Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LIVSLØPSPERSPEKTIV Tigris Barn i rusfamilier Barn som bekymrer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LIVSLØPSPERSPEKTIV Tigris Barn i rusfamilier Barn som bekymrer"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LIVSLØPSPERSPEKTIV Tigris Barn i rusfamilier Barn som bekymrer
Eldre og rus

3 TIGRIS I HORTEN Startet som et 2 års prosjekt i 2006.
Ble en del av drifta i Horten kommune i 2008. Barneverntjenesten, Helsetjenesten for barn og unge, jordmor & Rusforebyggende senter.

4 BARN I RUSFAMILIER 2011 41 ansatte i Horten var på 2 x 2 opplæringsdager. Barnevernet, Helsetjenesten for barn og unge, barnehager, Familiehuset, SFO, skole og Rusforebyggende senter. Ressursgruppa: Representanter fra alle enhetene inkl PPT.

5 FORANKRING Kontraktinngåelse (TIGRIS og barn i rusfamilier) ble gjort sammen med kommunalsjefer , enhetsledere+ ansatte i ressursgruppa. Ansatte med lederfunksjoner i ressursgruppene.

6 … videre om FORANKRING Informasjon på samtlige personalmøter i barnehager, utvalgte skoler, barnevernet, helsetjenesten for barn og unge og Rusforebyggende senter. Informasjon på ledermøte innenfor oppvekst. Lokalbefolkning gjennom media.

7

8 HVA SKJER VIDERE? Kontinuerlig informasjonsarbeid er nødvendig! Prosjekt ”Barn i rusfamilier” er ferdig, men i drift. * Gjennom TIGRIS og halvårlige utvidet møte. * Eldre og rus. * Handlingsveileder.

9 ORGANISERING AV ARBEIDET
Styringsgruppen er den samme som styringsgruppen på Familiehuset/SLT: Kommunalsjef for oppvekst, kommunalsjef kultur og samfunn, NAV-leder, Barnehagesjef, Barn- og familiesjef, Politistasjonssjef og koordinator på Familiehuset – arbeidsgruppen ble her besluttet. Arbeidsgruppen består av: avd.leder RUFS, enhetsleder PPT, rådgiver Barn- og Familietjenesten, enhetsleder Helsetjenesten for barn og unge, rådgiver skoleadministrasjonen, styrer fra barnehage og koordinator Familiehuset.

10 FREMDRIFT OG IMPLEMENTERING
Er presentert i rådmannens ledergruppe. Er sendt ut på høring, mange tilbakemeldinger. Er lagt ut på Horten kommunes hjemmeside. Kontinuerlig implementering.

11 HANDLINGSVEILEDEREN http://www. horten. kommune. no/artikkel. aspx

12 Hensikten er at flere barn skal bli sett og at vi hjelper hverandre til å tørre og se – riktig hjelp til riktig tid! Alle ansatte og innbyggere i Horten kommune skal vite hvem de kan samarbeide med når de er bekymret for et ufødt barn, et barn eller en ungdom. Vi bryr oss i Horten!

13


Laste ned ppt "LIVSLØPSPERSPEKTIV Tigris Barn i rusfamilier Barn som bekymrer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google