Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup Tilbakegang for lørdags- og søndagsutgavene Rapportering fra 08/1 2007 Forbruker & Media.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup Tilbakegang for lørdags- og søndagsutgavene Rapportering fra 08/1 2007 Forbruker & Media."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup http:www.tns-gallup.no/medier Tilbakegang for lørdags- og søndagsutgavene Rapportering fra 08/1 2007 Forbruker & Media

2 2 Forbruker & Media  Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, tekst-TV, Internett, mobilt medieinnhold, magasiner, fagblader og direkte reklame.  F&M gir mulighet til å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Den er dermed det viktigste arbeidsredskapet for annonsekonsulenter, reklamebyrå, mediebyrå, annonsører og medier når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer.  Totalt er 30.256 personer 12 år eller eldre blitt intervjuet per telefon (CATI) i perioden 03.01.07 til 16.12.07 (2007, 08/1).  Tallene for denne rapporteringen (2007, 08/1) er sammenlignet med forrige perioden 02.01.06 til 17.12.06 (2006, 07/1).  1% av befolkningen svarer til 39.630 personer 12 år eller eldre.  Alle lesertallene gjelder for alle avisenes utgaver. Tallene for f.eks. VG, Dagbladet og Aftenposten, som utgis syv dager i uka, er altså mandag-søndag. www.tns-gallup.no/medier

3 3 Færre leste aviser og avismagasiner i helga  82% leser minst en avis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag) som er en tilbakegang på ni prosentpoeng fra toppåret 1997 da det var 91% som leste minst en avis. 86% leser aviser på hverdager. Vi leser i snitt ca to aviser daglig.  Av de 187 avistitlene og bilagene som ble rapportert, har 32 titler fått flere lesere og 89 færre. Samlet sett er det en tilbakegang fra 2006 til 2007, og trenden fra høstens rapportering (07/2) fortsetter.  Samlet sett går de største dagsavisene tilbake fra 2006 (07/1) til 2007 (08/1). VG og Dagbladet taper flest lesere.  Nisjeavisene har en stabil utvikling. Morgenbladet fortsetter å øke relativt sett mye (16%).  De 125 lokal- og regionavisene, som har under 90.000 lesere, har samlet sett en svært stabil utvikling.  De målte lørdagsutgavene går samlet tilbake med 5,1% og søndagsutgavene går tilbake med 5,5%. De målte helgemagasinene går tilbake med 6,8%. Samlet sett er det en tilbakegang i antall leste aviser og avismagasiner i helga. Kilde: Forbruker & Media. Nisjeavisene: Nationen, Fiskaren, Fiskeribladet, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Finansavisen, Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land.

4 4 Medieutviklingen 1960 - 2007 Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2007. http://www.tns-gallup.no/medierhttp://www.tns-gallup.no/medier Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998).

5 Antall leste aviser: Vi leser to aviser hver dag  I snitt leser vi 1,8 aviser på en gjennomsnittlig dag.  Menn (1,9), de i aldersgruppen 40-59 år (2,1) og de med mer enn 4 års utdanning på universitets- eller høyskolenivå leser flest aviser (2,3). Kilde: Forbruker & Media.

6 Tilbakegang for de største avisene Kilde: Forbruker & Media.  Samlet sett er det en tilbakegang for de største dagsavisene fra 2006 (07/1) til 2007 (08/1).  13 aviser går tilbake, mens 4 aviser går fram.  VG og Dagbladet taper flest lesere i antall, mens Bergens Tidende øker mest.  Dagbladet og Vårt Land taper relativt sett flest lesere, mens Bergens Tidende og Bergensavisen øker mest.  Oversikten gjelder dagsaviser som kommer ut minst fem ganger i uka og som har over 90.000 lesere.  Alle lesertallene gjelder for alle avisenes utgaver. Tallene for VG, Dagbladet og Aftenposten, som utgis syv dager i uka, er altså mandag-søndag. Antall i tusen

7 7 VG og Dagbladet taper flest lesere Kilde: Forbruker & Media. Endringer i antall lesere 2006 – 2007 for de 17 største avisene. Utregningene er gjort med bakgrunn i de absolutte tallene, altså inkl. desimaler. Mange av endringene ligger innenfor feilmarginene.

8 8 Dagbladet og Vårt Land taper relativt sett mest Kilde: Forbruker & Media. Relative endringer i prosent 2006 – 2007 for de 17 største avisene. Utregningene er gjort med bakgrunn i de absolutte tallene, altså inkl. desimaler. Mange av endringene ligger innenfor feilmarginene.

9 9 VG og Dagbladet går tilbake Kilde: Forbruker & Media. Antall i tusen

10 10 Tilbakegang for lørdagsutgavene Kilde: Forbruker & Media. Antall tusen lesere 1990/1991 – 2007. Lørdager. Dagens Næringsliv Antall i tusen Finansavisen

11 11 Kilde: Forbruker & Media. Antall tusen lesere for de seks største avisene 1990/1991 – 2007. Søndager. Antall i tusen Tilbakegang for søndagsutgavene

