Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempelet er inspirert av: sykehjem-i-oslo-spiser-lite

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempelet er inspirert av: sykehjem-i-oslo-spiser-lite"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Eksempelet er inspirert av: http://forskning.no/helsetjeneste-helseadministrasjon-mat/2013/07/eldre-pa- sykehjem-i-oslo-spiser-lite http://forskning.no/helsetjeneste-helseadministrasjon-mat/2013/07/eldre-pa- sykehjem-i-oslo-spiser-lite https://sykepleien.no/2015/10/her-serveres-middagen-sent-men-godt

3 CASE Ernæring i sykehjem Problemstilling Du jobber på et sykehjem. I det siste har du reflektert over at mange pasienter er underernærte. Du vet at det er en sammenheng mellom lengden på nattfasten (tiden mellom måltidet på kveld og morgen) og status for ernæring. Frokosten er klokken 09.00 om morgenen. De har et mellommåltid klokken 12.00. Middagen på sykehjemmet er klokken 16.00 og kveldsmaten kommer klokken 19.00. Du ønsker å undersøke dette og gjennomføre et forbedringsprosjekt i avdelingen.

4 HVA ER PROBLEMET? Du får gjennomslag til å gjennomføre et forbedringsprosjekt for å forbedre ernæringssituasjonen i en avdeling på sykehjemmet. Diskuter: Hvordan kan vi vite at det er et problem? Hva er det første du vil gjøre? 1 CASE Ernæring i sykehjem

5 ​ RESULTAT AV KARTLEGGING De 34 pasientene hadde systematisk nattfaste på 12 timer 20 pasienter hadde liten, 8 middels og 6 høy risiko for underernæring Kartlegging viste at 8 beboere var undervektige (BMI < 20) 13 hadde normal vekt, og 13 var overvektige (BMI > 25) I løpet av de siste 3-6 månedene hadde 24 pasienter et vekttap under 5%, 4 pasienter hadde 5- 10%, og 2 pasienter mer enn 10% vekttap. 4 pasienter ble vurdert som middels underernærte og 4 som alvorlig underernærte CASE Ernæring i sykehjem

6 CASE Ernæring i sykehjem FORANKRING OG INVOLVERING Dere opplever at avdelingsleder ikke er interessert i prosjektet. Dere er også usikre på hvordan kollegaene deres stiller seg til prosjektet. Diskuter: Hva gjør dere for å få leder til å ta eierskap og kollegaer til å bli engasjert? 2

7 Forbedringsmodellen Plan DoStudy Act 1. Hva ønsker vi å oppnå? 2. Når er en endring en forbedring? 3. Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? Langley ET al. (2009) Mål: Målinger: Forbedringstiltak/ideer : Test av ideer i liten skala før implementering (se neste side) Forbedringssamlingen 02-03.03, Gangen i et forbedringsprosjekt

8 Hva ønsker dere å oppnå? Hvordan vil dere formulere målet for dette prosjektet, og hvem skal være med å bestemme dette? Foreslå en målformulering. 3 CASE Ernæring i sykehjem - Hvor mye innen når?

9 Hvilke endringer vil dere iverksette for å skape en endring? Hvordan vil dere gå frem for å identifisere tiltak som skal føre til at målet nås. Foreslå fremgangsmåte. 4 CASE Ernæring i sykehjem «Fra et ernæringsståsted, ville mye kunne vinnes ved at beboere fikk flere små måltider, spredt ut over en større del av dagen, i stedet for de tre samt et kaffemåltid som er vanlig i dag. Få og store måltider, konsentrert til sju-åtte timer i løpet av dagen, er i seg selv ikke fremmende for god matlyst.» (Helene Dahl Eide, forsker HiOA)

10 ​ Lære fra andre? ​ Eksempel fra Nygård sykehjem: ​ Frokost kl. 8.30 ​ Mellommåltid/frukt/ kl. 11.00 ​ Middag kl. 13.30 ​ Kake/kaffe 16.00 ​ Kveldsmat kl. 18.30 ​ Suppe/ ernæringdrikk kl. 21.00 CASE Ernæring i sykehjem

11 Hvordan vet dere om en endring er en forbedring? Hvilke målinger vil være relevante? Foreslå både prosess- og resultatindikator. 5 CASE Ernæring i sykehjem

12 PDSA-sirkel/småskalatest Tiltak / endring Hvilken tiltak/endring ønsker vi å teste? (spørsmål nr 3 i forbedringsmodellen) Arbeidshypotese Hvilket svar forventer vi? Test nummer/ dato Planlegg både testen og innsamling av informasjon Hva? Hvem? Hvor ? Når? Hvordan? Neste skritt besluttes i.Testen er vellykket: Test hypotesen på flere og/eller under andre omstendigheter eller betingelser. ii.Testen er delvis vellykket : Endre eller juster hypotesen. iii.Testen er ikke vellykket: Forkast hypotesen og utarbeid en ny hypotese. Analyser og lær Sammenlign resultatet av testen med arbeidshypotesen Gikk det som forventet? Hva gikk ikke som forventet? Hvorfor? Hva lærte du? Utfør testen Kan det planlagte gjennomføres? Beskriv hva som faktisk skjedde under testen, og eventuelle uforutsette problemer og hendelser Noter eventuelle resultater eller data som er samlet inn i forbindelse med testen Plan Do Study Act

13 Hva vil dere teste først/hva skal være den første PDSAen? Fyll ut et PDSA-skjema for en test dere ser for dere. Ta utgangspunkt i et av tiltakene dere har identifisert 6 CASE Ernæring i sykehjem Forslag til hva som kan testes: Flytte måltider Flere måltider Ønskekost Måltid etter behov Endre spisested Beriket kost …?

14 Annet ​ Tips om e-læringskurs fra salen: ​ www.velkommentilbords.no www.velkommentilbords.no


Laste ned ppt "Eksempelet er inspirert av: sykehjem-i-oslo-spiser-lite"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google