Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Folkevalgtprogram 2007-11 Thomas Scheen, rådgiver KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Folkevalgtprogram 2007-11 Thomas Scheen, rådgiver KS."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KS Folkevalgtprogram 2007-11 Thomas Scheen, rådgiver KS

3 KOS KS Folkevalgtprograms resultater 86% av kommunene har gjennomført basisprogrammet – 9 750 folkevalgte 31% av kommunene har gjennomført Folkevalgtdagen høsten 2004 / våren 2005 folkevalgt.no 1. januar - 31.oktober 2006 29 786 besøkende 300 spørsmål stilt via web 120 besøkende per dag

4 KOS

5 Hvilket behov vil du si det var for felles opplæring/kursing av folkevalgte i kommunen din første året i denne valgperioden? Ordførerne Gruppelederne

6 KOS Hvilket behov vil du si det er for felles opplæring/kursing av folkevalgte i kommunen din i andre til fjerde år av denne valgperioden? OrdførerneGruppelederne

7 KOS KS Folkevalgtprogram 2007-11 Dyktige folkevalgte i et levende lokaldemokrati To dager basisprogram vinter/vår 2008 5 obligatoriske temaer I.Samfunnsutvikling II.Roller (Ombudsrollen, Styringsrollen, Arbeidsgiverrollen III.Etikk og holdninger IV.De folkevalgte og administrasjonen - diskutere rolle, oppgave og samhandling Fleksibelt innhold tilpasset kommunestyrets behov Gratis prosessveileder, men kommunen betaler reise og oppholdsutgifter

8 KOS KS Folkevalgtprogram 2007-11 Dyktige folkevalgte i et levende lokaldemokrati Heftet ”Folkevalgt 2007-11” Prosessveileder får betalt fra KS for gjennomført formøte med ordfører, gruppeledere og andre for å planlegge innhold i basisprogrammet Folkevalgtdag tre dager i valgperioden www.folkevalgt.no –materiell og svartjeneste

9 KOS Suksesskriterier - KS Folkevalgtprogram Innhold som møter folkevalgtes behov på de utfordringer de har NÅ! Administrasjonen må opplever KS Folkevalgtprogram som viktig for å nå kommunens mål Dyktige prosessveiledere –Politisk forståelse –Prosesskunnskap –Kommunekunnskap

10 KOS Innholdsfortegnelse Heftet ”Folkevalgt 2007-11” 1.Å være folkevalgt 2.Kommunepolitikk – oppdraget og rammebetingelsene 3.Politikkens kjerneområder 4.God forvaltningsskikk 5.De folkevalgte og administrasjonen 6.Styringsinstrumentene

11 KOS Å VÆRE FOLKEVALGT Lederrollen, ombudsrollen og styringsrollen Arbeidsvilkår Tips til deg som er ny Etikk – ja takk! –Fokus på etikk i organisasjonen –Arbeid med eget verdisyn

12 KOS KOMMUNENS UNIKE OPPDRAG Det lokale demokratiet Kompleks styring og helhetlig samordning Konsekvenser for politikerrollen Flere aktører – flere styringsmåter Kommunen og staten Kommunen og regionen/fylkeskommunen Kommunen og innbyggerne Kommunene berøres av EØS-avtalen

13 KOS POLITIKKENS KJERNEOMRÅDER Samfunnsutvikling Folkevalgte i samspill og dialog Samfunnsutvikling og styringssystemet Din rolle som samfunnsutvikler Skole Det 13-årige løpet Statlige føringer Lokale styringsmuligheter

14 KOS POLITIKKENS KJERNEOMRÅDER Pleie- og omsorg Mange ulike behov og løsninger Kvalitet Utfordringer og trender Organisering Dine muligheter og ditt ansvar som folkevalgt

15 KOS POLITIKKENS KJERNEOMRÅDER Barnevern Et kommunalt og statlig ansvar En krevende dobbeltrolle Forebygging og lokalt engasjement Din rolle som folkevalgt NAV – ny arbeids- og velferdsforvaltning Bakgrunnen for reformen Hva ønsker man å oppnå? Sosiale tjenester Ditt lokalpolitiske handlingsrom

16 KOS GOD FORVALTNINGSSKIKK Kommunestyrets myndighet De kommunale organer Delegering av myndighet

17 KOS GOD FORVALTNINGSSKIKK Saksbehandling Reglene som skal sikre rettferdighet Utredningsplikt Innsyn i kommunal virksomhet Taushetsplikten og dens forhold til innsynsretten Overprøving av kommunale avgjørelser Ansvar Tilsyn og kontroll Ugildhet / inhabilitet Varsling

18 KOS DE FOLKEVALGTE OG ADMINISTRASJONEN Ulike roller – nødvendig samspill Respekt og tillit Arenaer for kommunikasjon og dialog Styringssignaler og styringsinformasjon Nye arbeids- og beslutningsprosesser? Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk og samfunnsutvikling Tariff

19 KOS STYRINGSINSTRUMENTENE Planer og budsjetter Kommuneplanlegging er lovfestet Kort- og langsiktig planlegging Din oppgave som folkevalgt Styring i knappe tider Prosesser og verktøy Årshjulet Trakten Balansert styringssystem Konsekvenser for deg som folkevalgt

20 KOS STYRINGSINSTRUMENTENE En lokal IKT-politikk IKT inn i strategidebatten Din oppgave som folkevalgt Styring av interkommunalt samarbeid og selskaper Skaff deg oversikt Samarbeidets dilemmaer Eierstrategi Interkommunalt samarbeid Interkommunale selskaper og aksjeselskaper Kommunale foretak Ditt ansvar som folkevalgt


Laste ned ppt "KS Folkevalgtprogram 2007-11 Thomas Scheen, rådgiver KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google