Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008 © TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier Katja Møglestue.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008 © TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier Katja Møglestue."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008 © TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier Katja Møglestue

2 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 2 Innholdsfortegnelse Innhold: Sammendragside 3 Innledningside 4 Metodebeskrivelseside 5 Bruk av Internett generelt 1996-2008 side 8 Historisk utvikling ukentlig lesere 1996-2008side 9 Historisk utvikling daglig lesere 1996-2008side16 Demografi side23 Feilmarginerside26 Publiseringside27

3 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 3 Sammendrag Tilgangen til Internett økte med 1-proentpoeng fra 3. til 4. kvartal (89%). Den daglige bruken av Internett gikk frem med hele 5%-poeng fra 3. til 4. kvartal. I 4. kvartal 2008 brukte 72% dvs ca 2.873.000 personer Internett daglig (se side 8). Daglige Internett brukere skiller seg fra resten av befolkningen. Det er flere menn enn kvinner, flere unge enn eldre, flere med høy utdanning og høy inntekt som bruker nettet daglig kontra generelt i befolkningen 12 år + (se side 23). Standard demografiske kjennetegn viser at nettstedene har et attraktivt og resurssterkt publikum som er av interesse for annonsørene. I 4. kvartal 2008 (uke 40-50) var VG Nett størst med 1.485.000 daglige personer som besøkte nettstedet etterfulgt av Dagbladet.no med 970.000 daglige personer (se grafikk side 16). NRK (NRK.no/yr.no) er tredje størst med 880.000 daglige personer. I 2008 var VG Nett størst med 1.416.000 daglige personer som besøkte nettstedet etterfulgt av Dagbladet.no med 954.000 daglige personer (se grafikk side 16). Nettstedene har attraktive målgrupper (se side 23-25). NA24 og E24 har flest mannlige brukere mens MSN.no har en lett overvekt av kvinner. Nettby og MSN.no har flest unge brukere mens Vårt Land og Dagsavisen har flest eldre brukere i aldersgruppen 50 år +. Vårt Land har flest brukere i aldersgruppen 60+. Vårt Land og DN.no har flest brukere med høy utdanning. NA24 har flest brukere med høy inntekt (600 +).

4 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 4 Innledning TNS Gallup vil hvert kvartal rapportere og distribuere tall for de nettstedene/nettavisene som har inngått kontrakt om måling i Forbruker&Media. TNS Gallup vil lage ulike analyser fra F&M som beskriver HVEM brukerne er mht demografiske kjennetegn (alder, kjønn, utdanning, husstandsinntekt) holdninger, meninger, gjøremål og ikke minst forbruker atferd. Videre vil vi lage ulike multi-medie analyser for å studere bruk av nettsteder i lys av bruk av andre medier. Rapporten inneholder ukentlig og daglig lesere for nettstedene/nettavisene som måles i F&M samt multimedieanalyse av avis og nett. Dataene er samlet inn via Forbruker & Media, som er den eneste fullverdige multi- medieundersøkelsen i Norge. Rundt 30.000 intervju gjennomføres hvert år, med ca. 623 intervju hver uke. Målgruppen er personer 12 år eller eldre. Tallene på side 8 - 25 er hentet fra Gallup Pulsar Media 08/11. Det er gjennomført 7.267 intervju 4. kvartal 2008 (uke 40 - 50). Rapporten inneholder også data for hele 2008 (uke 1 - 50). Rapporteringen er både skriftlig, via www.tns-gallup.no/medier, Gallup Pulsar Media og Gallup PC Forbruker & Media.

5 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 5 Metodebeskrivelse: Hva måler F&M? F&M Internett Rapporten inneholder ukentlig og daglig dekning for nettsteder som blir opplest i telefondelen av Forbruker & Media. Hvert enkelt nettsted fremstår som opplest tittel, og respondentene besvarer i denne sammenheng hvorvidt de har besøkt nevnte nettsted i går eller siste uke. F&M Internett er en dekningsundersøkelse ikke en oppslagsmåling F&M Internett er en dekningsundersøkelse som sier noe om antallet unike personer som har besøkt nevnte nettsted minst en gang i løpet av perioden. Den sier derimot ikke noe om hvor mange ganger de samme personene har vært innom nettstedene, ei heller hvor lang tid de har benyttet. I korthet betyr dette at F&M Internett er en ren dekningsundersøkelse, og ikke en oppslagsmåling - og må heller ikke forveksles med dette. Eks: Dersom F&M Internett viser at 40.000 personer oppgir å ha vært innom et nettsted i løpet av den siste uken betyr dette at disse 40.000 har vært innom minst èn gang. For to nettsteder med 40.000 besøkende hver kan derimot antallet sider lastet ned fra server være helt forskjellig - avhengig av brukerstrukturen for de enkelte nettsteder.

