Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) Svolvær, 30. mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) Svolvær, 30. mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) Svolvær, 30. mars 2009

2 Presentasjon av DIHVA Historikk og organisering Økonomi Samarbeid mellom kommuner Felles innkjøp for kommuner Kurs, fagtreff etc. Informasjon og nettverk Noen tanker om videre utvikling

3 Historikk og organisering Samarbeid om driftsassistanse for høygradige renseanlegg startet midt på 90-tallet. Uformell organisasjon med 10 kommuner Arbeidende styre Kjøp av konsulenttjenester for praktisk arbeid og anleggsbesøk Økonomisk tilskudd fra fylkesmannen gjennom kjøp av rapporteringsdata

4 Historikk og organisering Fra 1999 forsvant midlene fra fylkesmannen Skillevei: Avvikle driftsassistansen eller satse og utvide den? Initiativ fra fylkeslegen for å drøfte opprettelse av en driftsassistanse for både vann og avløp DIHVA stiftet i juni 1999 Interkommunalt selskap (IKS) valgt som selskapsform etter en del diskusjon 22 kommuner er med som deltakere (eiere) Ytterligere 2 kommuner er med som såkalt tilknyttete kommuner

5 Historikk og organisering IKS er regulert av Lov om interkommunale selskaper + selskapsavtale (en side) Samtlige 22 kommunestyrer har gjort vedtak om deltakelse (lovkrav) – Tungvint!! Selskapet registrert i Brønnøysund først i oktober 2004 fordi vedtakene tok tid! Hvorfor IKS og ikke AS? Frykt for å miste kommunal kontroll (Helt ubegrunnet) Nye kommuner blir ”tilknyttet” og ikke formelle eiere – dermed uten formelt ansvar og utelukket fra styring, men ellers likestilt IKS frarådes!

6 Historikk og organisering Representantskapet øverste organ To representanter fra Bergen, en fra hver av de andre kommunene Representantene utnevnes politisk og følger valgperioden Representantene er en blanding av politikere og fagfolk Representantskapet møtes to ganger i året

7 Historikk og organisering Styret består av syv personer med personlig varamedlemmer (Minst en skal være fra Bergen) Velges av representantskapet for to år av gangen (tre eller fire på valg hvert år) Består av engasjerte fagfolk fra kommunene Møtes normalt fire ganger i året Tilsvarer styret i et AS, men fungerer også som ”sparringpartner”

8 Historikk og organisering Daglig leder ansatt i mars 2000 Ledningskartkonsulent ansatt i ettårig prosjekt i september 2006 Ledningskartkonsulent fast ansatt i november 2007 Samlokalisering med Bergen Vann KF – Godt fagmiljø

9 Økonomi Kommunene betaler et årlig innskudd fastsatt av representantskapet For 2009 kr 8 950,- + 1,56 pr. innbygger Totalt kr 864 000,- I snitt kr 2,09 pr. innbygger Innskuddet dekkes inn via VA-gebyrene

10 Økonomi VA-dagene på Vestlandet går med et solid overskudd, primært grunnet utstillere Andre arrangementer gir et lite overskudd, men noen er gratis og gir underskudd Arrangementer er åpne, med differensiering på pris i/utenfor DIHVA Samarbeidsprosjekter gir adm. bidrag (stort sett 5%) utover selvkost. Egne regnskaper.

11 Samarbeid mellom kommuner Ledningskart Fast ansatt ledningskartkonsulent Fire kommuner (to har gitt seg) Egen ”avdeling” i regnskapet Selvkost, men med administrasjonsbidrag til DIHVA Trolig behov i mange kommuner. Mål å utvide tilbudet på sikt. Presentert i Sogn og Fjordane, hvor driftsassistansen er i gang med å starte tilsvarende opplegg.

12 Prosjekt Hordalekk Mål: Aktiv lekkasjekontroll I gang med fase to: Praktisk tilrettelegging Fem kommuner. En ga seg grunnet gode resultater i fase en. Prosjektleder innleid fra Voss kommune. Tilpasser arbeidet selv etter avtale med prosjektkommunene. Egen ”avdeling” i regnskapet Selvkost, men med administrasjonsbidrag til DIHVA Trolig mange kommuner med behov, men ikke markedsført grunnet prosjektleders kapasitet. Kan gjøres når fase to går mot slutten. Samarbeid mellom kommuner

13 Akkreditert prøvetaking på avløpsrenseanlegg DIHVA skal akkreditere seg Blir paraplyorganisasjon med kontrahert personell (Driftsoperatører tar prøvene på vegne av DIHVA) Seks kommuner har forpliktet seg økonomisk. Trolig blir ytterligere 3-4 med. Fagperson skal tilsettes. Etter akkreditering vil arbeidet suppleres med andre oppgaver. Akkreditering er omfattende og ligger derfor et stykke frem i tid

14 Felles innkjøp for kommuner Laboratorietjenester for avløpsrenseanlegg Har avtale for ti kommuner – går ut i april, med ensidig opsjon Litt for mye feil og rot over tid har svekket tilliten til dagens laboratorium (”voksesmerter”) Lokalt laboratorium i Bergen er kjøpt opp. Levering dit vil trolig gi bedre kvalitet og økt tillit. Opsjonen blir benyttet Avtalen har gitt store besparelser og faglig oppdatering for kommunene

15 Kurs, fagtreff etc. VA-dagene på Vestlandet Over 200 deltakere, inkl. utstillere (30-35) Viktig møteplass for hele VA-bransjen på Vestlandet Kårer ”Årets DIHVA” og ”Beste utstiller”

16 Tre-ukers grunnkurs for driftsoperatører (vann og avløp annenhvert år) Driftsoperatørforum med anleggsbesøk (to-fire i året) Instruert personell (elektro) / prøvetaking / gebyrer / utslipp fra mindre avløpsanlegg / organisering av VA / internkontroll / beredskap og brannvann / hygieniske barrierer / forvaltning av olje- og fettavskillere / VA-regelverk / UV / no-dig / badevannskvalitet / matavfallskverner mm. Kurs, fagtreff etc.

17 Informasjon og nettverk VA-Nytt i Hordaland (avviklet) Hjemmeside E-post ”Info fra DIHVA” – når likt ut til alle. Omfattende adresselister. Telefon Sosialt / uformelt samvær kan ikke overvurderes!

18 Noen tanker om videre utvikling Flere konkrete samarbeidsordninger med egne ansatte (enklere å få til når vi har gjort det noen ganger) Flere felles innkjøpsavtaler Et sterkt DIHVA vil være faglig interessant og kunne tilby gode betingelser. Kan dermed tiltrekke seg kompetanse som kommunene ikke klarer.

19 Takk for meg!


Laste ned ppt "Presentasjon av Driftsassistansen i Hordaland – Vann og Avløp IKS (DIHVA) Svolvær, 30. mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google