Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012

2 Innhold 1.InnledningKrødsherad kommune har ikke tidligere hatt noen trafikksikkerhetsplan. Handlingsplanen vil være todelt: Fysiske tiltak på og langs vegene. Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak.

3 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet Nasjonale mål: Nasjonal transportplan 2006 – 2015 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006 – 2009 Fylkeskommunale mål: Handlingsplan for trafikksikkerhet i Buskerud 2007 – 2009 Årlige tiltaksplaner Kommunale mål: Kommuneplan for Krødsherad Fysiske tiltak på og langs veiene Opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak

4 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet 3.Veger i Krødsherad Riksveg 7: 30,4 km Riksveg 280: 10,5 km Fylkesveger: 39,0 km Norefjellvegen: 15 km Kommunale veger: 50,0 km Gang/sykkelveger: 5,7 km

5 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet 3.Veger i Krødsherad 4.Trafikkulykker i Krødsherad Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1997 – 2007 Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1998 – 2007 fordelt på type veger Ulykkesregistrering i Krødsherad for perioden 1998 – 2007 fordelt på type trafikkanter Kilde: Seksjon Geodata, Statens vegvesen, Region Sør

6 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet 3.Veger i Krødsherad 4.Trafikkulykker i Krødsherad 5.Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene Mål: Alle grunnskoleelever uten rett til skoleskyss /Opplæringslovens § 7.1) skal kunne følge gang/sykkelveg til og fra skolen. Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skole. Det skal være trygt for fotgjengere og syklister å ferdes langs vegene. Hvert av disse målene er i planen fulgt opp med konkrete og prioriterte tiltak

7 Eksempel: Mål: Ingen barn skal skades på veg til og fra barnehage og skolen. Tiltak: 1.Sørge for at alle skoleveger er trygge. Trafikksikkerhetstiltak knyttet til barns skoleveg skal prioriteres ved hjelp av sikre krysningspunkter, gang/sykkelveger, snarveger og ”tråkk”. 2.Om vinteren skal gang/sykkelveger og fortau være brøytet og evt. strødd før barna går til skolen. 3.Alle transportører som befordrer elever til og fra skolen skal ha setebelter til alle passasjerer. 4.Det skal være tydelig definerte, oversiktlige og trygge av/påstigningsplasser ved både barnehagene og skolene for barn/elever som befordres med buss og bil.

8 Fylkesveger Ansvar: Buskerud fylkeskommune Kostnad vegbanen: 100% Buskerud fylkeskommune Kostnad G/S-veg: Minimum 40 % egenandel Krødsherad kommune 60 % kan søkes fra fylkets Trafikksikkerhetsmidler NrSted/strekningTiltakPri. 1Fv 191 Glesnetangen - GlesnemoenOpprusting eksisterende gang/sykkelveg 300 m1 2Fv 191 Glesnemoen (Km 0,980)Nytt krysningspunkt med lys1 3Fv 191 Glesnemoen - BråtastuaForlengelse av gang/sykkelveg 2 km5 4Fv 192 NorelundenNytt krysningspunkt med lys3 5Fv 192 Norekrysset - SnersrudForlengelse av gang/sykkelveg 4,3 km2 6Fv 192 Norekrysset – Nordre BjøreForlengelse av gang/sykkelveg 2,9 km6 7Fv 192 Kryss Råen/GlasrudskogenBussholdeplass4 8Fv 192 Kryss Lesteberg/RunnskogenBussholdeplass4

9 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet 3.Veger i Krødsherad 4.Trafikkulykker i Krødsherad 5.Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene 6.Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak Mål: Høg sikkerhet ved kjøp av transporttjenester. Alle barn og unge skal utvikle positive holdninger til trafikksikkerhet. Redusere foreldrekjøring til og fra skolen. Alle som ferdes i trafikken skal vise en adferd som har fokus på trafikksikkerhet. Hvert av disse målene er i planen fulgt opp med konkrete tiltak.

10 Eksempel: Mål: Redusere foreldrekjøring til og fra skolen. Tiltak: 1.Alle elever som bor nærmere skolen enn hva Opplæringslovens § 7-1 stiller krav om for å ha rett til gratis skyss, men som ikke kan følge gang/sykkelveg til skolen, skal få gratis skyss. 2. Oppfordre foreldre til å la elevene gå eller sykle til skolen for at de skal få frisk luft og bevegelse/mosjon før skolen starter, og for at de skal få erfaring og lære seg å ferdes i trafikken. 3.Foreldre går skolevegen sammen med de minste elevene for å lære trygg ferdsel på sin skoleveg. 4. Lage kampanjer som motiverer barn og unge til å sykle eller gå til skolen. 5. Tilrettelegge for trygg av og påstigning ved skolene. Det vil også bedre de til dels kaotiske trafikkforholdene ved skolene i enkelte perioder på dagen.

11 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet 3.Veger i Krødsherad 4.Trafikkulykker i Krødsherad 5.Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene 6.Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak 6.1Trafikksikkerhetsinformasjon på helsestasjonen 6.2Trafikkopplæring i barnehagen 6.3Trafikkopplæring i grunnskolen En opplisting av konkrete tiltak og opplegg som regelmessig gjennomføres. Forankret i: Rammeplan for barnehager Kunnskapsløftet Kommunale planer

12 Innhold 1.Innledning 2.Visjoner og målsetninger i trafikksikkerhetsarbeidet 3.Veger i Krødsherad 4.Trafikkulykker i Krødsherad 5.Handlingsplan for fysiske tiltak på og langs veiene 6.Handlingsplan for opplæring, informasjon og adferdsregulerende tiltak 7.Oppfølging av planen Ansvar Utarbeide årlige søknader om Trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud fylkeskommune Utarbeide årlig statusrapport til kommunestyret Tidsplan for rullering av planen


Laste ned ppt "Krødsherad kommune TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2008-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google