Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNAS BARNEVERN 2020.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNAS BARNEVERN 2020."— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNAS BARNEVERN 2020

2 BARNAS BARNEVERN 2020 Hva slags barnevern skal Norge ha i 2020?
Her svar fra ca 700 barn og unge, som kjenner norsk barnevern på kroppen FORANDRINGSFABRIKKEN Oslo 26.mars 2015

3 BARNAS BARNEVERN 2020 Svar er fordelt etter disse hovedtema:
Barn og unge kjenner barnevernet og barnevernets oppgaver Foreldre kjenner barnevernet og barnevernets oppgaver Barn og unge opplever at barnevernet kjennes trygt Barn og unge opplever at barnevernet forstår betydningen av familie og nettverk Barn og unge opplever at barnevernet har et felles barnesyn Barn og unge opplever at barnevernet møter dem med felles verdier, nedfelt i barnevernsloven Barn og barnevern jobber i størst mulig grad samarbeidende Barn og unge gir tilbakemelding og bidrar i kvalitetsutvikling Barn og unge bidrar til pensum og i undervisning på utdanningene Barn og unge gir innspill til forskningstema og forskningsmetode Barn og unge opplever at ny profesjonalitet er utviklet med svar fra dem Svarene er laget av BarnevernsProffene Dette er kloke, varme, modige barn og unge, som får hjelp rundt i landet, i norsk barnevern nå

4 BARN kjenner barnevernet
I 2020 får alle barn og unge info om barnevernet Det gjøres gjennom at barnevernet jevnlig besøker barnehager og skoler. Barn og unge bidrar til opplegg og gjennomføring. Barn og unge får info om: Hva voksne ikke har lov til eller hva de ikke bør gjøre mot barn og unge Hva barnevernet er og hvilke oppgaver barnevernet har Hvordan barn kan kontakte barnevernet

5 FORELDRE kjenner barnevernet
I 2020 får alle foreldre direkte informasjon om barnevernet. Informasjon til foreldre med minoritetsbakgrunn vektlegges. Foreldre får info om: Hva voksne ikke har lov til å gjøre eller ikke bør gjøre mot barn og unge Hva barnevernet er og hvilke oppgaver barnevernet har Hvordan barn kan kontakte barnevernet Hvordan foreldre kan kontakte barnevernet for å kunne få hjelp i foreldrerollen

6 BARN opplever et barnevern som kjennes trygt
I 2020 opplever barn at barnevernet sterkt vektlegger at barnevernet skal kjennes trygt for barn. Barn er hovedpersonen i all hjelp fra barnevernet. Dette er viktig for opplevelse av trygghet: Foreldre har IKKE automatisk innsyn i det barn forteller til barnevernet. Innsyn må avtales med barnet. Foreldre kan verken i eller etter undersøkelsen, motsette seg at barnevernet snakker med barn alene Barnevernet bruker kun fysisk tvang når det er helt nødvendig for barnets eller de voksnes sikkerhet Barnevernet bruker ord og begreper som barn forstår og som ikke stigmatiserer

7 BARN opplever at barnevernet forstår betydningen av familie og nettverk
I 2020 har barn i barnevernet rett til å ha kontakt med søsken og andre mennesker som betyr mye i livet deres Barn som er flyttet av barnevernet har rett til: Å treffe søsken regelmessig, om de ønsker Å treffe foreldrene, om de ønsker og det ikke skader Å treffe besteforeldre og annen familie, om de ønsker Å treffe venner eller andre i nettverket som har stor betydning for barnet

8 BARN opplever at barnevernet har felles barnesyn
I 2020 opplever barn at de ulike deler av barnevernet har felles syn på barn og unge: Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt De er like mye verdt som voksne De trenger kjærlighet De må bli trodd på og tatt på dypt alvor

9 BARN opplever at barnevernet har felles verdigrunnlag
I 2020 har barnevernet felles verdigrunnlag. Barn er deres viktigste samarbeidspartnere. Barnevernet samarbeider med barn og unge gjennom: Åpenhet ved å være ærlig, gi god informasjon Ydmykhet ved å tro på barn, være ydmyk i kroppsspråk og ordbruk, møte barn med normalitet, innrømme feil Kjærlighet ved å bry seg, vise engasjement og varme Medbestemmelse ved å barn og unge med på avgjørelser, la de bidra i dokumentasjon, be om tilbakemelding

