Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiv transport. Definisjon av Aktiv transport Aktiv transport omfatter gåing, sykling på reiser som uansett skal gjennomføres i hverdagen, for eksempel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiv transport. Definisjon av Aktiv transport Aktiv transport omfatter gåing, sykling på reiser som uansett skal gjennomføres i hverdagen, for eksempel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiv transport

2 Definisjon av Aktiv transport Aktiv transport omfatter gåing, sykling på reiser som uansett skal gjennomføres i hverdagen, for eksempel til og fra skole og jobb, på handleturer og følgereiser (til barnehage, trening, osv.

3 Fylkesrådets vedtak og tilrådning (11.09.2012) Handlingsprogrammer utarbeides med utgangspunkt i visjoner, mål og strategier som fremgår av Transportplan Norland Kommunene og andre relevante parter blir invitert til å delta i utformingen av handlingsprogrammene Utkast til handlingsprogram blir sendt på høring med frist på 3 uker Forslag til de 4 handlingsprogrammene blir samlet lagt fram for fylkestinget til behandling i april 2013

4 Målsettinger og strategier (TN) Visjon: Samferdsel skal binde sammen Nordland - og Nordland med resten av verden Mål 5 – Tilrettelegge for aktiv transport 1.Bygge ut gang- og sykkelveger på strekninger hvor gange og sykkelbruk er en alternativ transportform 2.Utforme klare kriterier for hvordan utbygging av gang- og sykkelveger langs fylkesveger i Nordland skal skje

5 Målet om å tilrettelegge for aktiv transport tar utgangspunkt i et folkehelseperspektiv. I løpet av de siste 10 år har negative livsstilsfaktorer økt – redusert fysisk aktivitet, økt fedmeproblematikk Tilrettelegging for aktiv transport har andre fordeler som miljø og trafikksikkerhet

6 Prioriteringer i hp Aktiv transport Prioriteringer av nye anlegg for gående og syklende Utfordre og stimulere alle byer og tettsteder i fylket til å gjennomføre plan for sammenhengende hovednett for sykkel Trafikksikring av eksisterende vegnett i påvente av nødvendige anlegg for gående og syklende Trafikksikring av skoleveger som særlig prioritert område og vurdere innføring av bilfrie soner i en viss radius rundt skolene

7 Vurdere ulike restriksjoner i bruk av privatbil for å gjøre aktiv transport og kollektivtransport mer attraktivt Opptrapping i ressursbruk med formål aktiv transport Koordinere planlegging og handling i samarbeid med statlige og kommunale vegmyndigheter

8 Framdriftsplan 2012 SeptemberSamferdselsavdelinga møter de aktuelle avdelingene hvor premiss, frister og prosess diskuteres nærmere. September 2012/januar 2013Avdelingsvis prosjektarbeid. Her blir kommunene m.fl. invitert til å medvirke. 2013 24. januarHøring (3 uker). Fylkesrådet sender utkast på høring. 15. februar- 21. februarAdministrativ behandling. Innspill fra kommunen blir vurdert og behandlet. 26. februar-5. mars (skrivefrist: 21. februar) Politisk behandling i Fylkesrådet(arbeids-/beslutningsmøte) April(skrivefrist: 7. Mars)Politisk behandling i Fylkestinget


Laste ned ppt "Aktiv transport. Definisjon av Aktiv transport Aktiv transport omfatter gåing, sykling på reiser som uansett skal gjennomføres i hverdagen, for eksempel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google