Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune P rosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune P rosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune P rosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder Kristiansund kommune Hans A Johansen IT-ingeniør Kristiansund kommune

2 Vi er midt inne i en anbudsprosess og ber om forståelse for om vi ikke kan besvare eller kommentere alle spørsmål på grunn av konkurransereglene Presiseringer/forbehold:

3 Vurderinger av teknisk infrastruktur og de valg som er gjort i anbudet v/Hans Arvid Johansen De faglige vurderinger som ligger til grunn for de valg som er gjort i anbudsgrunnlaget v/Atle Betten Presentasjonen

4 Revidert nasjonalbudsjett gir føringer og ønske om utvikling av velferdsteknologi: Regjeringen foreslår å bruke 100 millioner i 2013 til blant annet velferdsteknologi… Utvikling og innføring av velferdsteknologi og innovasjon: 55 millioner Målet: Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestene i 2020. Statistisk sentralbyrå anslår at eldre over 67 år vil øke fra 630 000 i dag til 1,4 millioner i 2050. Avvente teknologisk utvikling eller ta ansvar nå? Hva betyr velferdsteknologiutfordringen for en kommune? Hva trenger framtidens eldre? Velferdsteknologi

5 Noen stikkord: eHelse: «…hjelpemidler som blir stadig bedre og enklere takket være IKT- utviklingen…» …men… «Omsorgsteknologi med IKT er nytt…» Fokus på velferdsteknologi (investering, utvikling og forskning) Bruk av mobile enheter (nettbrett og mobiltelefoner) EIR prosjektet (symptombeskrivelse, beslutningsstøtte) Elektroniske journaler Omsorgssystemer Nøkkelfrie låssystemer Vil rett bruk av IKT frigjøre ressurser (varme hender, tid, muligheter, omsorg?) Fokus: Bruker eller teknologi? Hvem omfattes av velferdsteknologi Innføring av velferdsteknologi ift. organisasjon, teknologi og bruker Velferdsteknologi

6 Generasjon #1 Generasjon #2 Generasjon #3 Generasjon #4 Trygghetsalarm Fallalarm Komfyrvakt Døralarm GPS / geofence Biometriske sensorer: Blodtrykk Blodsukker… ? Velferdsteknologi - standarder Eldrebølge Endring i infrastruktur Lovgiving – struktur - finansiering

7 Blir vi «bedøvd» av tekniske muligheter og løsninger? Analog telefoni → GSM → IP Utfordringer med analog telefoni Legges systematisk ned fra 2013 – 2017 Utfordringer med GSM Tilgjengelighet - redundans Stabilitet – robusthet Geografi (ref. stormen Dagmar…) Utfordringer med IP Stabilitet Strømbrudd Angrep på IT-infrastruktur…f.eks. DoS Hvilke infrastruktur bygger vi vår velferdsteknologi (og omsorgsløsning) på? Hva er akseptabel risiko? (Sett i fra et statlig, kommunalt eller sluttbruker perspektiv) «Trappetrinns høyde» i forhold til teknologi, demografi, organisasjon og sluttbrukere? Neste generasjon krever økt kompetanse hos mottakerpersonell, IT avdeling m.m. Integrasjoner med fagsystem (EPJ, meldingsutveksling, nøkkelfrie låssystem m.m.) Velferdsteknologi

8  Det er ikke tvil om at vi opplever et paradigmeskifte i utstyr og teknologi som kan brukes og understøtte helse- og PLO-tjenestene i kommunene  Utviklingen går fort og nytt utstyr og konsept lanseres nesten «daglig»  Nye aktører «dukker opp» som har «boksen» som fikser alt.. Paradigmeskifte

9  1. Generasjon TA-system  smykke, røykvarsler  2. Generasjon TA-system  Fallalarm  Dørsensor  3. Generasjon TA-system  Biometriske sensorer (Blodsukker, vekt, blodtrykk mv) Fra 1. gen til 2. og 3 gen

10 Overgangen fra 1. til 2. og 3. krever et annet responsapparat av type «blålys»

11 Forventninger, krav og rammebetingelser

12

13

14

15

16

17 Dilemma?

18 Hvilket teknologitog skal man «hive» seg på?

19 Annebeth Askevold Seniorrådgiver Avdeling Standardisering - Helsedirektoratet

20  Demografi  Multi/-kronisk syke under 65 år  Samhandlingsreform  Helsenett  Multidose  Mobil omsorg  Digitale låser /Phoniro  «Modenhet» i de fagmiljøer som skal ta i bruk dette utstyret Kommunalt «bakteppe» for vårt valg..

21  «Arena for utvikling»  Forankre i det kjente (1. gen), og  legge forutsetninger og føringer for i de nye fasene (2. og 3. gen)  Bygge kompetanse på bruk og implementering av 2. og 3. gen  Inn med nye funksjoner og responsapparat (blålys)  Bygge organisasjon og endring av arbeidsprosesser innen hjemmetjenestene  Vurdere videre utvikling, innhold og kompetanse på vår mottakssentral.  Tjenestesamarbeid med andre IKT-Orkide kommuner? Valgte strategier:


Laste ned ppt "Gjennomgang av anbudsprosess for innkjøp av ny mottakssentral for trygghetsalarm i Kristiansund kommune P rosess og vurderinger Atle Betten, Rådgiver/Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google