10 VERDIENE er grunnlaget
For barnevernet i kommunene sitt arbeid med undersøkelse og mottak med hjelpetiltak med fosterhjem og institusjon med ettervern For arbeidet i Bufetat For fosterhjem og institusjon

11 åpenhet være åpen om hvem du som barnevernsarbeider er -
først som menneske og også om hvorfor du er gi informasjon om hvorfor barnevernet er i barnets liv gi informasjon om barnets historie være ærlig om hva barnevernet gjør og hvordan de tenker framover

12 ydmykhet tro på barn være ydmyk i kroppsspråk være ydmyk i ordbruk
møte barn med naturlige reaksjoner og med normalitet innrømme feil

13 kjærlighet vise menneskevarme vise engasjement bry seg oppriktig
huske noen av de små tingene som betyr mye (kroppsspråk, bursdaghilsen, prøve, feriehilsen) ta kontakt også når noe er bra

14 medbestemmelse I 2020 har barn blitt hovedsamarbeidspartnere for
barnevernet. Så langt det er mulig, snakker barnevernet ALLTID med barnet eller ungdommen først. Som samarbeidspartnere har barn rett til å: Få god og mest mulig informasjon Kjenne trygg kontakt med barnevernet Ha medbestemmelse i eget liv Samarbeide om å skrive viktige dokumenter

15 BARN har rett til trygghetsperson
I 2020 har ALLE barn og unge rett til å ha med seg en person de stoler på, fra første kontakt med barnevernet. Målet er å skape mest mulig trygghet. Derfor blir ordningen nå kalt trygghetsperson (tidligere tillitsperson) Barnevernet har stor respekt for denne ordningen og har ansvar for at alle barn og unge kjenner til denne ordningen og spør regelmessig barn og unge om de ønsker dette.

16 BARN gir tilbakemelding og bidrar i kvalitetsutvikling
I 2020 er barn og unges kunnskap om tjenestene, sett på som viktig kunnskap. Barnevernet har ansvaret for å skaffe seg denne kunnskapen og den bidrar i kvalitetsutvikling av tjenesten Barnevernet har systemer som sikrer at barn får mulighet til å gi tilbakemelding på den hjelpen de mottar Barn og unge bidrar i ansettelser og medarbeidersamtaler Barn og unge gir råd til utvikling av tjenestene

17 BARN bidrar på utdanningene
I 2020 tar utgangspunkt i barnesyn og verdigrunnlag bygget på svar fra barn og unge. Barn og unge bidrar i levendegjøring av verdiforankring i praktisk barnevernsarbeid Barn og unge bidrar i å videreutvikle utdanningen Barn og unge bidrar regelmessig i undervisningen

18 BARN er viktige i forskning
I 2020 er barn og unges kunnskap nødvendig for forskning. Barn gir innspill til forskningstema og forskningsmetoder. Barn og unge bidrar med å velge fokus for forskning Barn og unge bidrar i metodeutvalg og metodeutvikling Barn og unge bidrar i tolkning av data

19 BARN i sentrum I 2020 har barnevern, psykisk helse og skole felles
kunnskapsgrunnlag, som tar utgangspunkt i erfaringer og råd direkte fra barn og unge. Fokus rettes på grunnleggende årsaker til barn og unges livsutfordringer, heller enn symptomer Det er enighet om at atferd er et «språk» som uttrykker underliggende følelser. Det blir møtt med innlevelse og nærhet i stedet for regulering (av atferden).

20 Profesjonalitet for BARN
I 2020 er det enighet om profesjonalitet som innebærer en felles forståelse om at: Profesjonalitet er å se på barn og unge som likeverdige samarbeidspartnere Profesjonell kunnskap omfatter barn og unges erfaringer og kunnskap Profesjonalitet inkluderer følelsesmessig innlevelse og nærhet. Det brukes ikke innlærte teknikker i samtaler med barn

21


Laste ned ppt "BARNAS BARNEVERN 2020."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google