12 12 Forholdet mellom opplag og faktisk lesing  Forholdet mellom opplag (trykte og godkjente eksemplar) og faktisk lesing (målt gjennom spørreundersøkelser) har vært diskutert så lenge man har foretatt leserundersøkelser. Man har ennå ikke kommet fram til en generell forklaringsmodell. Den anerkjente internasjonale medieforskeren Michael Brown mener det ikke finnes noen direkte og absolutt sammenheng mellom opplag og lesing. Generelt:  Nr.2 aviser har nesten alltid relativt sett høyere antall lesere per eksemplar enn nr.1 aviser. Mange leser nr.2 avisen gratis på jobb eller hos naboen.  Abonnementaviser har færre lesere per eksemplar enn løssalgsaviser og jobbrelaterte aviser som DN og Finansavisen.  Gratis flydistribusjon, fulldistribusjon i enkelte kommuner og på enkelt dager vil medføre at forholdet mellom lesing og opplag ikke alltid er konstant.  Gratisaviser har desidert færrest lesere per eksemplar, da de som mottar en avis gratis ikke vil lese avisen like ofte og grundig som de som betaler for den selv.  Relativt sett er ofte opplagsendringene større enn endringene i lesertallene. F.eks. kan mange av de som slutter å abonnere/kjøpe avisen likevel lese den ved å låne avisen. Dvs. at det på kort sikt kan være et etterslep i antall lesere per eksemplar ved endringer.  Aviser som jobber med å holde opplaget oppe gjennomfører ofte markedstiltak som gir flere lesere, men ikke nødvendigvis tellende opplag.  Endring av format og antall legg i en avis kan øke tilgjengeligheten og muligheten for at flere kan lese samme eksemplar.

13 13 Feilmarginer Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 20% med 30.000 intervju, ligge mellom 19,6% og 20,4%. Feilmarginen er her altså +/- 0,4%, som tilsvarer +/- 15.000 personer (1% av befolkningen svarer til 39.630 personer). Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i 30.000 under "antall intervju" og i et prosentresultat på 20%. Siden Aftenposten Morgen er intervjuet i hele landet med ca. 30.000 intervju og Aftenposten har en dekning på 18,2% (eller 723.000 lesere), har man en feilmargin på +/- 15.000 lesere. Lokalaviser, som har betydelig lavere antall intervju – ofte rundt 1.000, har relativt sett langt høyere feilmarginer. Antall intervju 1/99%3/97%5/95%10/90% 20/80% 30/70% 40/60% 50/50 % 1002,03,34,35,97,9 9,0 9,6 9,8 2001,22,43,04,25,56,46,8 6,9 4001,01,72,23,03,94,54,8 4,9 8000,61,21,52,12,83,23,4 3,5 10000,61,11,41,92,52,83,0 3,1 12000,61,01,21,72,32,62,8 2,9 25000,40,60,91,21,61,81,9 2,0 30000,40,60,81,11,51,71,8 1,8 100000,20,30,40,60,80,91,0 1,0 300000,10,10,20,40,40,50,5 0,5

14 14 Mediehus

15 Daglig dekning for redaksjonelle nettsteder: Alle øker og veksten er samlet på 16% Kilde: Forbruker & Media. Antall i tusen

16 16 Papir og nett: VG  VG samler totalt (trykt og/eller Internett) 2.015.000 personer i løpet av en dag.  I 2007 leste 1.191.000 VGs trykte utgave, mens 1.316.000 brukte VG Nett. Daglig antall tusen lesere Kilde: Forbruker & Media.

17 17  Dagbladet samler totalt (trykt og/eller Internett) 1.298.000 personer i løpet av en dag.  I 2007 leste 657.000 Dagbladets trykte utgave, mens 878.000 brukte Dagbladet.no på nettet. Papir og nett: Dagbladet Daglig antall tusen lesere Kilde: Forbruker & Media.

18 18  Aftenposten samler totalt (trykt og/eller Internett) 998.000 personer i løpet av en dag.  I 2007 leste 723.000 Aftenposten morgens trykte utgave, mens 441.000 brukte Aftenposten.no på nettet. Papir og nett: Aftenposten Morgen Daglig antall tusen lesere Kilde: Forbruker & Media.

19 19 Daglig dekning for VG  VG samler 50,9% av befolkningen daglig.  30,1% leser papirutgaven, 33,2% nettutgaven og 1,4% bruker VG Mobil. Prosent Kilde: Forbruker & Media. 08/1 2007. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

20 20 Daglig dekning for Dagbladet  Dagbladet samler 32,9% av befolkningen daglig.  16,6% leser papirutgaven, 22,2% nettutgaven og 0,7% bruker Dagbladet Mobil. Prosent Kilde: Forbruker & Media. 08/1 2007. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

21 21 Daglig dekning for Aftenposten Mrg  Aftenposten samler totalt 27% av befolkningen daglig.  18,2% leser papirutgaven Aftenposten Morgen, 9,8% Aften, 10,1% nettutgaven og 0,4% bruker Aftenposten Mobil. Prosent Kilde: Forbruker & Media. 08/1 2007. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

22 22 Samlet daglig dekning for nasjonale mediehus  NRK samler 78% av befolkningen daglig.  NRK: NRK1, NRK2, Tekst-TV, P1, P2, P3, andre stasjoner, NRK.no, NRK Mobil  TV 2 gruppen samler 68%.  TV 2: TV2, TV2 Zebra, TV2 Tekst-TV, TV2/ Nettavisen/Spraydata /Side2, Kanal 24, TV2 Mobil  VG samler 51%.  VG: Papir, VG Nett og VG mobil.  Dagbladet samler 33%.  Dagbladet: Papir, Dagbladet.no og Dagbladet mobil.  Aftenposten samler 27%.  Aftenposten: Aftenposten Morgen, Aftenposten Aften, Aftenposten.no og Aftenposten Mobil. Kilde: Forbruker & Media. 08/1 2007. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier Prosent


Laste ned ppt "1 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup Tilbakegang for lørdags- og søndagsutgavene Rapportering fra 08/1 2007 Forbruker & Media."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google