Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Mobilt medieinnhold Q2-2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Mobilt medieinnhold Q2-2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Mobilt medieinnhold Q2-2016

2 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Innhold 2 1 Sammendrag3 2 Metode5 3 Utvikling - mobilt medieinnhold8 4 Bruk av mobile innholdsleverandører – DAGLIG DEKNING 10 5 Bruk av mobile innholdsleverandører – UKENTLIG DEKNING 19 6 Hvem bruker mobilt medieinnhold?28 7 Feilmarginer og publisering37

3 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 1 Sammendrag

4 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Sammendrag Forbruker & Media (12 år +) viser at i det i Q2-2016 var omtrent 2,9 millioner personer eller 67 prosent som brukte minst en mobil innholdsleverandør daglig (se side 10-18). 72 prosent, eller over 3 millioner personer brukte minst én mobil innholdsleverandør i løpet av en uke. NRK Mobil (inkl. Yr mobil) har flest daglige brukere, 1.613.000. VG Mobil har 1.303.000 og Finn Mobil har 702.000 daglige brukere (se side 11). NRK Mobil (inkl. YR mobil) har 2.103.000 ukentlige brukere, VG Mobil har 1.661.000 og Finn Mobil 1.043.000 ukentlige brukere (se side 20). 75 % menn og 68 % kvinner bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig. De mest aktive brukerne av mobilt medieinnhold finner vi i aldersgruppen under 40 år (se side 29).

5 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 2 Metode

6 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Måling av mobilt medieinnhold i F&M I februar 2005 startet TNS Gallup opp målingene for mobilt medieinnhold i Forbruker & Media (F&M). Totalt er 11.793 personer 12 år eller eldre blitt intervjuet per telefon i Q2-2016 (uke 14-26). Dataene er samlet inn i F&M med rundt 45.000 intervju (CATI) i året. F&M er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, Internett, tekst-TV, magasiner, fagblader og direkte reklame. F&M gir mulighet for å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Den er dermed det viktigste arbeidsredskapet for annonse- konsulenter, reklamebyrå, mediebyrå, annonsører og medier når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer. Fra Q2-2016 innfører vi vekting for utdanning i F&M for alle rapporteringer. Årsaken er at F&M, som de fleste andre undersøkelser, har skjev fordeling av utvalget mht. utdanning. Det er kort sagt lettere å få gjennomført intervju med de som har høyere utdanning enn de som har lavere utdanning. Dette vil påvirke tallstørrelsene for noen enkelt medier som har relativt sett mange med høyere utdanning, men de totale mediehustallene vil ikke bli påvirket. 1 % av befolkningen svarer til 44.182 personer 12 år eller eldre. Topplisten for mobile nettsider finner du her: http://www.tnslistene.no/?list_id=6http://www.tnslistene.no/?list_id=6 En oversikt over mobiltrafikk på ulike plattformer og operativsystem finner dere her: http://bit.ly/1amwskFhttp://bit.ly/1amwskF

7 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 TNS Scores og F&M TNS Scores og Forbruker & Media er to vidt forskjellige målinger som vil gi ulike størrelser og utviklingstrekk. F&M gir et rimelig godt estimat på hvor mange personer som besøker et nettsted via en mobiltelefon. I F&M spør vi for eksempel om brukeren har besøkt VG via en mobiltelefon. TNS Scores-målingene er basert på en løsning fra Kantar Media Spring og TNS Gallup. Spring står bak teknologien som samler inn rådata, mens TNS Gallup kvalitetssikrer, analyserer og rapporterer dataene. Dataene som samles inn hentes både fra terminalen og nettverket. Teknologien måler alt innhold som brukeren faktisk har konsumert på nettsider som er tagget med våre målekoder, og gjør at målingene er svært pålitelige uavhengig av operatør, tilkobling og type terminal hos sluttbruker og teknologisk plattform og infrastruktur på brukerstedet. TNS Gallup publiserer ukentlige trafikkdata for de nettstedene som omfattes av undersøkelsen på tnslistene.no. TNS Gallup har inngått en avtale med mediebedriftene om å tilby målinger av trafikk på mobile enheter. Offisielle trafikktall ble første gang offentliggjort desember 2008. Forbruker & Media måler både ”normalt internett” – altså vanlig nettbruk på nettsider via mobil (mobilportaler), hybrid-apper og native apper*. TNS Scores måler trafikk på mobilportaler og hybrid- apper. Eksempel: TNS Scores måler mobilportalen og hybrid-appen til NRK og YR, men ikke native appen, mens Forbruker & Media måler om brukeren har benyttet mobiltelefonen sin til å gå inn på NRK og YR. Dette betyr at F&M som oftest vil gi høyere tall enn TNS Scores, men tallene er altså ikke sammenlignbare. Tallene på tnslistene.no inkluderer ikke native app-trafikk. *Hybride apper er applikasjoner som laster en nettleser inn i appen, mens en native app bygger opp innholdet direkte i appen (som et program gjør). Hybride apper (f.eks. VG) viser dermed en nettside som er tilsvarende den man ser hvis man går direkte til nettleseren, mens native apper laster innhold (f.eks. YR).

