Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Line Nybakk Akerholt Astrofysisk bibliotek Erfaringer med kvalitative intervjuer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Line Nybakk Akerholt Astrofysisk bibliotek Erfaringer med kvalitative intervjuer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Line Nybakk Akerholt Astrofysisk bibliotek Erfaringer med kvalitative intervjuer

2 Bakgrunn Drammensbiblioteket og institusjonell endring –Vi var to som skrev oppgave med dette temaet Clara Nilsen (nå Lundahl) skrev: Mellom forankring og forandring –En oppgave som tar for seg hvilke syn de ansatte har på roller, verdier og normer i den nye bibliotekkonstellasjonen Jeg: Drammensbiblioteket og læringsarenaen – om fokus på en felles læringsarena kan være et institusjonelt bindemiddel i et sambibliotek Valgte kvalitativ metode for å undersøke de ansattes verdier og holdninger –Siden temaene var så like, ønsket vi en felles gruppe informanter og å foreta intervjuene i fellesskap

3 Bakgrunn 2 Settingen fordeler: –Bra med samarbeid i forstadiene –Ville ha vært vanskelig å finne ulike informanter til to oppgaver / slitsomt for informantene å bli intervjuet om dels det samme to ganger Settingen ulemper: –Samarbeid med forskjellig tempo og forskjellig livssituasjon –I etterkant så opplevde jeg at jeg vinklet oppgaven på en litt annen måte enn tenkt i utgangspunktet – kanskje jeg burde ha hatt bare mine egne spørsmål å forholde meg til

4 Intervjuene Valg av informanter: fikk hjelp til å finne gode informanter av biblioteklederne: fagbibliotekarer 3 +1 og 7 folkebibliotekarer Skrev en felles intervjuguide med hver vår seksjon Informasjon på mail og i intervjusituasjonen + samtykke før intervju startet Tok opp med mp3-opptaker –Litt trøbbel med første : lav lyd og høy filkvalitet –+glemte å trykke play etter en pause en gang, men hadde notater fra de aktuelle spørsmålene Men intervjuene ble l a n g e så vi endte likevel opp med å ”slite” ut informantene

5 Intervjuopplevelsen Spennende med innblikk i en hel ansattgruppe –Hvert intervju varte nesten en time –Blir godt ”kjent” med informantene – hvordan de opplever prosessen, hva de tenker om fremtiden Spennende å oppleve hvor gode informantene var –Gjennomtenkte svar –Fulgte opp svar selv – vi trengte sjelden å komme med oppfølgingsspørsmål –For meg som hadde siste seksjonen, ble dette litt vanskelig – de hadde allerede vært innom temaet i Claras halvdel

6 Erfaringer Pilotintervju –Det gikk ok uten, men hadde også hvert ok å kjøre en pilot Fysisk nærhet til informantene –Planla fra Oslo, gjennomførte på tre steder i Drammen, mens de var på flyttefot Tidsspenn –Ting tar fort tid, men ikke lurt med 4 times-intervjuer på samme dag – heller ikke lurt å spre intervjuer over en måned i tid Transkribering –Tar enormt med tid –Etter første intervju: lurt å ta en vurdering på transkriberingsnivå – Hvor mye skal med: alle lyder? alle småord? Ikke nødvendigvis riktig å velge dypeste nivå –Jeg husket utrolig mye av selve intervjuet under transkriberingen

7 Erfaringer 2 Man blir proffere underveis Vær bevisst på personlige begrensninger –Transkribering krever stillhet og tid til å sitte skjermet i lengre tid – småbarn i heimen gjør dette vanskelig (tid til å sitte alene andre steder) –Deltidsstudier og jobb – oppgaver/rapporter bør kunne ferdigstilles i rimelig tid etter intervjuene Heller flere korte intervjuer enn få lange Oppfølgingsintervjuer?

8 Avslutningsvis Kvalitative intervjuer virker som en skummel metode Det er ikke skummelt Informanter er hyggelige, ivrige og glade for å bli hørt Kvalitative intervjuer kan også være en god metode for å få brukere i tale


Laste ned ppt "Line Nybakk Akerholt Astrofysisk bibliotek Erfaringer med kvalitative intervjuer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google