Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Trondheim
Konflikthåndtering Utdanningsforbundet Trondheim

2 Konflikthåndtering Hjelp i arbeidet:
Retningslinjer for hvordan konflikter skal håndteres (Trondheim kommune) Konflikthåndtering – en håndbok (Utdanningsforbundet) Konflikthåndtering 3. og 4. februar 2010

3 Konflikthåndtering Definisjon Trondheim kommune: ”..et sosialt forhold mellom to eller tre parter med motstridende interesser, og som fører til en strid mellom partene”. Uenighet? konflikt? Årsaker personlige motsetninger uklare ansvarsforhold dårlig organisering manglende kommunikasjon forskjellig virkelighetsoppfatning Ansvar Forebygging Konflikthåndtering 3. og 4. februar 2010

4 Konflikthåndtering Ulike roller i håndtering av konflikter:
Enhetsleders rolle Verneombudets rolle Personaltjenestens rolle Rådmannens rolle Tillitsvalgtes rolle Hovedtillitsvalgtes rolle Konflikthåndtering 3. og 4. februar 2010

5 Konflikthåndtering I håndteringen av en konfliktsituasjon skal disse momentene ivaretas: Inngripen på et så tidlig stadium som mulig, der de berørte skal tas med i samtaler Kartlegging og analyse av situasjonen og tilbakemelding til de berørte Løsningsperiode og evaluering av løsningen Konflikthåndtering 3. og 4. februar 2010

6 Konflikthåndtering Case Ved en skole hvor arbeidsforholdene innenfor et av teamene er blitt særdeles vanskelig, søker et medlem hjelp hos deg. Uenigheten startet med beskyldninger om at teamleder gir fordeler til to av lærerne, mens de to andre som står for beskyldningene, mener seg forbigått og dårlig behandlet av teamleder. Rektor ved skolen støtter teamleder i saken, og mener at beskyldningene er urettmessige. Dette har pågått så lenge at beskyldningene mellom de to grupperingene i teamet og teamleder karakteriseres som mobbing og trakassering. Ditt dilemma er at alle parter er organisert i Utdanningsforbundet. Hver enkelt lærer mener at Utdanningsforbundet skal representere dem i saken. Hva gjør du? Hvordan kan saken løses? Konflikthåndtering 3. og 4. februar 2010


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google