Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen. Hindrer myter oss i videre arbeid?  De voksne i barnehagen er negative til data!! Slik spurte vi i barnehagen:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen. Hindrer myter oss i videre arbeid?  De voksne i barnehagen er negative til data!! Slik spurte vi i barnehagen:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen

2 Hindrer myter oss i videre arbeid?  De voksne i barnehagen er negative til data!! Slik spurte vi i barnehagen:  Hvordan ser du på at barna får tilgang til data?  Hvilke kunnskaper har du om data?

3 Hva tenkte vi på forhånd?  ønsket å vite mer om denne myten  virkelig er slik at barnehage personalet er negative til data i barnehagen  om det er kunnskapen om bruken av data som stopper dette  at de voksne føler at de ikke kan bruke verktøyet selv, at de vil komme til kort i forhold til hva barna kan  redde for at annen lek/aktivitet skal forsvinne fordi datamaskinen kommer inn  finnes noe mønster i grunnen til at de er negative

4 Hva gjorde vi for å finne ut?  valgt vi å ta kontakt med 2 barnehager hver  spurte vi virksomhetsleder og 2 andre voksne  gruppa vår sitter nå igjen med 22 svar. 7 svar fra virksomhets ledere og 15 svar fra andre ansatte i barnehagene  valgte å spørre både virksomhets ledere og andre ansatte var fordi vi ønsket å se om det fantes noen sammenheng her.

5 Hva fant vi? POSITIVNEGATIVIKKE TEMA VIRKSOM- HETSLEDER IIIII 5II 2 ANDRE ANSATTE IIIIIIIII 9IIIIII 6

6 Hvorfor:  Positive men.  Økonomi avgjør.  Innenfor gitte rammer.  Viktig for barn som ikke har data hjemme.  Barn med spes. behov.  Skal ikke gå på bekostning av annen lek/aktivitet.

7  Negative:  Andre satsningsområder.  Velger det bort pga. økonomi.  Nok av data andre steder.  Redde for at data skal ta over den aktive leken.

8  Vi fant ut at myten kanskje er litt gammel og ikke stemmer overens med dagens barnehager.  Det er mange som er positive, men av forskjellige grunner velger å ikke prioritere dette.  Av de spurte barnehagene var det kun en barnehage som brukte datamaskinen i barnegruppa.  Vi ser at flere barnehager har data til bruk for personalet. Et spørsmål fra oss er da; Hvorfor lar dere ikke barna få bruke disse maskinene?

9 Hvilke konsekvenser tenker vi at denne myten vil få for organisasjonene?  Der hvor myten eksisterer tror vi at den kan ha en negativ innvirkning for organisasjonen.  Dette fordi barnehagen som alle andre organisasjoner burde utvikle seg i takt med samfunnet. Selvfølgelig i den grad det er mulig.  Med å utvikle seg i takt med samfunnet mener vi å ta i bruk den nye teknologien som etter hvert får innpass i hverdagen vår.

10 Har dette noe med ledelse å gjøre?  Det er vanskelig å la datamaskinen få innpass i barnehagen hvis ledelsen er negativ.  Vi er anhengig av at ledelsen er positiv og at de er villige til å legge føringer sammen med de andre ansatte i barnehagen.


Laste ned ppt "Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen. Hindrer myter oss i videre arbeid?  De voksne i barnehagen er negative til data!! Slik spurte vi i barnehagen:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google