Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettbasert læringssystem Evaluering av LUVIT i bruk ved HiO Presentasjon på konferansen IKT-støttet lærerutdanning, erfaringer og utfordringer, HIST 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettbasert læringssystem Evaluering av LUVIT i bruk ved HiO Presentasjon på konferansen IKT-støttet lærerutdanning, erfaringer og utfordringer, HIST 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettbasert læringssystem Evaluering av LUVIT i bruk ved HiO Presentasjon på konferansen IKT-støttet lærerutdanning, erfaringer og utfordringer, HIST 20. september 2002 Monica Johannesen og Leikny Øgrim Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Oslo

2 Bakgrunn Felles system for hele HiO Et system med –Lav brukerterskel –Fleksibelt i forhold til teknologi og infrastruktur Organisatorisk tilrettelegging for at systemet faktisk blir tatt i bruk Hvilke utfordringer har vi da?

3 Status ved undersøkelsestidspunktet Nettstøttet nærundervisning Tradisjonelle nettsider i aktiv bruk Fornøyde studenter, men mye enveis kommunikasjon og vanskelig å overføre denne praksis til egen arbeidssituasjon

4

5 Antagelser: LUVIT –gjør det enkelt å publisere studentmateriale –bidrar til nyttig mange-til-mange kommunikasjon mellom studenter og lærere –gir nyttig erfaringer for bruk som lærere i skolen

6 Spørsmål Hva kan bidra til aktiv bruk av nettbasert læringssystem som LUVIT?

7

8 Metode: Nettbasert spørreskjema til ca 70 studenter –Påstander om LUVIT og annen nettbruk som de skal ta stilling til –3 åpne spørsmål Kvalitativt gruppeintervju med studenter

9 LUVIT gjør det enkelt å publisere studentmateriale –”LUVIT går alt for tregt” ”Jeg er positiv til elektronisk klasserom, men det må være mer stabilt, enklere å publisere større mengde stoff” –” Synes personlig det er unødvendig verktøy, liker godt å bruke mail, MSN og FTP Synes nettsidene til IT-seksjonen er veldig bra og informative som de er pr. i dag. ”

10 LUVIT gjør det enkelt å publisere studentmateriale Over en tredjedel av respondentene er uenig i påstanden Kan skyldes tungvint publiseringssystem

11 –”Jeg er alltid innom LUVIT for å se om det er lagt ut noe informasjon der, men stort sett har jeg funnet all informasjon på klassens sider. I starten av studiet var jeg flink til å gå inn på diskusjonsforumet også (jeg har til og med svart på et av innleggene), men da jeg oppdaget at ingen andre var særlig aktive ble det liksom slutt på den aktiviteten.” –” Lettere å ha vanlig kontakt på samme studiested, det er jo her vi går!! ” LUVIT bidrar til mange-til- mange kommunikasjon

12 Over 50 % er uenige i at LUVIT forenkler samarbeid over avstand De har heller ikke særlig faglig utbytte av å lese diskusjonsinnlegg i LUVIT Dette kan skyldes at repondentene treffes fysisk i klasserommet, selv om noen har erfaringer med nettbaserte kurs

13 –”Jeg ville som klasseforstander bruke det. Både mellom elevene, kollegene og foreldrene!” –”Hadde LUVIT vært et sted der jeg som lærer kunne gå inn å få tips, utveksle erfaringer osv, ville det vært et ypperlig sted. Både for rene tips og for å knytte kontakter med lærere og læresteder andre steder.” LUVIT gir nyttig erfaringer for bruk som lærere i skolen

14 Det er vanskelig å si at respondentene slutter seg til at LUVIT-bruk er relevant for arabeidssituasjonen i skolen. Ei heller det motsatte Årsaken kan kanskje ha noe med de teknologiske forutsetningene i skolen, hvor daglig bruk av nettbaserte læringssystemer ikke er mulig å gjennomføre

15 Forhold som antas å bidra til økt bruk av LUVIT –forventninger fra faglærer –mer praktisk informasjon –aktive diskusjonsforum –mer teknisk stabilt system –systemet som inngangsport til kurset

16 Utsagn: –”At IT-seksjonen ikke kan forvente at studentene bruker LUVIT mer aktivt når det ikke legges bedre til rette for det fra lærernes side” –”Det er klart at blir man tvunget til å bruke LUVIT gjennom at dere legger ut all info der og hvis vi må delta i diskusjoner osv. så vil LUVIT selvfølgelig bli benyttet mer.” –” Dessuten mener jeg at dersom poenget er at LUVIT skal brukes mer effektivt, bør dette kanskje være inngangsporten slik at det er naturlig å finne alt her”

17 Hovedkonklusjon: –Studentene uttrykker tilfredshet med den etablerte nettbaserte informasjons- og kommunikasjons-kultur –Studentene oppfatter LUVIT som tungt å bruke –Studentene har få sterke meninger om LUVIT som kommunikasjonssystem –Aktiv studentbruk av elektroniske læringssystemer forutsetter aktiv bruk og tilstedeværelse fra lærerne


Laste ned ppt "Nettbasert læringssystem Evaluering av LUVIT i bruk ved HiO Presentasjon på konferansen IKT-støttet lærerutdanning, erfaringer og utfordringer, HIST 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google