Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen

2 Hindrer myter oss i videre arbeid?
De voksne i barnehagen er negative til data!! Slik spurte vi i barnehagen: Hvordan ser du på at barna får tilgang til data? Hvilke kunnskaper har du om data?

3 Hva tenkte vi på forhånd?
ønsket å vite mer om denne myten virkelig er slik at barnehage personalet er negative til data i barnehagen om det er kunnskapen om bruken av data som stopper dette at de voksne føler at de ikke kan bruke verktøyet selv, at de vil komme til kort i forhold til hva barna kan redde for at annen lek/aktivitet skal forsvinne fordi datamaskinen kommer inn finnes noe mønster i grunnen til at de er negative

4 Hva gjorde vi for å finne ut?
valgt vi å ta kontakt med 2 barnehager hver spurte vi virksomhetsleder og 2 andre voksne gruppa vår sitter nå igjen med 22 svar. 7 svar fra virksomhets ledere og 15 svar fra andre ansatte i barnehagene valgte å spørre både virksomhets ledere og andre ansatte var fordi vi ønsket å se om det fantes noen sammenheng her.

5 Hva fant vi? POSITIV NEGATIV IKKE TEMA VIRKSOM-HETSLEDER IIIII 5 II 2
ANDRE ANSATTE IIIIIIIII 9 IIIIII 6

6 Hvorfor: Positive men. Økonomi avgjør. Innenfor gitte rammer.
Viktig for barn som ikke har data hjemme. Barn med spes. behov. Skal ikke gå på bekostning av annen lek/aktivitet.

7 Negative: Andre satsningsområder. Velger det bort pga. økonomi. Nok av data andre steder. Redde for at data skal ta over den aktive leken.

8 Vi fant ut at myten kanskje er litt gammel og ikke stemmer overens med dagens barnehager.
Det er mange som er positive, men av forskjellige grunner velger å ikke prioritere dette. Av de spurte barnehagene var det kun en barnehage som brukte datamaskinen i barnegruppa. Vi ser at flere barnehager har data til bruk for personalet. Et spørsmål fra oss er da; Hvorfor lar dere ikke barna få bruke disse maskinene?

9 Hvilke konsekvenser tenker vi at denne myten vil få for organisasjonene?
Der hvor myten eksisterer tror vi at den kan ha en negativ innvirkning for organisasjonen. Dette fordi barnehagen som alle andre organisasjoner burde utvikle seg i takt med samfunnet. Selvfølgelig i den grad det er mulig. Med å utvikle seg i takt med samfunnet mener vi å ta i bruk den nye teknologien som etter hvert får innpass i hverdagen vår.

10 Har dette noe med ledelse å gjøre?
Det er vanskelig å la datamaskinen få innpass i barnehagen hvis ledelsen er negativ. Vi er anhengig av at ledelsen er positiv og at de er villige til å legge føringer sammen med de andre ansatte i barnehagen.


Laste ned ppt "Myter – organisasjon og ledelse i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google