6 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 6 Forholdet mellom browsermålingene i TNS Metrix (som måler unike oppkoblede nettlesere) og spørreundersøkelsen F&M er komplisert, og det er ikke nødvendigvis alltid sammenheng mellom disse målingene. Dessuten har browsermålinger fått store utfordringer i forhold til cookie-deletion, spesielt det siste året og feilkilden blir større jo lengre måleperioden blir. TNS Gallup har sett på utviklingen for F&M og Metrix siden 2005. Begge målingene viser vekst for de målte nettstedene. Metrix har en sterkere vekst, og noe av dette skyldes cookie-deletion (se punkt 3). Tre forklaringer på avvik: 1. Metrix måler unike nettlesere, mens F&M måler unike personer. Dette er og vil alltid være vidt forskjellige måleenheter som alltid vil gi ulike størrelser og utviklingstrekk. Gjennomsnittlig antall daglige unike brukere (UV) i TNS Metrix er lavere enn antall målte unike personer i F&M. Dette kan skyldes at det er flere unike personer som benytter samme pc til å få tilgang på et nettsted, og blir dermed målt som en UV i TNS Metrix. F&M gir et rimelig godt estimat på hvor mange personer som besøker et nettsted på samme måte som vi har tiltro til beregning av lesertallene for papiravisene. I forhold til medieplanlegging og mediehus analyser har vi anbefalt over MBLs gruppe for nettmålinger at Topplisten harmoniseres med F&M, og at man rapporterer den på daglig dekningsnivå. 2. Feilmarginer Selv om F&M inneholder 30.000 årlige intervju så har man i F&M som i alle spørreundersøkelser feilmarginer. Det blir intervjuet 7.500 hvert kvartal på landsbasis men betydelig lavere på regionalt plan. Man bør derfor være svært forsiktige med å tolke kvartalsvise "endringer". 3. Cookie-deletion I løpet av en viss periode vil det forekomme at brukere sletter informasjonskapselen som vi bruker til å måle med, og jo lengre tid det er snakk om jo større sjanse er det for at den blir slettet og man må opprette en ny - og dermed blir samme nettleser målt flere ganger. TNS Gallup har flere ganger redegjort for dette overfor vår kontraktspartner MBL og foreslått prosedyrer for å bedre denne feilkilden. Videre har TNS Gallup foreslått å gå over til å rapportere Topplisten daglig og harmonisere den med F&M, og da vil man redusere denne feilkilden ytterligere. Cookie-deletion forekommer blant annet pga: a) Antivirus programmer kan automatisk slette informasjonskapsler. b) Nye nettlesere som Firefox, Explorer 7 etc. kan settes opp til å fjerne informasjonskapsler når nettleseren avsluttes. Metodebeskrivelse: Forholdet mellom TNS Metrix og F&M

7 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 7 Browsermålingen TNS Metrix og spørreundersøkelsen F&M måler ikke nødvendigvis det samme nettstedet: Feks spør F&M om brukeren har vært på SOL.NO, mens i TNS Metrix måles både sol.no og start.no som samme nettsted (fra juni 08). Et annet eksempel er MSN. I F&M spørres det om brukeren har vært på MSN.no mens i TNS Metrix måles blant annet nettstedene no.msn.com, search.live.com, msno.starlounge.com og www.gowindowslive.com som en del av Topplisteføringen til MSN. www.gowindowslive.com Forskjeller mellom Ident og F&M: F&M er en landsrepresentativ undersøkelse via CATI, mens Ident er en CAWI undersøkelse. Ident vil derfor gi høyere dekning enn F&M, men analyser viser at strukturen mht alder, kjønn, utdanning og inntekt stemmer godt overens med hverandre. Metodebeskrivelse: Forholdet mellom TNS Metrix og F&M

8 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 8 Bruk av Internett 1996 - 2008 % Kilde: Forbruker & Media

9 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 9 Antall personer i tusen 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer Ukentlig antall personer i tusen 1996 – 2008 (1/7) Kilde: Forbruker & Media * kun VG Nett ** NRK.no/yr.no. Fom Q2/08 inkl. NRK også yr.no *** Nettavisen/Side2/biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN også biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN ikke NA24

