Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studentundersøkelse 1.årsstudenter 2012 Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studentundersøkelse 1.årsstudenter 2012 Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studentundersøkelse 1.årsstudenter 2012 Høgskolen i Vestfold

2 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2 1. Kjønn: 1Kvinne 2Mann

3 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 3 2. Alder: 118 - 25 226 - 35 336 - 45 446 +

4 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 4 3. Er dette første gang du er student ved Høgskolen i Vestfold? 1ja 2nei

5 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 5 4. Hvilket fakultet studerer du ved? 1Fakultet for helsevitenskap 2Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 3Fakultet for teknologi og maritime fag 4Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

6 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 6 5. Hvordan fikk du informasjon om Høgskolen i Vestfold? 1Besøk på utdanningsmesse 2HiVe besøkte skolen min 3Høgskolens nettsider 4Sosiale medier 5Annonse på Google 6Brosjyrer 7Kinoreklame 8Leste om HiVe i aviser 9Personlig anbefaling (Venner, familie, studenter ved HiVe) 10Ved besøke på høgskolen 11Jeg deltok på Ung forskernatt 12Jeg deltok på Ent3r sine arrangementer 13Jeg var publikum på HiVexpo 14Søkehåndboka til Samordna opptak 15Via netttjenesten Utdanning.no 16Via netttjenesten StudieValg.no 17Annet

7 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 7 6. Hvor viktig var følgende faktorer for ditt valg av utdanning ved HiVe? 1Rett faglig tilbud 2Mulighet for jobb etter utdanning 3Høyt faglig nivå 4Mulighet for praksis i utdanningen 5Mulighet for internasjonal studieutveksling 6Jeg kan bo hjemme mens jeg studerer 7Lett å finne sted å bo 8Billig å bo og leve 9Bra studentmiljø (kultur- og aktivitetstilbud) 10Venner valgte det samme 11Et generelt godt omdømme (har hørt mye positivt om HiVe) 12Jeg kom ikke inn andre steder

8 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 8 6.1 Rett faglig tilbud 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

9 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 9 6.2 Mulighet for jobb etter utdanning 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

10 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 10 6.3 Høyt faglig nivå 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

11 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26.11.2012 09:57 www.questback. com Undersøkelse om studievalg ved Høgskolen i Vestfold 11 6.4 Mulighet for praksis i utdanningen 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6) N Denne undersøkelsen267

12 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26.11.2012 09:57 www.questback. com Undersøkelse om studievalg ved Høgskolen i Vestfold 12 6.5 Mulighet for internasjonal studieutveksling 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6) N Denne undersøkelsen268

13 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26.11.2012 09:57 www.questback. com Undersøkelse om studievalg ved Høgskolen i Vestfold 13 6.6 Jeg kan bo hjemme mens jeg studerer 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6) N Denne undersøkelsen269

14 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 14 6.7 Lett å finne sted å bo 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

15 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 15 6.8 Billig å bo og leve 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

16 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 16 6.9 Bra studentmiljø (kultur- og aktivitetstilbud) 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

17 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 17 6.10 Venner valgte det samme 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

18 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 18 6.11 Et generelt godt omdømme (har hørt mye positivt om HiVe) 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

19 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 19 6.12 Jeg kom ikke inn andre steder 1Lite viktig (1) 22 33 44 55 6Veldig viktig (6)

20 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 7. Andre faktorer Kommer fra distriktet, praktisk, ellers er HiVE som institusjon irrelevant, bortsett fra at ønsket studium tilbys. Tilbudet om deltid i vestfold ble avgjørende. Hadde valgt telemark(hit) om dette tilbudet ikke hadde kommet på hive Sommerkurs jeg kom inn på Hibu, men valgte å være her på hive Mulighet for deltid studie en av få skoler som har utdanningen jeg ønsker søkte studiet på Tollboden, spl deltid, fordi jeg bor i Larvik. Kunne da kombinere dette med jobb, familie og kort kjørevei. Har dessverre ikke blitt sånn, er hovedtyngden av studiene på Bakkenteigen og har derfor også vurdert å hoppe av da jeg bruker to timer pr dag på kjøring til Horten og det kun er lagt opp halvdagssamlinger

