks ting Å samarbeide er en kompleks ting Krever særskilt kompetanse Krever særskilt kompetanse Følt nytteverdi Følt nytteverdi Personkjemi Personkjemi Tradisjon og kultur Tradisjon og kultur Følelse av felleskap Følelse av felleskap Samhold Samhold Alternativ til …. Alternativ til ….


Laste ned ppt "Samarbeidsprosjekt felles tjenester – Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner Orientering for Sosial- og barnevernsavdelingene 9. desember 2005 på Huset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google