Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon og status i 3 utvalgte prosjekter Narvik kommune 22. mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon og status i 3 utvalgte prosjekter Narvik kommune 22. mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon og status i 3 utvalgte prosjekter Narvik kommune 22. mai 2015

2 3 utvalgte prosjekter Administrasjonen gjennomfører 3 prosjekter på oppdrag av bystyret Arbeidet omfatter skolestruktur, kommunal barnehagestruktur og organisering og dimensjonering av kommunens administrative apparat Prosjektene har samme overordnede prosessforløp

3 UtredningsfasenBeslutningsfasen Implementerings- fasen Vårt mål er å utrede problemstillingene på en god måte å skape forutsigbarhet og trygghet for prosessens forløp Vi er nå i utredningsfasen og vil arbeide i denne fasen fram til sommeren/høsten 2015

4 Utredning av skolestruktur og barnehagestruktur er basert på samme arbeidsopplegg Skolestruktur / kommunal barnehagestruktur Anslå behovsutvikling for tjenestene Identifisere hovedalternativene Anslå økonomiske effekter for hvert av hovedalternativene basert på livssyklustilnærming (investeringer og drift ses i sammenheng over flere år) Vurdere hovedalternativene i forhold til både et samfunnsperspektiv og et pedagogisk perspektiv

5 Arbeidsopplegg for utredning av administrasjonsprosjektet Administrasjonsprosjektet Mål redusere driftskostnadene med 3,5 mill. kroner Beskrive nå-situasjon kommunens administrative apparat Analyser Anbefalte tiltak herunder ledelse, organisering, dimensjonering og bruk av IT

6 Organisering av arbeidet Styringsgruppen ”Skolestruktur- prosjektet” Torbjørn Bjørklund ”Barnehagestruktur- prosjektet” Torbjørn Bjørklund ”Administrasjons- prosjektet” Torbjørn Bjørklund Informasjon Iris Bartholsen Wenche Folberg - rådmann Lars Norman Andersen - kommunalsjef Randi Randal - kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa - kommunalsjef Sølvi Anita Simonsen – enhetsleder Økonomi Karen Strandenes – hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Knut Nilsen – hovedtillitsvalgt Fagforbundet Torbjørn Bjørklund – prosjektleder Børre Libeck– Hovedtillitsvalgt fagforbundet Karen Strandenes – Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Iris Bartholsen – enhetsleder Samfunnskontakt og service Sølvi Anita Simonsen – enhetsleder Økonomi Aud-Peggy Nordmo – enhetsleder HR Gro Monsen – rådgiver Per Jakobsen – Enhetsleder IT drift og utvikling Veronica Mikkelborg – Enhetsleder Fag og Forvaltning Sanel Gabela – Fag- og forvaltning Torbjørn Bjørklund – prosjektleder Knut Nilsen – hovedtillitsvalgt Fagforbundet Karen Strandenes – hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Turid Leirvik– enhetsleder Bjerkvik skole/ Bjerkvik barnehage Kristin S. Olsen – enhetsleder Barnebo barnehage (leder arbeidsgruppe) Tonje Trældal – enhetsleder Spesialpedagogisk team Ida T. Rystad – rådgiver Fag- og forvaltningsenheten Cato Gustad – økonomirådgiver enhet Økonomi Tommy Eide – enhetsleder Byggforvaltningen Torbjørn Bjørklund – prosjektleder Knut Nilsen – hovedtillitsvalgt Fagforbundet Karen Strandenes – hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Stein Roar Jakobsen – enhetsleder Frydenlund skole Gunnar Gamst – enhetsleder Framnes skole Øyvind Olsen – lærer Marius Kirkerud - økonomirådgiver Petter Falkbu – opplæringsrådgiver/koordinator Tommy Eide enhetsleder Byggforvaltningen Randi Melgaard – enhetsleder Kultur Tor Stiberg – enhetsleder Voksenopplæring (leder arbeidsgruppe)

7 Målgruppe og informasjonstiltak Målgruppe / infotiltakBarnehagestrukturprosjektetSkolestrukturprosjektetAdministrasjonsprosjektet Bystyret Formannskap1. Formannskapsmøte – kort gjennomgang av prosjektet og status i arbeidet (februar) Enhetsledere2. Kort beskrivelse av prosjektet på intranettet (power-point) Fagpersoner2. Kort beskrivelse av prosjektet på intranettet Ansatte2. Kort beskrivelse av prosjektet på intranettet Tillitsvalgte2. Kort beskrivelse av prosjektet på intranettet 3. Deltagelse i prosjekt/arbeidsgruppe 4. Deltagelse i styringsgruppen 2. Kort beskrivelse av prosjektet på intranettet 3. Deltagelse i prosjekt/arbeidsgruppe 4. Deltagelse i styringsgruppen 2. Kort beskrivelse av prosjektet på intranettet 3. Deltagelse i prosjektgruppe arbeidsgruppe 4. Deltagelse i styringsgruppen Hovedverneombud5. Informasjonsmøte – kort gjennomgang av prosjektet (29.april) 5. Informasjonsmøte – kort gjennomgang av prosjektet (29.april) AMURådmannsteamet orienterer om status Fagnettverk (skole, barnehage, HOS og støtte) 6. Nettverksmøte – kort gjennomgang av prosjektet og status i arbeidet


Laste ned ppt "Informasjon og status i 3 utvalgte prosjekter Narvik kommune 22. mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google