Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETENT | ÅPEN | PÅLITELIG | SAMFUNNSENGASJERT HELSETJENESTEN FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Likeverdige helsetjenester innen habilitering og rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETENT | ÅPEN | PÅLITELIG | SAMFUNNSENGASJERT HELSETJENESTEN FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Likeverdige helsetjenester innen habilitering og rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETENT | ÅPEN | PÅLITELIG | SAMFUNNSENGASJERT HELSETJENESTEN FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Likeverdige helsetjenester innen habilitering og rehabilitering til pasienter med innvandrerbakgrunn Line Giusti/Rolf Vårdal 24. mai 2016

2 Helsetjenesten for nyankomne innvandrere - HNI Lokalisert på Bergen Helsehus Bemanning: 3 helsesøstre 2 psykologer 2 fysioterapeuter 1,4 leger 1 flyktninghelsekoordinator 1 daglig leder Smittevernoverlegen i Bergen er faglig leder Kontakt; 5556 5880

3 Disse gruppene får tilbud om helsetjenester ved HNI: Asylsøkere Flyktninger Overføringsflyktninger Familiegjenforente Barn av ovennevnte Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige flyktninger Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 Helsetjenesten for nyankomne innvandrere - HNI

4 Fokusområder: Fysisk og psykisk helsekartlegging Avdekke symptomer på angst og depresjon samt posttraumatisk stress Avverge og forebygge kjønnslemlestelse Dokumentere torturskader Vaksiner Smittevernscreening Tuberkulosescreening Empowerment Gi informasjon om andre helsetjenester Være støttespiller som kan gi personen nøkler og koder for å navigere i systemet Helsetjenesten for nyankomne innvandrere - HNI

5 Oppgaver: Fastlege-funksjon for de uten rett på dette Førstegangs helseundersøkelse ved bosetting i Bergen Kommune Kartlegging av fysisk og psykisk helse Hopkins symptom check list - 10 (HSCL-10) og Impact of event scale – 13 (IES-13) Henvise til spesialisthelsetjenesten Helsestasjonstjenester for barn Vaksinasjonsprogram Skolehelsetjeneste ved Nygård skole Helsetjenesten for nyankomne innvandrere - HNI

6

7

8

9 Oppgaver: Fysioterapibehandling Individuell oppfølging Gruppetilbud sammen med psykologene: Selvhjelpsgruppe for traumeutsatte og KID Samtale med psykolog Individuell oppfølging Gruppetilbud sammen med fysioterapeutene: Selvhjelpsgruppe for traumeutsatte og KID Undervisning om ulike temaer innen migrasjonshelse ved introduksjonsprogrammet, sykepleier-, lege- og fysioterapiutdanningen, m.m. Nettverk innen flyktninghelsefeltet, legge til rette for samhandling i ulike fora Koordinere søknader om tilskudd fra IMDI Flyktninger med funksjonshemminger / adferdsvansker Helsetjenesten for nyankomne innvandrere - HNI


Laste ned ppt "KOMPETENT | ÅPEN | PÅLITELIG | SAMFUNNSENGASJERT HELSETJENESTEN FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Likeverdige helsetjenester innen habilitering og rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google