Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Orienteringssaker Av Annebeth Askevold, KITH Brukerforum, 8. mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Orienteringssaker Av Annebeth Askevold, KITH Brukerforum, 8. mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Orienteringssaker Av Annebeth Askevold, KITH Brukerforum, 8. mai 2006

2 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Fagsystem ( EPJ, PAS, Lab, PACS/RIS,..) Applika- sjons- kvittering PKI- katalog Adresse- Katalog (HER) Test og godkjenning Ny portalside Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren Samhandling- sarkitektur Bruk av XML Datatyper Sende vedlegg FAQ Råd og tips Ordforklaringer Andre dokumenter Helsevirksomhet Kommune Kodeverk Begrep mm Meldingshjelp www.meldingshjelp@kith.no Status- oversikter Helseregistre, apotek, RTV, med mer ebXML (Innpakning, adressering, transportkvittering, Kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) Hodemelding Innholdsstandard (melding) Ev. personlig signatur Internett Norsk helsenett Postkasse

3 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold KITHs arbeidsmåte Utarbeider nye standarder på grunnlag av brukernes behov Utprøving av standarder gjøre i tett samarbeid med leverandørene og brukermiljø For å få best mulig effekt av standardene bør de baseres på gjenbruk Det er en tett kopling mellom de store nasjonale aktivitetene som KITH har programansvar for, bla test- og godkjenningsordningen Det må vurderes om internasjonale standarder kan legges til grunn for det arbeidet som skal gjøres

4 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Viktige forutsetninger Viktige forutsetninger ved meldingsutveksling Forståelse av organisasjon og prosess Hvordan skal informasjonen brukes og av hvem Informasjonsflyt Ivareta funksjonelle krav Forståelse av teknologi

5 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold REUMS Referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder utarbeidet i 2000 for å synliggjøre prosessen med meldingsutveklsling og å bidra til en mer systematisk gjennomføring av arbeidet med utvikling og utbredelse av meldingsstandarder i det norske helsevesenet. også ment å bidra til en felles forståelse av, og dermed også økt langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet med meldingsutvikling og utbredelse. Har delvis blitt fulgt – men tidsestimatene har ikke vært gjennomførbare Delvis på grunn av manglende kontinuitet i piloteringsarbiedet Hvorfor revisjon? Innarbeide erfaringer Inkluder test- og godkjenningsordningen En viktig del av metodikken - synliggjøring

6 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Faser i meldingsutvikling og utbredelse Etablering av prøvestandarder, i form av utviklingsprosjekter. Enhetstesting av implementasjonen i regi av Test- og godkjenningsordningen Pilottesting av prøvestandarder, i form av pilotprosjekter. Fastsettelse av standarder, gjennom høringer i impliserte bruker- og leverandørmiljøer. Enhetstesting av nye aktører i regi av Test- og godkjenningsordningen Utbredelse av standarder, i form av storskala implementering og innføring av standarder.

7 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Hvordan sikre at REUMS følges? Teoretisk modell Mange aktører med ulik finansiering vanskeliggjør praktisk gjennomføring i henhold til modellen Faste datoer for nye statusendring i meldingsbatteriet? To ganger per år, for eksempel 1. mai og 1. november? Eller kun en gang per år? Vedlikeholde oversikt over alle implementeringsposjekt? Vil kreve frivillig innrapportering Viktige premissgivere og samarbeidspartnere HOD, SHdir, NIKT, SSP, KS, RHF ELIN-prosjektene, Fyrtårnsprosjekt Leverandører NST, NSEP Hvordan sikre samarbeid på riktig nivå?

8 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Hvor trykker skoen? Noen tilbakemeldinger fra sektoren Samtidighet Alle må kunne motta nye meldinger når sending starter Manglende løsninger fra EPJ-leverandører Ikke alle leverandører benytter Test- og godkjenningsordningen Spesielt manglende bruk fra HF-leverandører, etterlyst av HF Utfordring å få med legekontor Generelt tungt å komme i gang med nye meldinger Kostnader ved legekontor (diskusjon om hvem som skal ta kostnaden) Manglende datakunnskap ved legekontor – utfordring å få legekontor ”opp å stå” Manglende rutiner i forhold til mottak av applikasjonskvittering Bruk av ”epikrise” til andre formål skaper problemer hos mottaker (legekontor) Sender kun papir selv om elektronisk løsning finnes Alle mottagere bør være tilkoblet helsenett Nasjonalt HER bør være på plass og tatt i bruk

9 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Noen viktige punkter som må være på plass Viktig at både avsender og mottager er klar samtidig Sikre fremdrift og gode løsninger hos EPJ- leverandørene Viktig med tett oppfølging og motivering hos legekontor ved oppstart av sending av henvisning og rekvisisjon Viktig med fokus på nasjon innføring av ebXML og applikasjonskvittering for å sikre en samordnet nasjonal samhandlingsarkitektur

10 Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Visjoner Forslag til nasjonale føringer/mål? Alle sykehus må kunne motta applikasjonskvittering innen 1.9.2006 Alle sykehus bør ha iverksatt tiltak for å nyttegjøre seg mottak av applikasjonskvittering og ha etablert rutiner som sikrer bortfall av parallell papirsending i løpet av 2006 Alle sykehus må kunne sende applikasjonskvittering for mottatte meldinger i løpet av 2006 Alle bør ha tatt i bruk ebXML og virksomhetssertifikat i løpet av 2006 Fastesette en dato for utfasing av EDIFACT-meldinger


Laste ned ppt "Brukerforum vår 2006 Annebeth Askevold Orienteringssaker Av Annebeth Askevold, KITH Brukerforum, 8. mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google