Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye Sandefjord Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord 25. januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye Sandefjord Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord 25. januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 nye Sandefjord Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord 25. januar 2016

2 Å gjøre en forskjell - med «nye Sandefjord» Overordnet formål med reformen; Løse fremtidens velferdsoppgaver på en god og bærekraftig måte En unik mulighet – å gjøre en forskjell med nye Sandefjord Politisk vilje, klare mål og store ambisjoner

3 Budskap Den nye kommunen skal sikre alle innbyggere gode tjenester der de bor De beste tjenestene får vi ved å hente og utnytte det beste fra hver kommune 1. januar 2017 legges Sandefjord, Andebu og Stokke kommune ned. En helt ny kommune etableres, med et velkjent navn – Sandefjord. En ny, effektiv kommune med et sterkt kompetansemiljø.

4 Organisering av sammenslåingen 1.Fellesnemnda 17 representanter 2.Kommunal autonomi 3.Øvrige utvalg: PSU, AU + Ans.Utv. 4.Temakomiteer opprettet: - nærdemokrati - reglementer - bli kjent - kommunevåpen

5 Tjenestene og de brukerrettede aktivitetene vil ha høy prioritet i vårt arbeid Yte fremtidens velferdsoppgaver på en god måte Gjøre hverdagen enklere for innbyggerne Effektive, trygge og publikumsrettete tjenester lokalt. Legge til rette for samfunnsutvikling og næringsutvikling

6 Hovedprosjektområder 1. IKT 2. HR/ arbeidsgiverstrategi/ personalpolitikk 3. Økonomi 4. Helhetlig styring (dokumentasjon, styring, internkontroll) 5. Sak/ arkiv 6. Bygge felles kultur 7. Ledergruppe 8. Beredskap 9. Eierskap

7

8 Fem kommunalområder Samsvarende med politisk struktur Økt oppmerksomhet på strategisk IKT-arbeid/ digitalisering og forholdet mellom tjenesteutvikling og IKT Rådmannens internkontroll/ helhetlig styring/ virksomhetsstyring Noen forhold avklares etter at kommunalsjefer er tilsatt: Ansvar for parker og plasser, idrettsanlegg, friområder Ansvar for kirkegårder og gravferd Ansvar for barneverntjenesten Ansvar for stabsfunksjoner Gråsoner avklares etter at kommunalsjefer er tilsatt

9 Overordnet Planstrategi/kommuneplan Identiske saker i alle tre kommunene før sommeren Felles arbeid med planstrategi Beredskapsarbeid Frist vedr avvik Stokke – 15.6.16 Dialog FM 15.3.16 Ansettelser Ledergruppa Øvrige ledere Rammesak økonomi Samling for FN/PSU med tema økonomi før sommer 2016

10 Delprosjekter Økonomifunksjonen Sak- og arkivsystem IKT HR/ personal Helse, sosial, omsorg – herunder NAV (tilsetting av NAV- leder) Prosjektlederopplæring, skolering i verktøy Ny ledergruppe, team- og kulturbygging Avklaringer rundt stabs- og fellesfunksjoner Digitalisering og nye løsninger Deltakelse i temakomiteene

11 Aktiviteter prosjektleder Næringslivsfrokost Intervjuer i lokal- og riksmedia Besøk på tjenestesteder i alle tre kommunene Kontrollutvalgsmøte Barnehage, julefrokost Folkevalgtopplæring Fellesmøte eiendom, kommunalteknikk Barnevernstjenestene Møter eksterne samarbeidspartnere Kartverket vedr matrikkel Vear Presentasjoner/ informasjon utad

12 Bygge felles kultur Felles kultur bygges gjennom oppmerksomhet på oppgaver Litt mindre «hvordan har vi gjort det», Litt mer «hvordan vil vi gjøre det» Møte og bli kjent. Ny ledelse Felles arenaer Felles aktiviteter Identitet, noen markeringer og aktiviteter, også gjennom tjenestene

13 Nye Sandefjord Det beste fra de tre Krav om effektiviserings -gevinst Grunnlag for endring og forbedring

14 Samfunnsoppdraget Fremtidsrettet og ansvarsbevisst kommune Åpen dialog og forventningsavklaring Åpen mot omgivelsene og ønske og vilje til lære av de beste Inkluderende Utfordre hverandre positivt

15 Samfunnsoppdraget Kommunens ulike roller: Tjenesteyter Myndighetsrolle Samfunnsutvikler Legge til rette for lokaldemokrati Arbeidsgiver

16 Nye Sandefjord etter 01.01.17 Konstituerende kommunestyre 19.10.16. Tar beslutninger på den nye kommunens vegne før 01.01.17, f.eks budsjett og reglementer Nytt kommunestyre settes sammen av 57 kommunestyrerepresentanter fra kommunene: Andebu 7, Stokke 11, Sandefjord 39 Ordinært kommunevalg 09.09.19 45 kommunestyrerepresentanter i neste valgperiode

17 Fremdrifts-/ prosjektplan

18


Laste ned ppt "Nye Sandefjord Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder/ rådmann nye Sandefjord 25. januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google