10 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 10 Antall personer i tusen 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer Ukentlig antall personer i tusen 1996 – 2008 (2/7) Kilde: Forbruker & Media

11 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 11 Antall personer i tusen Ukentlig antall personer i tusen 1996 – 2008 (3/7) Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer

12 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 12 Antall personer i tusen Ukentlig antall personer i tusen 2004 – 2008 (4/7) Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer NB! Vær oppmerksom på små baser

13 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 13 Antall personer i tusen Ukentlig antall personer i tusen 2005 – 2008 (5/7) Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer NB! Vær oppmerksom på små baser

14 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 14 Antall personer i tusen Ukentlig antall personer i tusen 2005 – 2008 (6/7) Samkjøringer Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer

15 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 15 Antall personer i tusen Ukentlig antall personer i tusen 2005 - 2008 (7/7) Andre nettsteder Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer * Nettby inkl. ikke VG Nett

16 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 16 Daglig antall personer i tusen 1996 – 2008 (1/7) Antall personer i tusen Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer * VG Nett inkl. ikke Nettby ** NRK.no/yr.no. Fom Q2/08 inkl. NRK også yr.no *** Nettavisen/Side2/biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN også biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN ikke NA24

17 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 17 Daglig antall personer i tusen 1996 – 2008 (2/7) Antall personer i tusen Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer

18 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 18 Daglig antall personer i tusen 1996 – 2008 (3/7) Antall personer i tusen Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer

19 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 19 Daglig antall personer i tusen 2004 – 2008 (4/7) Antall personer i tusen Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer NB! Vær oppmerksom på små baser

20 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 20 Antall personer i tusen Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer NB! Vær oppmerksom på små baser Daglig antall personer i tusen 2005 – 2008 (5/7)

21 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 21 Antall personer i tusen Daglig antall personer i tusen 2005 – 2008 (6/7) Samkjøringer Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer

22 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 22 Antall personer i tusen Daglig antall personer i tusen 2005 - 2008 (7/7) Andre nettsteder Kilde: Forbruker & Media 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer * Nettby inkl. ikke VG Nett

23 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 23 Hvem besøker nettstedene? (1/3) Strukturprosent blant ukentlige lesere 4.kvartal 2008 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. NB! Vær oppmerksom på små baser for de minste nettavisene Kilde: Forbruker & Media * NRK inkl. yr.no (NRK.no/yr.no) **Nettavisen/Side2/yeye/biip

24 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 24 Hvem besøker nettstedene? (2/3) Strukturprosent blant ukentlige lesere 4.kvartal 2008 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. Kilde: Forbruker & Media NB! Vær oppmerksom på små baser for de minste nettavisene * Nettby ikke VG Nett

25 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 25 Hvem besøker nettstedene? (3/3) Strukturprosent blant ukentlige lesere uke 1– 50/08 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. Kilde: Forbruker & Media NB! Vær oppmerksom på små baser for de minste nettavisene *Uke 1 – 50/2008

26 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 26 Feilmarginer Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 10% med 10.000 observasjoner (intervju), ligge mellom 9,4% - 10,6%. Feilmarginen er her altså +/- 0,6%, som tilsvarer +/- 23.0000 personer. Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i 10.000 under "antall intervju" og i et prosentresultat på 10%. Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 40.183 personer Antall intervju 1/99%3/97% 5/95% 10/90 % 20/80 % 30/70 % 40/60 % 50/50 % 1002,03,34,35,97,9 9,0 9,6 9,8 2001,22,43,04,25,56,46,8 6,9 4001,01,72,23,03,94,54,8 4,9 8000,61,21,52,12,83,23,4 3,5 10000,61,11,41,92,52,83,0 3,1 12000,61,01,21,72,32,62,8 2,9 25000,40,60,91,21,61,81,9 2,0 30000,40,60,81,11,51,71,8 1,8 100000,20,30,40,60,80,91,0 1,0 300000,10,10,20,40,40,50,5 0,5

27 Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene?” 4.Q 2008 27 Publisering Ved publisering av resultater fra undersøkelser gjennomført av TNS Gallup, skal navn på oppdragsgiver og institutt alltid oppgis. For øvrig gjelder artikkel 29 i Norsk Markedsanalyse Forenings Etiske Regler som retningslinjer for offentliggjøring av resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, forbeholder TNS Gallup seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse for å gi en korrekt og nøytral framstilling.


Laste ned ppt "Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008 © TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier Katja Møglestue."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google