21 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Mye familie i nærheten, grei vei til skolen, godt læringsmiljø og hørt mye fint om HiVe. Vakker natur, trengte en ny start. Høyt faglig nivå: Vanskelig å vurdere når faget foretar bytte av undervisningsplaner/eksamensordninger, og dermed blir man "forsøkskaniner" i det hele. Mulighet for praksis i utdanningen: Når man har ønsker om å utdanne seg til historielærer så er det et stort savn at undervisningen /bachelorprogrammet ikke legger opp til dette i utdanningsløpet. Etter bestått bachelor har man isåfall kun ppu å lene seg på, ikke noen annen form praksis. Som voksen student, er det viktig at man kan kombinere familielivet med studier. Dette er den viktigste grunnen til valge falt på Hive.

22 Høgskolen i Buskerud og Vestfold i spørsmålet under mener jeg med 1, at det ikke var noen påvirkning i det hele tatt.og i spørsmålet og påstandene over hadde jeg ikke hørt noe om de jeg ikke har "krysset" av på omskolering, kort reisevei viktig i fht barn & barnehage Mulighet for å studere på deltid etter utbyggingen har skolen fått mye skryt blant annet på folks lepper og i lokal avisen. Valgte vel kun Hive fordi jeg har hele livet mitt her i Vestfold for øyeblikket... Hadde ikke hørt så mye bra om skolen fra før, snarere tvert i mot.. Har blandete erfaringer fra i fjord, mer er veldig fornøyd i år! Siden jeg har bor i Vestfold før, gjorde det at jeg helle ville gå på høyskolen her enn en plass jeg ikke kjenner så godt til. Bor i Horten fra før av, og Horten er kjent for å være en stor og bra elektro by. Kort vei til skolen. Trenger det med jobb og familie ved siden av.

23 Høgskolen i Buskerud og Vestfold eneste skolen i landet med bachelor i marinteknisk drift Deltidsutdanning som kan kombineres med jobb, burde kanskje vært bedre lagt opp og planlagt, men greit nok så langt. Skolen er nyoppusset, har varierte stoler, treningssenter på skolen. Mulighet for svømming på skolen. :) Har egen familie og bosatt i Horten, rett ved HiVE, derfor valg av denne skolen.

24 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 24 8. Hvilke av de følgende relasjoner har gitt deg råd eller påvirket deg ved valg av studie? 1Venner 2Lærere ved skoler du har gått før 3Rådgiver på videregående 4Foreldre 5Søsken og andre slektninger 6Andre studenter ved HiVe 7Høgskolens ansatte

25 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 25 8.1 Venner 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

26 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26 8.2 Lærere ved skoler du har gått før 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

27 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 27 8.3 Rådgiver på videregående 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

28 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 28 8.4 Foreldre 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

29 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 29 8.5 Søsken og andre slektninger 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

30 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 30 8.6 Andre studenter ved HiVe 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

31 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 31 8.7 Høgskolens ansatte 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

32 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 9. Hvordan kan høgskolen bidra til å gjøre studievalget lettere for deg? Valget er allerede tatt, således ingenting Lytte til elevenes tilbakemeldinger vedrørende forelesere og studiemengde... dere er bra stortsett syns den er bra La meg bestå gruppeoppgaven vår så jeg kan ta eksamen!! Jeg har visst hva jeg ville studere fire år før jeg startet, så for meg så var valget enkelt. Informere mer konkret om hva ulike studier går ut på, oversikt over arbeidsmarked etter endt utdanning og hva høgskolen kan tilby i studiene, og gjøre så tidlig som mulig Gi et mer konkret innblikk i skolehverdagen.

33 Høgskolen i Buskerud og Vestfold God info og helst fra noen som alt er ute i yrkeslivet og fra studenter Jeg vet at jeg har valgt riktig :) gi ut mer utfyllende informasjon om studiets fag, hva er vanskelighetsgraden og hva kreves av egeninnsats utenfor leksjoner Besøke flere videregående skoler kanskje også ungdomskoler. Jeg opplevde veldig lite fokus på karriereveileding i ungdomskole/vgs legge til rette for utdanning på tollboden slik vi er blitt lovet. Dette er et pilotprosjekt som er støttet sentralt, men siden de driver fellesundervisning med heltidsstudentene så føler jeg ikke vi får mye av den økonomiske støtten som er blitt delegert Gruppeoppgavene er et problem, ikke for alle, men for noen. Samarbeid er viktig, men hva skal den gjøre som ikke klarer å fokusere og prestere når man sitter rundt et bord? God informasjon i brosjyrer, oppmøte på studentmesser og lignende. mye informasjon gjennom hele utdannelsen. Fra 1 året til 3 året osv.