8 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 3 Utvikling - mobilt medieinnhold

9 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Bruk av mobilt medieinnhold 2005-2016 9

10 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 4 Bruk av mobile innholdsleverandører – DAGLIG DEKNING

11 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Toppliste Q2-2016 * inkl. YR Mobil 11

12 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Rikstitler * inkl. YR Mobil 1/2 12

13 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Rikstitler 2/2 13

14 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Storbydekkende titler 14

15 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 1/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 15

16 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 2/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 16

17 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 3/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 17

18 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 4/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 18

19 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 5 Bruk av mobile innholdsleverandører – UKENTLIG DEKNING

20 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 * inkl. YR Mobil Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Toppliste Q2-2016 20

21 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Rikstitler * inkl. YR Mobil 1/2 21

22 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Rikstitler 2/2 22

23 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Storbydekkende titler 23

24 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 1/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 24

25 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 2/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 25

26 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 3/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 26

27 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører Regionale og lokale titler 4/4 NB! * For å få store nok baser på de lokale og regionale mobilsidene bruker vi tall for siste halvår (Q1 og Q2-2016) 27

28 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 6 Hvem bruker mobilt medieinnhold?

29 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold 78 % av mennene bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig, mens 68 % av kvinnene er brukere minst ukentlig. Tallene viser at bruken av mobilt medieinnhold er klart høyest i de yngre aldersgrupper. Mens 90 % av aldersgruppen 12-19 år og 92 % av aldersgruppen 20-39 bruker mobilt medieinnhold ukentlig, er tilsvarende tall for de over 60 år kun 33 % 29

30 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold 30

31 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Riksdekkende titler Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold 2. kvartal 2016 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. * inkl. YR Mobil 31

32 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Riksdekkende titler Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold 2. kvartal 2016 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. 32

33 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Storbydekkende titler Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold 2. kvartal 2016 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. 33

34 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Regionale og lokale titler Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold uke 27/2015-26/2016 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. NB! På grunn av til dels små utvalg på lokale og mindre regionale mobilsider beregnes struktur- tallene basert på de siste 12 månedene. 34

35 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Regionale og lokale titler Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold uke 27/2015-26/2016 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. NB! På grunn av til dels små utvalg på lokale og mindre regionale mobilsider beregnes struktur- tallene basert på de siste 12 månedene. 35

36 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Regionale og lokale titler Strukturprosent blant ukentlige brukere av mobilt medieinnhold uke 27/2015-26/2016 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. NB! På grunn av til dels små utvalg på lokale og mindre regionale mobilsider beregnes struktur- tallene basert på de siste 12 månedene. 36

37 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 7 Feilmarginer og publisering

38 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 10% med 10.000 observasjoner (intervju), ligge mellom 9,4% - 10,6%. Feilmarginen er her altså +/- 0,6%, som tilsvarer +/- 25.000 personer. Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i 10.000 under "antall intervju" og i et prosentresultat på 10%. Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 44.182 personer Antall intervju 1/99%3/97% 5/95% 10/90 % 20/80 % 30/70 % 40/60 % 50/50 % 1002,03,34,35,97,9 9,0 9,6 9,8 2001,22,43,04,25,56,46,8 6,9 4001,01,72,23,03,94,54,8 4,9 8000,61,21,52,12,83,23,4 3,5 10000,61,11,41,92,52,83,0 3,1 12000,61,01,21,72,32,62,8 2,9 25000,40,60,91,21,61,81,9 2,0 30000,40,60,81,11,51,71,8 1,8 100000,20,30,40,60,80,91,0 1,0 300000,10,10,20,40,40,50,5 0,5 Feilmarginer 38

39 Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Ved publisering av resultater fra undersøkelser gjennomført av TNS Gallup, skal navn på oppdragsgiver og institutt alltid oppgis. For øvrig gjelder artikkel 29 i Norsk Markedsanalyse Forenings Etiske Regler som retningslinjer for offentliggjøring av resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, forbeholder TNS Gallup seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse for å gi en korrekt og nøytral framstilling. Publisering 39


Laste ned ppt "Mobilt medieinnhold Q2-2016 © TNS Forbruker & Media Q2-2016 Mobilt medieinnhold Q2-2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google