Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av J&Ds kommunikasjon mot målgruppa. Problemstilling Gruppen skal evaluere dagens kommunikasjon mellom Jenter og Data og mulige søkere i den.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av J&Ds kommunikasjon mot målgruppa. Problemstilling Gruppen skal evaluere dagens kommunikasjon mellom Jenter og Data og mulige søkere i den."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av J&Ds kommunikasjon mot målgruppa

2 Problemstilling Gruppen skal evaluere dagens kommunikasjon mellom Jenter og Data og mulige søkere i den videregående skole. Forslag til nytt materiale skal utarbeides for bruk til neste års rekrutteringskampanje.

3 Resultatmål Evaluere dagens brosjyre, som er sendt ut til alle jenter som tar faget 3MX, gjennom en spørreundersøkelse ved utvalgte skoler i Trondheim. Analysere dataene fra spørreundersøkelsen, og utarbeide informasjon som kan nyttes til neste års brosjyre. Lage et forum til Jenter og Datas hjemmesider, og utarbeide forslag til rekrutteringsmateriell som bygger på svarene fra spørreundersøkelsene.

4 Effektmål Flere kvinnelige søkere til datastudiene. Øke interesse blant de kvinnelige søkerne.

5 Spørreundersøkelsen Undersøkelsen er delt ut på fem videregående skoler i Trondheim. I tillegg er den sendt ut til to skoler i Oslo og fem skoler i Østfold. Til sammen 350 spørreundersøkelser. Fått inn 269 svar – 131 gutter og 138 jenter

6 Hypoteser Bruk av data  Jenter ser på data som et middel til kommunikasjon, informasjonssøk og i skolearbeid.  Under 20 % av jentene har brukt data til å utvikle egne program eller spill  Under 30 % av jentene har vært med i å lage hjemmeside.  Over 95 % benytter data daglig UbekreftetBekreftetAvkreftet

7 Hypoteser Studiet  Studiet fenger ikke jenter fordi det er for stor vekt på teknologi / for teknisk.  Stort innhold av teoretiske og tekniske fag svekker interessen for studiet i målgruppa.  Familie og omgangskrets har stor påvikningskraft i målgruppa ved valg av studie.  Myten om ”nerdefaktoren” skremmer jenter fra å søke.  Målgruppa ser ikke hvilke jobbmuligheter de har etter endt datastudie.  Målgruppa vet at de er attraktive i arbeidslivet dersom de tar høyere utdanning, og velger derfor ut fra interesser. UbekreftetBekreftetAvkreftet

8 Hypoteser Prosjektet Jenter & Data  Målgruppa har kjennskap til Jenter & Data.  Prosjeket er med på å øke interessen i målgruppa for studiet.  Målgruppa har en positiv holdning til prosjektet.  Målgruppa er positiv til kvotering UbekreftetBekreftetAvkreftet

9 Hypoteser Brosjyre  Innholdet i brosjyren treffer ikke målgruppa.  Under 50 % leser hele brosjyren.  Mindre enn 30 % av de som har fått brosjyren går inn på hjemmesidene til Jenter & Data.  Brosjyrens layout fenger målgruppa. UbekreftetBekreftetAvkreftet

10 Hypoteser Hjemmeside  Hjemmesiden gir ikke svar på de spørsmål det søkes etter etter å ha lest brosjyren.  50 % av jentene vet ikke at det finnes en egen hjemmeside for prosjektet.  Over 70 % som har vært inne på hjemmesiden synes det er vanskelig å finne utfyllende informasjon om studietilbudene. UbekreftetBekreftetAvkreftet

11 Hypoteser Forum  Et forum med riktig innhold vil være et nyttig og effektivt hjelpemiddel i søken etter informasjon om prosjektet og studiet. Ubekreftet BekreftetAvkreftet

12 Forum Opptakskrav Jobbmuligheter Studieinnhold 90,4 89,1 86,2 Studiehverdag Fagrelaterte spørsmål Studiemengde 74,1 64,9 61,9 Sosiale aktiviteter Prosjektet Jenter og Data Datatips 44,4 42,7 24,3 Tema Prosent

13

14 Konklusjon Brosjyren er viktigste kanalen mot målgruppa for NTNU Hjemmesiden er ikke godt nok markedsført, og bør inneholde mer utfyllende informasjon. Målgruppa ønsker et forum Jenter og Data bør vurdere å gjennomføre årlige evaluering av markedsføringen sin for å sikre best mulig utnyttelse av ressurser.


Laste ned ppt "Evaluering av J&Ds kommunikasjon mot målgruppa. Problemstilling Gruppen skal evaluere dagens kommunikasjon mellom Jenter og Data og mulige søkere i den."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google