34 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Et tydelig, forutsigbart og strukturert utdanningsløp. Tydelig ved at hele utdanningsløpet er belyst i detaljer. Forutsigbart ved at utdanningsløpet er stabilt, uten store forandringer i undervisningsplaner og eksamensordninger, og skal det her gjøres forandringer bør det tydelig innformeres om dette på forhånd. Strukturert ved at delfagene/fordypning man tar bygger og komplementerer hverandre, samt at selve undervisningen holder en rød tråd gjennom hele utdanningsløpet. Det ville vært positivt med mer opplevelser fra studenter rundt faget og ikke bare den enne overpositive personen dere bruker nå Jeg for min del tok dette valget en stund etter vidergående, da er det nok litt vasnkelig å nå frem. Men de kunne hatt flere oppslag/reklame i landsdekkende aviser O.L jeg tror at beliggenheten er skolens utfordring. det ville vært enklere for studentene. forsøk å ha undervisning eller deler av høyskolen i en av bykjernene i nærheten. Ved å hele tiden ha et nært forhold til næringslivet og ved å la det være en enkel oversikt over hva lønnen er og hva slags arbeidsoppgaver et studium vil gi deg muligheter til å få. Dette vet jeg jo allerede men, det kan jo alltids bli en bedre oversikt.

35 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Enklere navigering til fag i hvert studietilbud. jeg hadde allerede bestemt meg, men trodde ikke jeg kom til å komme inn på det jeg hadde mest lyst til å komme inn på, men det gjorde jeg :)) Vet ikke. Ha gode faglærere som kan faget sitt og med aktive forelesinger Fokus på det sosiale ved siden av studiene er veldig viktig for at jeg skal trives.. Livet blir ensformig dersom det ike er annet å gjøre enn å lese hele tiden. Er rimelig bra fra før, så ikke stort Ha bedre forelesere. Hadde bestemt megfor studie og valge skolen som ligger nærmest bostedet da det skal kombineres med jobb og familie. hjelp grunnet mange år med angst God veiledning Flere fagtilbud innenfor bachelor i språk.. Mulighet for å velge mellom fler enn to språk... Det er vel litt lite utvalg i en SPRÅK bachelor..? Jeg synes egentlig at hive er flike med dette Være enda bedre til å besøke videregående skoler. Ha et enda bedre studentsamfunn. Ofte er det få som deltar på kroene, quizene osv som blir arrangert, og det er veldig dumt. Kunne ønske det var et større fellesskap på skolen blant studentene.

36 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Jeg kommer ikke fra nærheten av Vestfold området, så det var ingen som representete HIVE på noen av utdanningsmessene jeg var på. Jeg ville anbefalt at dere utvidere deres målgruppe om å få studentre fra en større del av Norge. Jeg måtte finna all info om HIVE på internett, det er en viktig informasjonskilde som!! Vi var en gruppe som selv oppsøkte studierektorene på de interessante linjene innenfor ingeniør for å stille de spørsmålene vi lurte på. vi hadde "liksom" besøk av de først hvor de fortalt om linjene, men det var lite "praktisk" informasjon, lite visning rundt på linjene og lite informasjon om faktiske jobb muligheter og hva slags fag man hadde på skolen (med hva de innebar) slutte å forandre semesterplanen underveis Spesifisere mulighetene man har etter en ferdig utdanning. Vet ikke informasjon om de forskjellige studievalgene før studiestart Bedre nettsider og mer markedsføring studievalget mitt er allerede tatt, men for nye studenter, vær mer tilgjengelige i moderne kanaler. der har tross alt en hel bataljon med dataingenører, benytt disse og delta i mye større grad til en interaktiv hverdag på blant annet sosialemedier! Fortsette slik de gjør i dag.

