Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medieutviklingen Folks Medievaner 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medieutviklingen Folks Medievaner 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medieutviklingen Folks Medievaner 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup http:www.tns-gallup.no/medier

2 2 1. Avislesing

3 3 Færre avislesere  84% leser minst en avis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag) som er en tilbakegang på seks prosentpoeng fra toppåret 1997 hvor det var 91% som leste minst en avis.  Vi leser i snitt to aviser daglig.  Av de 154 avistitlene som ble målt, har 29 titler fått flere lesere og 68 færre. Samlet sett er det en tilbakegang fra 2004/2005 til 2005/2006.  Samlet sett går de 18 største avisene tilbake fra 2004/2005 (05/2) til 2005/2006 (06/2). VG og Dagbladet taper hver for seg over 60.000 lesere.  Nisjeavisene har en forholdsvis stabil utvikling. Morgenbladet og Klassekampen øker relativt sett mye, mens Dagsavisen taper flest lesere.  Av de 113 lokal- og regionavisene, som har under 90.000 lesere, har 21 aviser fått flere lesere og 24 færre. Samlet sett er det en stabil utvikling for denne gruppen.  De målte lørdagsutgavene går samlet tilbake med 4% og søndagsutgavene går tilbake hele 6%. Flere helgebilag går også tilbake. Videre er det slik at det leses færre aviser på mandager. Kilde: Forbruker & Media. Nisjeavisene: Nationen, Fiskaren, Fiskeribladet, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Finansavisen, Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land.

4 Antall leste aviser: Vi leser to aviser hver dag  I snitt leser vi 2,0 aviser på en gjennomsnittlig dag.  Menn (2,1), de i aldersgruppen 40-59 år (2,3) og de med mer enn 4 års utdanning på universitet eller høyskole leser flest aviser (2,5).  Det er ingen større endringer fra 2004/2005 til 2005/2006. Kilde: Forbruker & Media.

5 5 Utvikling for de største avisene Kilde: Forbruker & Media. Antall i tusen

6 6 Dagbladet og VG taper flest lesere Kilde: Forbruker & Media. Endringer i antall lesere 2004/2005 – 2005/2006 for de 18 største avisene. Utregningene er gjort med bakgrunn i de absolutte tallene, altså inkl. desimaler. Mange av endringene ligger innenfor feilmarginene (se siste side).

7 Avislesing blant 13-19 åringer i 1996 og 2005/2006  Dagsavisen og Vårt Land har relativt sett tapt mest fra 1996 til 2005/2006.  Deretter følger de fleste regionavisene (med unntak av Romerikes Blad), Aftenposten og Dagbladet.  Dagens Næringsliv og Finansavisen har derimot fått flere lesere blant ungdom. Kilde: Forbruker & Media. Prosent

8 Avislesing blant alle og 13-19 åringer  Relativt sett står nisjeavisene og Aftenposten svakest blant tenåringene.  Deretter følger de større regionavisene.  VG og Dagbladet står derimot like sterkt blant tenåringene som blant resten av befolkningen. Kilde: Forbruker & Media. Prosent

9 Use of the internet in Norway (1): Access to the internet De unge har andre preferanser 9 Prosentandel som er ”Meget interessert” blant 12-19 åringer Det er flere som er interessert i å lese både redaksjonelt stoff og annonser blant ungdom nå enn for 5 år siden. Dette gjelder for eksempel nyheter, helse og samliv, data/Internett og kultur. Kilde: Forbruker & Media 05/2.

10 2. Radiolytting

11 11 Lavere lyttertid i 2006 Minutter  Første halvår i år har vi brukt 135 minutter i snitt per dag, mot 145 minutter for tilsvarende periode i 2005 (1Q - 2Q).  Alle ukedager. Kilde: TNS Gallup Radio F&M. 1Q-2Q 2005/2006. Alle ukedager.

12 12 Lyttertid 1992-2005:Hverdager Kilde: TNS Gallup Radio. 60.000 intervju pr. år. Hverdager. 9 år eller eldre. Radio NRK P4 Lokalradio Tid i min Kanal 24

13 13 Lyttertid 1997-2005 blant 9-19 åringer Kilde: TNS Gallup Radio. 60.000 intervju pr. år. Alle ukedager. Tid i min

14 14 Daglig dekning august: PPM Prosent  70% av 12-19 åringene lytter på radio. NRK P1 og P4 er størst med 35% dekning. Deretter følger NRK P3 med 17% og Kanal 24 med 12%.  NRK P3 er den eneste kanalen som står sterkere blant de unge.  Alle ukedager. Kilde: PPM August 2006. Alle ukedager.

15 15 3. TV-seing

16 16 Stabil TV-seing Minutter  Første halvår i år har vi brukt 169 minutter i snitt per dag, mot 172 minutter for tilsvarende periode i 2005 (1Q - 2Q).  Forholdet mellom TV-kanalene er relativt stabilt. Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel. 1Q-2Q 2005/2006. Alle ukedager.

17 17 Daglig seertid 1983-2005: Økt seertid Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel 2000-2005, 1992-1999 NRK Forskningen (Norsk TV Meter Panel) Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) og Daglig mediebruk - en oppdatering (Høst 1991). Minutter Vi bruker betydelig mer tid på TV totalt nå enn for 10 år siden.

18 18 Seertid 2000-2006 blant 12-19 åringer Tid i min Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel. 2000-2006. Alle ukedager blant 12-19 åringer.

