Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA. LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA Målgruppe:Ansatte og studenter Antall intervju: 400 ansatte og 100 studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA. LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA Målgruppe:Ansatte og studenter Antall intervju: 400 ansatte og 100 studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA

2 LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA Målgruppe:Ansatte og studenter Antall intervju: 400 ansatte og 100 studenter Metode: Telefonintervju Periode: Uke 8 i februar 2012 Ansvarlig konsulent: Jarle Gulbrandsen, Norfakta Markedsanalyse AS Resultatene er så langt det er mulig sammenliknet med resultatene fra målingen i januar 2006, juni 2003, delvis med data fra 2001 da Universitetsavisa var i papirformat.

3 LESERUNDERSØKELSE 2012 OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER DEKNING Universitetsavisa har en ukentlig dekning 45%, noe som innebærer at 45% av de ansatte er innom UA en eller flere ganger i løpet av en uke. Den daglige dekningen for UA er 25%, dvs. at en tilfeldig dag er om lag en fjerdedel av de ansatte innom UA. Dette er en betydelig økning fra siste måling som ble gjennomført i 2006. Andre sammenlignbare nettsteder som adressa.no og vg.no har imidlertid økt vesentlig mer i samme periode. Det er også slik at Innsida i samme periode har oppnådd en unik posisjon blant de ansatte på NTNU, med en ukentlig dekning på 99% og en daglig dekning på utrolige 85%. Den dominerende posisjonen til Innsida er nok en av forklaringene til at dekningen til UA ikke er enda høyere enn denne målingen viser. Forklaringen til dette ligger sannsynligvis i at Innsida har mye av rollen for løpende informasjon fra NTNU noe som er en viktig motor for en nettavis som UA som har som ambisjon om å fungere som en lokalavis for ansatte på NTNU. For å sette framtidige mål for UA er det avgjørende at det trekkes funksjonsmål for UA og Innsida hver for seg og disse to i samspill. Et annet vesentlig trekk ved undersøkelsen viser at bevisstheten og bruken av UA blant studentene nesten er helt fraværende. Det er derfor hensiktsmessig å ta stilling til om hvor vidt UA skal ha studenter som en av sine målgrupper eller ikke. Ved å studere sammensetningen av UA sine brukere ser vi at blant de som har vært ansatt kortest tid på NTNU (Under 3 år) er bruken vesentlig mindre enn for ansatte som har vært fra 4 år og mer. Det er også vesentlig høyere dekning blant ansatte på Gløshaugen enn på Dragvoll og de andre lokasjonene for NTNU. Her har UA en markedsføringsutfordring for å kunne justere disse målgruppeutslagene. PLATTFORM Bruken av mobil plattform for å gå inn på nettsteder eller nettaviser har de seneste månedene økt meget kraftig og det forventes at denne økningen fortsatt vil øke kraftig. Dette kan Norfakta bekrefte fra andre målinger. For å kunne opprettholde og øke sin dekningsgrad er det nødvendig at UA må være tilgjengelig på mobil-plattform (iPhone og Android).

4 LESERUNDERSØKELSE 2012 KONKLUSJONER, forts. SATSNINGSELEMENTER Universitetsavisa har lyktes godt i å dekke de viktigste universitetspolitiske sakene. Leserne mener også at Universitetsavisa også inneholder mye småstoff fra NTNU. UA er også langt bedre enn for eksempel adressa.no om å være første og best på det som skjer på NTNU. Leserne mener også at UA har mye debatt og leserinnlegg og at UA.no fungerer som en lokalavis for ansatte på NTNU. Det er viktig og hyggelig å se at UA.no har lyktes på disse elementene. UA.no har derimot mye hente på bruk av bilder og ikke minst bruk av levende bilder. Nettavisene som lykkes best har satset stort på bruk av levende bilder. Bilder og ikke minst levende bilder er noe som UA.no må satse spesielt på framover. TILFREDSHET Tilfredsheten med UA.no har ikke bedret seg siden målingen i 2006. en tilfredshetsskåre på 62 er lavere enn det som er optimalt. Brukerne er fornøyde med layout og at det er lett å finne fram, men er ikke fornøyde med oppdateringshastigheten. For å skaffe lojalitet til UA.no er det nødvendig å være bevisst på å oppdatere førstesiden så ofte som det er mulig og å være bevisst på dette hele tiden. PROFIL Det er langt færre i 2012 som mener at UA er et talerør for ledelsen enn på målingen i 2006, og tilsvarende økning på andelen som mener at UA er et talerør for vanlige ansatte på NTNU. Spesielt blant teknisk/administrativt ansatte er det mange som mener at UA er viktig for å følge med på det som skjer innen forskning og undervisning.

