Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 SSP 3. september 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 SSP 3. september 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 SSP 3. september 2014

2 Dagens program Generell presentasjon av skolen Hovedrammer for foreldresamarbeid Den gode Akershusskolen Presentasjon av satsningsområder Forsøk i norsk Tilstedeværelse/fravær § 9a – «skolemiljøparagrafen» Møte med kontaktlærere i klasserom

3 Skolen Skolen vår Flere oppgraderinger de siste årene Biblioteket utvidet i 2011 Nytt auditorium vår 2013 Ny idrettshall høst 2013

4 Hvem er vi? Ca 500 elever og 100 ansatte Ledelse Lærere Rådgivere Bibliotekarer Driftsleder Renholdere IKT-personell Administrasjon Støttefunksjoner: PP-rådgiver og helsesøster

5 Studiespesialisering: 1. år (Vg 1) - 4 paralleller 2. år (Vg 2) - 5 paralleller 3. år (Vg 3) - 4 paralleller Idrettsfag: 1. år (Vg 1) - 3 paralleller 2. år (Vg 2) - 2paralleller 3. år (Vg 3) - 2 paralleller Tilrettelagt opplæring: 21 elever

6 Hvem er dere ? Viktige for at ungdommene skal lykkes på skolen Viktige samarbeidspartnere Foreldresamarbeid i videregående opplæring reguleres av rundskriv U-dir-7- 2010

7 Viktig med foreldresamarbeid En samtale hver høst med kontaktlærer om –Arbeidsvaner (NB!) –Faglig kompetanse –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling Alle lærere har trefftid i løpet av uken – se hjemmeside

8 Foreldresamarbeid forts Fraværsvarsel – viktig område Varsel hvis fare for IV og nedsatt i orden og adferd Annen viktig informasjon, for eksempel om hvordan eleven bidrar positivt til det psykososiale miljøet

9 Betydningen av tilstedeværelse Ny presisering fra 4.8.2011: –Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget. Ny presisering fra våren 2013: Ny presisering fra våren 2013: –Hvis ikke bestått (karakteren 1) eller ikke vurderingsgrunnlag (IV) i ett eller flere fag, skal eleven normalt ikke flyttes opp til neste trinn.

10 Fravær fra skolen Det som foregår på skolen er viktig – hver dag! Permisjoner bør unngås og innvilges kun i særskilte tilfeller Elevens ansvar Være til stede dersom ikke annet er avtalt med skolen (§ 5.1) Være til stede i planlagte evalueringssituasjoner – viktig! Legge avtaler som må gjennomføres i skoletiden utenom evalueringssituasjoner.

11 Fravær forts Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- eller velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak (§ 5.4 og § 8 - ordensreglementet)

12 Fravær forts Elevene melder selv fra til kontaktlærer og faglærer på ITL innen kl 0830 første fraværsdag (hvis ikke dette går, kan det ringes til skolens sentralbord). Ved behov, vil det gjøres spesialavtaler med enkelte elever og deres foresatte. Det kan være avtaler som innebærer at foresatte må gi beskjed om fravær, krav om legeerklæringer og annet.

13 Skolens hovedsatsningsområde «Tett på» Økt tilstedeværelse Økt gjennomføring Oppfølging Vårt verktøy: IKO/Dønskimodellen

14 Særlige tilbud SSP med fordypning forskning og realfag, (inkl mulighet for å kombinere med entreprenørskap eller toppidrett) Jenter og realfag 2.fremmedspråk i samarbeid med Nadderud, Sandvika, Rosenvilde og Valler

15 Den gode Akershusskolen

16 Pedagogisk lederskap: Skolens ledelse tettere på lærerne gjennom ledelse, tilrettelegging og støtte for utvikling av bedre undervisning og felles holdninger i klasserom og verksted Lærende fellesskap: Tettere samarbeid mellom lærere For utvikling av bedre undervisning og felles holdninger i klasserom Hva er oppdraget?

17 Satsningsområder Lærersamarbeid - fagteam Differensiert undervisning – parallellegging av fag Fagdager Arbeidsøkter m/lærer til stede God vurderingspraksis

18 Forsøk i norsk 2 karakterer i Vg 1 og Vg 2 (skriftlig/muntlig) Samme læreplan Arbeide mer i prosess og læring Frivillig å delta – se brev

19 Elevene har rett på et godt psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes De mellommenneskelige forholdene Det sosiale miljøet Elevenes opplevelse av læringssituasjonen Kapittel 9A det psykososiale miljøet Udir-2-2010

20 Hvis det kommer en bekymringsmelding, har skolens ansatte plikt til å Undersøke Handle Behandle krav om tiltak Jobbe individ- og systemrettet http://www.donski.vgs.no/regler-rutiner/mobbing- trakassering Kapittel 9A forts Skolens plikter

21 Informasjon Skolens hjemmeside Skolearena (kalender, elevenes fravær, mm) It`s learning – læringsplattform (fag, planer mm) Skoleportalen (fylkeskommunen sentralt) E-post-adresser (se hjemmeside) Telefon (67808470)

22 Trivsel på Dønski

23 Romfordeling og kontaktlærer 1STA: 210 1STB: 211 1STC: 212 1STD: 213 Laila Samadian/Uscha Paasche Trine Bernt/Even Lunde Sigrun Sangvik/Inger Margrethe Seim Katrine Hanssen/Marianne Mysterud


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for foreldre / foresatte til elever i Vg1 SSP 3. september 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google