19 19 Daglig dekning for TV-kanaler Prosent Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel. 1Q-2Q 2006. Alle ukedager. Prosent

20 4. Blader og magasiner

21 21 Dekning for blader og magasiner Prosent Kilde: F&M 06/1.  En rekke tradisjonelle ukeblader og magasiner står relativt sett sterkere blant 12-19 åringer i forhold til resten av befolkningen.  Ungdomsblader som Topp, Playboard, Inside, Spirit og mag har 5-6 ganger høyere dekning blant de unge.  Play, PC Games, D!, Film Magasinet, C! og Det Nye har 2-3 ganger høyere dekning blant de unge.  Blader og magasiner har høyere indekser enn de aller fleste andre medier.

22 22 5. Bruk av Internett og mobile tjenester

23 23 Bruk av Internett 1996 – 2006 Prosent Kilde: Forbruker & Media. Blant alle. Hele 78% av 12-19 åringene bruker Internett daglig

24 24 Daglig antall lesere i tusen 1996 – 2006 Antall personer i tusen *TV2 Nettavisen/TV2.no/Spraydate/Side2 Kilde: Forbruker & Media.

25 Ukentlig bruk av Internett blant 12-19 åringer 25 Kilde: Forbruker & Media 05/2.

26 26 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører  130.000 personer eller 3% bruker minst en mobil innholdsleverandør i løpet av en dag.  VG Mobil har 44.000 daglige brukere, NRK Mobil 26.000 og TV 2 Mobil 25.000.  Samlet er det 78.000 som bruker andre innholdsleverandør enn de seks målte. Tall i tusen Kilde: Forbruker & Media 2Q 2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

27 27 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold  10% bruker mobilt medieinnhold minst en gang i løpet av en uke.  14% av mennene bruker mobilt medieinnhold, mens kun 6% av kvinnene er brukere.  18% av aldersgruppen 12-19 år og 16% av aldersgruppen 20-39 år, bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig. Kilde: Forbruker & Media. 2Q 2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier Prosent

28 6. Mediehusanalyser

29 29  Dagbladet samlet totalt (trykt og/eller Internett) 1.275.000 personer i løpet av en dag.  I 2005/2006 leste 745.000 Dagbladets trykte utgave, mens 764.000 leste Dagbladet.no på nettet. Dagbladet nett større enn papir! Daglig antall tusen lesere Kilde: Forbruker & Media.

30 30 Daglig dekning for Dagbladet  Dagbladet samler 30,9% av befolkningen daglig, og 35,7% i aldersgruppen 12-19 år.  Dagbladet Nett og Mobil har høyere dekning blant ungdom enn resten av befolkningen. Prosent Kilde: Forbruker & Media. 06/2 2005/2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

31 31 Samlet daglig dekning for nasjonale mediehus  TV 2 gruppen samler 75% av 12-19 åringene.  TV 2: TV2, TV2 Tekst-TV, TV2/ Nettavisen/Spraydata /Side2, Kanal 24, TV2 Mobil  NRK samler hele 82% av befolkningen daglig, men bare 59% av 12-19 åringene.  NRK: NRK1, NRK2, Tekst-TV, P1, P2, P3, andre stasjoner, NRK.no, NRK Mobil  VG samler 47%.  VG: Papir, VG Nett og VG mobil.  Dagbladet samler 31%.  Dagbladet: Papir, Dagbladet.no og Dagbladet mobil.  Aftenposten samler 24%.  Aftenposten: Aftenposten Morgen, Aftenposten Aften, Aftenposten.no og Aftenposten Mobil. Kilde: Forbruker & Media. 06/2 2005/2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier Prosent

32 32 7. Samlet mediebruk og medietrender

33 33 Medieutviklingen 1960 - 2005/2006 Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2005/2006. http://www.tns-gallup.no/medierhttp://www.tns-gallup.no/medier Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998).

34 34 Internett er større enn papiravisene blant tenåringene Kilde: Forbruker & Media. Daglig dekning 13-19 år. Prosent.  Den daglige dekningen for TV er stabil og ligger i 2005/2006 på 87%.  Papiravisene taper terreng, og 73% leser aviser.  Internett fortsetter å vokse, og hele 76% av 13-19 åringene bruker nettet daglig.  Radiolyttingen er forholdsvis stabil og 53% lytter på radio en gjennomsnittlig dag.

35 35 Dekning blant ungdom  TV2 (66%) er Norges desidert største medium blant ungdom.  Deretter følger TVNorge (44%) og NRK1 (36%). Prosent Kilde: Forbruker & Media 2005/2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

36 36 Oppsummering (1) Avis  Færre leser aviser. VG og Dagbladet taper flest lesere.  De aller fleste avisene har tapt mange unge lesere de siste 10 åra.  De unge leser aviser, men de har andre stoffpreferanser. Radio  Lavere lyttertid i 2006.  NRK taper blant de unge, mens de kommersielle radiokanalene vinner. TV  Stabilt TV-konsum i 2006, men tenåringene bruker mindre tid på TV.

37 37 Oppsummering (2): Medietrender blant ungdom  Papiravisene taper lesere  TV-kanalene taper seere  Radioen står svakt  Internett vokser fremdeles sterkt  Går vi fra passiv til aktiv mediebruk – interaktivitet og selvproduksjon  Fra massekommunikasjon til mellommenneskelig kommunikasjon  Youth (9-19 years) could inform us of emerging cultural and social changes and youth tend to be early adopters and innovative users of new technology and media (Livingstone 2002).


Laste ned ppt "Medieutviklingen Folks Medievaner 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google