5 LESERUNDERSØKELSE 2012 KONKLUSJONER, forts. I 2006 var følgende elementer trukket som hensiktsmessige å jobbe videre med: For å utvikle UA videre er følgende hovedpunkter nødvendige å iverksette tiltak overfor: -Markedsføring og profilering av UA, spesielt på Innsida og mot nye ansatte -Hyppigere og mer taktisk oppdateringshastighet og oppdateringstidspunkt -Ytterligere å markere UA som en internavis overfor ansatte på NTNU Det viser seg at disse elementene framdeles er gyldige for Universitetsavisa også i 2012. I tillegg kan vi nevne følgende hovedelementer fra denne målingen i 2012: -Avklaring av rollefordeling Innsida og UA -UA.no på plattform for mobiltelefon -Satsing på bilder og ikke minst levende bilder -Prioritering av målgrupper: Studenter, vit.ansatte, campus

6 LESERUNDERSØKELSE 2012 GRAFISKE FRAMSTILLINGER AV HOVEDRESULTATENE

7 LESERUNDERSØKELSE 2012 BRUKERFREKVENS PÅ NOEN NETTSTEDER – ANSATTE - % UA.no har en ukentlig dekning på 45% og en daglig dekning på 25%. Dette er en økning siden forrige måling 2006 som er stor, men de andre nettstedene som vi sammenlikner med her har hatt en større relativ økning i denne perioden. Noe av årsaken til at UA ikke har hatt samme utviklinger ligger i at studentene etter hvert er marginalisert som lesergruppe. En annen hovedårsak til denne utviklingen ligger i Innsidas strålende utvikling. Informasjonsstoffet på Innsida har tatt vekk noe av motoren ift. lojalitet til UA.

8 LESERUNDERSØKELSE 2012 BRUKERFREKVENS UA – MÅLGRUPPER - % UA.no benyttes i vesentlig grad mer blant administrativt ansatte enn vitenskaplig ansatte. Blant studentene er UA.no så å si fraværende som medium. Ukentlig dekning har gått ned fra 13% i 2006 til 2% nå på denne målingen.

9 LESERUNDERSØKELSE 2012 UKENTLIG DEKNING - MÅLGRUPPER - %, Base = Ansatte Ukesdekning til UA.no øker med antall år ansatt, det er liten kjønnsforskjell og det er klart flest brukere på Gløshaugen.

10 LESERUNDERSØKELSE 2012 BRUK AV NETTAVISEN VIA HVILKEN PLATTFORM - %, Base = Ansatte Tilgangen til f.eks. Adressa.no er langt mer preget av tilgang via mobile plattformer enn UA.no som er mye preget av PC/MAC-tilgang.

11 LESERUNDERSØKELSE 2012 PROFILELEMENTER FOR UA – HVILKE PASSER TIL FØLGENDE UTSAGN- %, Base = Ansatte UA.no er klart best profilert på å dekke viktige universitetspolitiske saker, men er også god på de typiske lokalaviselementene om at de har mye småstoff fra NTNU, at de er først og best når det gjelder NTNU. UA.no er svært dårlig profilert når det gjelder bruk av levende bilder og det er ingen grunn til å all grunn til å være fornøyd med layout.

12 LESERUNDERSØKELSE 2012 TILFREDSHET MED TO ENKELTELEMENTER – Skala.gj.snitt 0-100, jo høyere jo bedre, Base = Ansatte Brukerne av UA.no er godt fornøyde med layout, men det er mye å hente på oppdateringshastighet. For å oppnå lojalitet er det viktig å ha en optimal oppdateringshastighet.

13 LESERUNDERSØKELSE 2012 UNIVERSITETSAVISA – HOLDNINGER TIL ULIKE ELEMENTER – skalagj.snitt 0-100 Stoffet framstilles på en troverdig måte Universitetsavisa er i ferd med å kvitte seg med et evt. rykte om at nettavisen ikke er fri og uavhengig i forhold til ledelsen på NTNU.

14 LESERUNDERSØKELSE 2012 UNIVERSITETSAVISA – HOLDNINGER TIL ULIKE ELEMENTER – skalagj.snitt 0-100 Er hovedsaklig et talerør for sentralledelsen på NTNU Det er en betydelig forbedring på dette punktet i denne tidsperioden.


Laste ned ppt "LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA. LESERUNDERSØKELSE UNIVERSITETSAVISA Målgruppe:Ansatte og studenter Antall intervju: 400 ansatte og 100 studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google