37 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Gi oss bedre kunnskap om hvilke muligheter som faktisk finnes i arbeidslivet (annet enn undervisning og det som står på hjemmesiden under språkfag) Gi oss flere muligheter i valgfaget. Det er ikke så mye som kan gjøres for å gjøre studievalget lettere, jeg visste hva jeg ønsket å jobbe med og dermed hvilket studie jeg måtte velge. Høgskolen har hatt liten påvirkning på dette, annet enn at jeg er veldig takknemlig for at dette studiet var tilgjengelig hos dere. Bidra med faglig kunnskap, se mulighetene og komme med råd til videre utdannelse og karriereløp. Ved å tilby aktiviteter og kurs til oss som er voksne med barn. Om hvordan gjøre det lettere å studere i min situasjon der jeg har jobbet i 11 år før jeg bestemte meg for å studere igjen.

38 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 38 10. Hva synes du om informasjonen du mottok til studiestart 2012? 1Informasjonen i e- post med tilbud om studieplass 2Informasjon på nettsidene om studiestart 2012 3Informasjonen på telefon, hvis du fikk oppringing 4Informasjon på facebook

39 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 39 10.1 Informasjonen i e-post med tilbud om studieplass 1Svært dårlig (1) 22 33 44 55 6Svært bra (6)

40 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 40 10.2 Informasjon på nettsidene om studiestart 2012 1Svært dårlig (1) 22 33 44 55 6Svært bra (6)

41 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 41 10.3 Informasjonen på telefon, hvis du fikk oppringing 1Svært dårlig (1) 22 33 44 55 6Svært bra (6)

42 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 42 10.4 Informasjon på facebook 1Svært dårlig (1) 22 33 44 55 6Svært bra (6)

43 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 11. Har du forslag til hvordan høgskolen kan bedre sin kommunikasjon til deg i perioden fra du fikk brev med tilbud om studieplass og frem til studiestart? Tydeliggjøring av oppstart/sted. Nettsidene fremstår som rotete på dette området, vanskelig å navigere. Mer informasjon via epost eller brev. Jeg fikk oppringing av en student som lurte på om jeg hadde spørsmål. Da visste jeg ikke om jeg hadde kommet inn eller ei (om jeg ikke husker helt feil). Jeg blei iallefall overrasket over oppringingen, og følte jeg ikke hadde tid til å tenke meg om. Det hadde vært fint å få en telefon først med info (hvem som ringer, hvorfor, eksempler på hva vanlige spm er, eksempler på hva studenten kan svare på/hjelpe meg med). Og kanskje avtalt en tid noen dager seienere med ny oppringing, så jeg kunne tenkt litt på noen spørsmål? For det med oppringing er en god idé. Også hadde det vært fint å vite om man kom inn eller ei først. Sende ut mail med informasjon om hvor man finner timeplan, pensumlister osv, og også oppdatere timeplanene så de stemmer så fort det lar seg gjøre, så nye studenter kan få en oversikt over når de har forelesning i forhold til for eksempel en deltidsjobb ved siden av

44 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 44 12. I hvilke sosiale medier kunne du tenke deg at HiVe er tilstedeværende? 1Facebook 2LinkedIn 3Twitter 4Google + 5Pinterest 6Instagram 7Flickr 8YouTube 9Blogg

45 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 45 12.1 Facebook 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

46 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26.11.2012 09:57 www.questback. com Undersøkelse om studievalg ved Høgskolen i Vestfold 46 12.2 LinkedIn 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6) N Denne undersøkelsen216

47 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 26.11.2012 09:57 www.questback. com Undersøkelse om studievalg ved Høgskolen i Vestfold 47 12.3 Twitter 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6) N Denne undersøkelsen217

48 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 48 12.4 Google + 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

49 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 49 12.5 Pinterest 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

50 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 50 12.6 Instagram 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

51 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 51 12.7 Flickr 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

52 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 52 12.8 YouTube 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)

53 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 53 12.9 Blogg 1Meget liten grad (1) 22 33 44 55 6Meget stor grad (6)


Laste ned ppt "Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studentundersøkelse 1.årsstudenter 2012 Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google